ResMed Käyttöehdot : ehdot : ResMed
Käyttöehdot
Hoitohenkilökunta > Käyttöehdot

Käyttöehdot

Voimaanastumispäivä: 1. lokakuuta 2012

Tervetuloa ResMedin verkkosivustolle, johon kuuluvat seuraaviin rajoittumatta www.wakeuptosleep.com, www.resmedcpaptoday.com, www.healthysleep.com tai www.resmed.com (yhteisesti "sivusto"). Lue nämä ehdot ("käyttöehdot") huolellisesti, koska niissä on esitetty kaikki tärkeät ehdot, jotka sinun tulee tietää tästä sivustosta. Termeillä "sinä", "sinun jne." tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa sivustoa käyttävää henkilöä. Termit "me," "meidän," "meitä" jne. sekä "ResMed" tarkoittavat yhteisesti ResMed Corp. -yhtiötä, Minnesotassa perustettua Kaliforniassa päätoimipaikkaansa pitävää yhtiötä, sen emoyhtiötä ResMed Inc., Delawaressa perustettua Kaliforniassa toimivaa yhtiötä sekä ResMed Corp.:n tytätyhtiöitä, jotka ovat eri osavaltioiden ja maiden lakien alaisia ja jotka toimivat Kaliforniassa, Yhdysvalloissa tai muilla lainkäyttöalueilla.

Tämän verkkosivuston käyttöä säädellään käyttöehdoilla. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy jotain näistä käyttöehdoista, älä käytä tätä verkkosivustoa.

Palvelimet, joilla tätä sivustoa isännöidään, sijaitsevat Yhdysvalloissa, ja ResMed käsittelee mahdollisesti antamiasi henkilökohtaisia tietoja Yhdysvalloissa. Tavoista, joilla käytämme, käsittelemme ja jaamme sinusta mahdollisesti saamiamme henkilökohtaisia tietoja, saat tietoa tietosuojakäytännöstämme, jota pääset tarkastelemaan tästä ( "Tietosuojakäytäntö"). ResMed sanoutuu nimenomaisesti irti siitä, että näillä sivuilla käytettävät tiedot sisältäisivät mahdollisia lupauksia suorista tai epäsuorista takuista. ResMed ei vastaa mistään jonkin kolmannen osapuolen sivustoista, joihin voi mahdollisesti päästä tällä sivustolla olevien linkkien kautta. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että kaikissa sinun ja ResMedin välisissä, tämän sivuston käyttöön liittyvissä asioissa sovelletaan Kalifornian osavaltion lakia lainvalintasäännöistä riippumatta.

Kiireellistä sairaanhoitoa koskeva vastuuvapauslauseke

ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ SIVUA KIIREELLISIÄ TERVEYDENHOITOPALVELUJA VAATIVISSA TILANTEISSA. SOITA HÄTÄTILANTEISSA HÄTÄNUMEROON 112.

Lääketieteellisiä tietoja koskeva vastuuvapauslauseke

TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA KÄYTETÄVISSÄ OLEVA SISÄLTÖ (MÄÄRITELTY JÄLJEMPÄNÄ) ON TARKOITETTU VAIN TIEDOTUKSEEN JA KOULUTUKSEEN EIKÄ SE KORVAA TERVEYDENHUOLTOALAN AMMATTILAISEN ANTAMAA ARVIOTA POTILAIDEN DIAGNOSOINNISSA JA HOIDOSSA. RESMED EI ANNA LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA EIKÄ SAIRAANHOIDOLLISIA TAI DIAGNOSTISIA PALVELUITA. LISÄKSI TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA SAADUN SISÄLLÖN KÄYTTÖ EI SAA AIKAAN LÄÄKÄRIN JA POTILAAN VÄLISEN SUHTEEN MUODOSTUMISTA.

Luotat tämän sivuston kautta saamiisi tietoihin ja sisältöön omalla riskilläsi. Me ja meille sisältöä tuottavat tahot ("sisällön tuottajat") emme ota vastuuta ja korvausvelvollisuutta sinulle, toisille henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vaurioista tai vammautumisesta (mukaan lukien hengenmenetys), jotka ovat aiheutuneet tämän sisällön jonkin tuotteen, tiedon, tuoteidean tai ohjeen käytön seurauksena.

Emme anna sinulle terveydenhoitoon liittyviä neuvoja, ja tämän sivuston sisältö on tarkoitettu ainoastaan resurssiksi tiedonhankintaa varten. Kysy aina lääkärin tai muun ammattimaisen terveydenhuoltopalvelun tarjoajan neuvoa sairauksia koskevissa kysymyksissä. Älä koskaan jätä noudattamatta terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja tai viivyttele niiden hakemista jonkin tältä sivustolta lukemasi tiedon takia. Emme ole lääketieteen ammattilaisia emmekä käsittele tai anna neuvoja missään sairaudenhoitoon liittyvissä asioissa.

Immateriaalioikeudet

Omistajuus

Kaikki tällä sivulla oleva sisältö, teksti, kuvat, tiedot ja muu sivustolla näkyvä, käytettävissä oleva tai esitetty ("sisältö") mukaan lukien kyseisen sisällön immateriaalioikeudet (sisältäen tavaramerkit ja tekijänoikeudet niihin rajoittumatta) (jäljempänä "immateriaalioikeudet"), ovat ResMedin, sen tytäryhtiöiden, lisenssinantajien tai nimenomaan mainittujen omistajien omaisuutta, ja niitä suojaavat niihin sovellettavat immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sinun tulee pitää lähtökohtana sitä, että kaikki tällä sivustolla näkemäsi tai lukemasi on suojattu tekijänoikeuslailla, mikäli ei toisin mainita, eikä sitä saa käyttää ilman kirjallista lupaamme muussa tapauksessa kuin jos näissä käyttöehdoissa toisin mainitaan.

Luvallinen ja luvaton käyttö

Saat ladata ja tulostaa kopioita sisällöstä vain muuhun kuin kaupalliseen, tiedon saamiseen liittyvään, henkilökohtaiseen käyttöön tekemättä minkäänlaisia muutoksia ja vain siinä määrin kuin noudatat näitä käyttöehtoja ja niihin sovellettavia lakeja. Jos näissä käyttöehdoissa ei nimenomaan anneta lupaa, et saa muulla tavoin tuottaa uudelleen, myydä, julkaista, jakaa, muokata, näyttää tai käyttää mitään tämän sivuston tai sisällön osaa ilman meiltä etukäteen saamaasi kirjallista lupaa. Jos tällä sivustolla sallitaan tietyn sisällön sähköpostitse lähettäminen tai linkin lähettäminen käyttämällä "lähetä sähköpostitse ystävälle" -kuvaketta (tai vastaavaa), voit lähettää toisille sähköpostitse kyseisen sisällön tai linkin niitä koskevien ehdoin. Hyväksyt olemaan rikkomatta mitään immateriaalioikeuksia tai olemaan poistamatta tai muuttamatta mitään tällä sivustolla tai sisällössä olevia tekijänoikeusilmoituksia.

Käyttäjän sisältö

Mikäli sivustomme tietosuojaa koskevissa menettelytavoissa ei toisin mainita, mahdollisen tälle sivustolle tai ResMedille suoraan tai kolmannen osapuolen kautta lähettämäsi sisällön ("käyttäjän sisältö") katsotaan olevan muuta kuin luottamuksellista tietoa, jota voidaan paljastaa tämän sivuston kautta tuntemattomille henkilöille eri puolilla maailmaa ilman ResMedin valvontaa, mukaan lukien se, että kyseiset muut henkilöt tai organisaatiot voivat selata, ladata, tulostaa ja käyttää muulla tavoin näitä tietoja. Sitoudut siihen, ettet lähetä käyttäjän sisältöä tälle sivustolle tai ResMedille muutoin kuin jos kyseessä on käyttäjän sisältö, joka on täysin luvallista tämän sivuston ja käyttöehdoissa mainittuihin tarkoituksiin. Lähettäessäsi käyttäjän sisältöä tälle sivustolle takaat ja kerrot, että omistat oikeudet käyttäjän sisältöön tai että sinulla on muulla tavoin oikeus asettaa esiin, jakaa, näyttää, esittää tai lähettää käyttäjän sisältöä. Sinulla on velvollisuus määrätä, missä laajuudessa sovellettavat immateriaalioikeudet suojaavat lähettämääsi käyttäjän sisältöä. Hyväksyt, että ResMedillä on maailmanlaajuinen, rojaltivapaa, ainainen, peruuttamaton, lisenssioikeuksien antamisen salliva, poissulkematon oikeus ja lupa kääntää, tuottaa uudelleen, myydä, julkaista, jakaa, muokata, soveltaa, näyttää, esittää, käyttää kampanjoissa, linkittää tai käyttää missä tahansa muodossa tai välineessä mitä tahansa tälle sivustolle tai ResMedille lähettämääsi käyttäjän sisältöä. ResMed ei tue mitään käyttäjän sisältöä tai kolmannen osapuolen tuotetta tai palvelua, joita voi esiintyä tällä sivustolla. Mikään näissä käyttöehdoissa ei velvoita ResMediä käyttämään mahdollisesti lähettämääsi käyttäjän sisältöä tai sallimaan sellaisen käyttäjän sisällön esittämisen tällä sivustolla.

Kirjautuminen ja salasanat

Ajoittain voimme vaatia tai olla vaatimatta, että sinulla on oltava salasana ja että syötät kirjautumistiedot käyttääksesi tätä sivustoa tai sen osia. Siinä määrin kuin vaadimme salasanan ja kirjautumistietojen käyttöä, syöttämiesi tietojen on oltava oikeita, ajan tasalla olevia ja täydellisiä. Jos ResMed uskoo, että tiedot eivät ole oikeita, ajan tasalla olevia ja täydellisiä, meillä on oikeus kieltää sinua pääsemästä käyttämään tätä sivustoa tai mitään sen resursseja ja päättää tai ottaa määräajaksi pois käyttäjätilisi, jos sinulla on sellainen. Olet vastuussa siitä, että säilytät luottamuksellisina mahdolliset salasanat, jotka saat käyttääksesi tätä sivustoa, ja olet täysin vastuussa kaikista toimenpiteistä, joita salasanoja käyttäen suoritetaan. ResMed ei vastaa mistään sinulle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että joku muu käyttää salasanaasi siten, että olet siitä tietoinen tai tietämättäsi. Sinun voidaan katsoa olevan vastuussa mahdollisista ResMedille, sen tytäryhtiöille, johtohenkilöille, työntekijöille, konsulteille, jälleenmyyjille ja edustajille aiheutuvista vahingoista, jotka ovat seurausta siitä, että joku muu on käyttänyt käyttäjätiliäsi tai salasanaasi. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi mahdollisesta salasanojesi luvattomasta käytöstä. Pidätämme itsellämme absoluuttisen oikeuden olla antamatta salasanaa jollekin henkilölle tai organisaatiolle.

Ohjelmistojen lataaminen

Mikä tahansa ResMedin ohjelmisto, joka on ladattavissa tältä sivustolta ("ohjelmisto") on ResMedin ja/tai sen tytäryhtiöiden tai tavarantoimittajien tekijänoikeuksien suojattua omaisuutta. Ohjelmisto on annettu ladattavaksi vain omaan käyttöösi ohjelmistoon sovellettavan käyttöoikeussopimuksen ("käyttöoikeussopimus") mukaisesti. Mahdollinen muu kuin käyttöoikeussopimuksessa sallittu ohjelmiston uudelleenjulkaisu tai uudelleenjakelu on nimenomaisesti kielletty lailla ja seurauksena voivat olla ankarat siviili- ja rikosoikeudelliset rangaistukset. Lain rikkomisesta voi saada laajuudeltaan maksimaalisen syytteen. Ohjelmiston lataaminen on lisäksi kielletty, jos käyt tällä sivustolla jostain sellaisesta maasta, johon Yhdysvaltain kauppaministeriö on kieltänyt ohjelmistojen viennin. Ohjelmiston kopiointi tai uudelleenjulkaisu jollekin muulle palvelimelle tai johonkin muuhun paikkaan uudelleenjulkaisua tai uudelleenjakelua varten on edellä mainittua rajoittamatta nimenomaisesti kielletty.

Rajoitetut oikeudet

Tietoihin, jotka ladataan tältä sivustolta Yhdysvaltain liittovaltion hallinnolle ja/tai sen laitoksille ("Yhdysvaltain hallinto") tai niiden puolesta, pätevät rajoitetut oikeudet. Yhdysvaltain hallinnon tekemää käyttöä, monistamista tai paljastamista koskevat kulloinkin säännöksillä DFARS 252.227-7013 ja FAR 52.227-14 ja 48 CFR 52.227-19 määritetyt rajoitukset.

Tekijänoikeuksia koskevan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -lain noudattaminen

ResMed kunnioittaa kaikien tekijänoikeuksien omistajien oikeuksia ja siksi olemme omaksuneet ja ottaneet käyttöön käytännön, joka sallii tietyissä olosuhteissa käyttäjätilien lopettamisen sellaisilta tämän sivuston käyttäjiltä, jotka rikkovat tekijänoikeuksien omistajien oikeuksia. Jos uskot, että teoksiasi on kopioitu tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla, toimita tekijänoikeuksista vastaavalle edustajallemme seuraavat tekijänoikeuksia koskevan DMCA-lainkohdan (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512) edellyttämät tiedot:

a. Sen henkilön omakätinen tai elektroninen allekirjoitus, jolla on oikeus toimia sen nimenomaisen oikeuden omistajan puolesta, jota väitetään rikotun;

b. Sen tekijänoikeuslailla suojatun teoksen tunnistetiedot, jonka tekijänoikeuksia väitetään rikotun, tai jos sama ilmoitus koskee useita tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, kyseiset teokset kattava luettelo;

c. tiedot sisällöstä, jota koskevia tekijänoikeuksia väitetään rikotun tai johon kohdistetaan tekijänoikeuksia rikkovaa toimintaa ja joka on poistettava tai jonka käyttö on estettävä, sekä kohtuullisesti katsoen riittävät tiedot, joiden avulla ResMed pystyy löytämään sisällön;

d. Kohtuullisesti katsoen riittävät tiedot, joiden avulla ResMed pystyy ottamaan yhteyttä valittavaan osapuoleen;

e. Lausunto siitä, että valittava osapuoli on ollut hyvässä uskossa siitä, että sisällön käyttö tavalla, josta on valitettu, ei ole tekijänoikeudet omistavan, hänen edustajansa tai lain sallima;

f. Lausunto siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita, ja koska väärästä valasta aiheutuu rangaistus, että valittava osapuoli on oikeutettu toimimaan sen tekijänoikeuden omistajan puolesta, jota koskevaa nimenomaista tekijänoikeuslakia väitetään rikotun.

DMCA-lain alaisia tekijänoikeuksia koskevissa tiedusteluissa on otettava yhteyttä tekijänoikeuksista vastaavaan edustajaan ResMedissä osoitteessa:

Vice President, General Counsel—Americas

ResMed Corp. Legal Department

Copyright Agent

ResMed Corp.

9001 Spectrum Center Blvd.

San Diego, CA 92123

Puhelinnumero: (877) 389-8868

privacy@resmed.com

Sivuston hallinta

Käyttöön liittyvät järjestelyt ja maksut

Tämän sivuston käyttösi tulee vastata mitä tahansa ja kaikki toimintatapoja, muotoja, tiedostomuotoja, näyttöjä ja käyttöaikoja, jotka ResMed voi määrittää, määritellä tai joita se voi muokata oman harkintansa mukaan. Vastaat kaikesta ohjelmistosta, laitteistosta, yhteyksistä, maksuista, kuluista, kustannuksista ja veroista, joita sinulle syntyy yhteyden muodostamisesta tähän sivustoon ja sen käytöstä.

Tällä hetkellä emme veloita tämän sivuston käytöstä (mutta tähän eivät sisälly mahdolliset tilatut tai muut sivustolla tarjotut palvelut, joita koskee erillinen sopimus), vaan pidätämme oikeuden ottaa käyttöön ja muuttaa maksuja tämän sivuston (tai sen osien) käytön yhteydessä milloin tahansa sitoumuksetta. Sellaiset mahdolliset maksut erääntyvät ja ne on maksettava kolmekymmentä (30) päivää laskun päiväyksestä, mikäli sinun ja ResMedin välillä ei ole toisin sovittu tai mikäli ResMed ei muuta vaadi. ResMed pyrkii laatimaan tälle sivustolle yleisen ilmoituksen maksujen mahdollisesta käyttöönotosta tällä sivustolla tai niiden muutoksista.

Linkit

Mikäli sinun ja ResMedin välillä ei ole toisin sovittu, tämän sivuston millekään sivulle ei saa tehdä mitään muuta linkkiä paitsi suoran linkin aloitussivulle (esim. http://www.wakeuptosleep.org/) sisällyttämättä sitä kehykseen. Jokaisesta linkistä tälle sivustolle on lisäksi ilmoitettava välittömästi ResMedille osoitteeseen privacy@resmed.com. Mikäli ResMed katsoo, että linkityskäytäntösi tälle sivustolle ovat epäasianmukaiset, ResMed voi valintansa mukaan poistaa linkin tai toimittaa sinulle ilmoituksen epäasianmukaisen linkin poistamisesta, ja hyväksyt noudattavasi mitä tahansa ja kaikkia asiaan liittyviä ResMedin vaatimuksia.

Sivuston käytettävyys

Vaikka ResMedin tavoitteena on, että sivusto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa, sivusto voi olla ajoittain pois käytöstä mistä tahansa syystä, joita voivat olla siihen rajoittumatta sivuston rutiiniluontoinen ylläpito. Ymmärrät ja hyväksyt, että sivuston käyttö voi olla ajoittain keskeytyksissä, estettynä tai lopetettuna ResMedin hallinnassa olevista tai muista kuin sen hallinnassa olevista olosuhteista johtuen. ResMedillä on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston jotain ominaisuutta tai toimintoa tai lopettaa sen käyttö mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sisältö, käytettävissäolotunnit sekä laitteisto, joka tarvitaan yhteyksien muodostamiseksi sivustolle tai sen käyttämiseksi.

Vientiä ja tuontia koskeva valvonta

Sitoudut oleman lähettämättä tälle sivustolle mitään käyttäjän sisältöä tai olemaan tekemättä mitään toimenpiteitä, joilla siirretään mihin tahansa sisältöön liittyvää tietoja, joka rikkoo voimassa olevia tuontiin ja vientiin liittyvää valvontaa, vakoilua tai kansallista turvallisuutta koskevia lakeja.

Sinun velvollisuutesi

Vastaavuus

Hyväksyt noudattavasi tämän sivuston käytön yhteydessä kaikkia sitä koskevia lakeja. Sopimaton sisältö ja toiminta.

Käyttäjä ei ole tekemisissä sellaisen käyttäjän sisällön tai muun materiaalin kanssa tai ohjaa tai lähetä tälle sivustolle mitään käyttäjän sisältöä tai muuta materiaalia, joka on laitonta, virheellistä, harhaanjohtavaa, muualta anastettua, lakeja ja oikeuksia rikkovaa, tavaramerkkiä halventavaa, loukkaavaa, epäsiveellistä, hyökkäävää tai muulla tavoin vastenmielistä. Käyttäjän ei pidä aiheuttaa vahinkoa, vaikeuksia tai haitallista julkisuutta ResMedille.

Toiminnallinen vastaavuus ja järjestelmän väärinkäyttö

Toimitat sivustolle vain käyttäjän sisältöä, joka vastaa toiminnallisesti ja teknisesti tätä sivustoa. Et vahingoita, pilaa, käsittele tai saastuta tätä sivustoa, sen sisältöä tai mitään ResMedin tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtojärjestelmiä viruksella tai muilla haittaohjelmilla tai yritä tehdä sellaista. Käytät tätä sivustoa vain näissä käyttöehdoissa sallittuihin tarkoituksiin etkä ryhdy mihinkään vääränlaiseen toimintaan tätä sivustoa koskien tai ryhdy mihinkään muihin toimiin, jotka vaikuttavat haitallisesti siihen, kuinka joku muu pystyy käyttämään tätä sivustoa tai hyötymään siitä. Et saa käyttää mitään tämän sivuston yhteydessä tarjolla olevia palveluja tai toimintoja, jotka vaarantavat järjestelmäresurssien ja/tai käyttäjätilin turvallisuuden tai tekevät niihin muutoksia. Tietoturvan vaarantavien työkalujen (esim. salasanan urkintaohjelmien, hakkeroinnin tai verkkovakoilutyökalujen) käyttö tai jakelu on ankarasti kielletty. Jos ryhdyt toimiin, jotka vaarantavat järjestelmän turvallisuuden, ResMed pidättää itsellään oikeuden luovuttaa tietosi muiden sivustojen järjestelmävastaaville sekä lainvalvontaviranomaisille auttaakseen niitä tietoturvaloukkausten selvittämisessä.

Yhteistyö ja ilmoitusvelvollisuus

Hyväksyt toimivasi ResMedin kaikkien kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti ja ilmoittavasi ResMedille välittömästi, kun huomaat minkä tahansa todellisen rikkomuksen näitä käyttöehtoja vastaan tai epäilyn sellaisesta tai tämän sivuston muuta kuin sallittua käyttöä tai väärinkäyttöä.

Takuista kieltäytyminen

TÄMÄ SIVUSTO, SEN SISÄLTÖ JA SEN LINKIT ON ANNETTU KÄYTETTÄVIKSI "SELLAISINAAN" -PERIAATTELLA, JA KÄYTÄT NIITÄ TÄYSIN OMALLA RISKILLÄSI LAIN ENIMMILLÄÄN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. RESMED SANOUTUU IRTI KAIKISTA JA KAIKENLAISISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, VASTUISTA JA EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT TÄTÄ SIVUSTOA (MUKAAN LUKIEN SEN SISÄLTÖ, LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LINKIT). NÄIHIN LUETAAN MUKAAN MAHDOLLISET EPÄSUORAT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, MYYTÄVYYTTÄ, NIMEÄ, OIKEUKSIA LOUKKAAMATTOMUUTTA, TULOKSIA, TARKKUUTTA, PERINPOHJAISUUTTA, KÄYTETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA LUPAUSTA SIITÄ, ETTEI SIVUSTO SISÄLLÄ TIETOKONEVIRUKSIA. JOS KULLOINKIN SOVELLETTAVASSA LAISSA EI SALLITA, ETTÄ JOKIN TAI KAIKKI EDELLÄ OLEVAT EPÄSUORAT TAKUUT SULJETAAN POIS NIIN, ETTEIVÄT NE KOSKE SINUA, EDELLÄ MAINITUT POISSULJETUT EPÄSUORAT TAKUUT KOSKEVAT SINUA KULLOINKIN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMILLÄÄN SALLIVASSA LAAJUUDESSA.

Korvausvelvollisuutta ja korvauksia koskevat rajoitukset

RESMEDIN KOKO KORVAUSVELVOLLISUUS JA SINUN POISSULKEVA KORVAUKSESI MISSÄ TAHANSA RIITA-ASIASSA RESMEDIN KANSSA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SIVUSTON KÄYTTÖSI) MERKITSEE, ETTÄ MAHDOLLISUUTESI KÄYTTÄÄ SIVUSTOA LOPPUU. RESMED JA SEN MYYJÄT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI TYYPILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ, TAI MISTÄÄN MUUSTA VAATIMUKSESTA, JOKA LIITTYY JOLLAIN TAVOIN RESMEDIN SIVUSTON KÄYTTÖÖSI TAI SEN KÄYTTÖÖN REKISTERÖITYMISEESI. NÄMÄ SUORIEN, EPÄSUORIEN, ERITYISTEN, SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN TAI TYYPILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISET SISÄLTÄVÄT MITÄÄN RAJOITTAMATTA VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, HÄVINNEISTÄ TIEDOISTA, MENETYSTÄ MAINEESTA,TÖIDEN KESKEYTYMISESTÄ., TIETOKONEEN RIKKOUTUMISESTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ TAI MITKÄ TAHANSA MUUT KAUPALLISET VAHINGOT JA TAPPIOT, VAIKKAKIN RESMEDILLÄ OLISI OLLUT TIETO SELLAISTEN MAHDOLLISUUDESTA JA HUOLIMATTA OIKEUDELLISESTA TAI KOHTUULLISUUTTA KOSKEVASTA TEORIASTA, JOHON VAATIMUS PERUSTUU. KOSKA JOISSAIN OSAVALTIOISSA TAI LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA SEURANNAISIA TAI SATUNNAISIA VAHINKOJA KOSKEVAN VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, RESMEDIN JA SEN MYYJIEN VASTUU RAJOITTUU SELLAISISSA OSAVALTIOISSA TAI SELLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA KYSEISEN OSAVALTION TAI LAINKÄYTTÖALUEEN LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN. RESMED EI TUE TAI TAKAA TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA TARJOTTUJA TUOTTEITA TAI PALVELUITA TAI ANNA NIILLE TAKUITA EIKÄ TOIMI OSAPUOLENA TAI OLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA MINKÄÄN TAPAHTUMAN VALVONNASTA SINUN JA TUOTTEITA TAI PALVELUITA TARJOAVAN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄLILLÄ. MIKÄLI JOKIN TÄMÄN OSION YLLÄ MAINITUISTA EHDOISTA EI OLE LAINVOIMAINEN KULLOISELLAKIN LAINKÄYTTÖALUEELLA, RESMEDIN ENIMMÄISVASTUU RAJOITTUU RESMEDIN OMAN HARKINNAN MUKAAN JOKO (1) MAHDOLLISEN VÄÄRÄNLAISEN SISÄLLÖN TAI LINKIN KORJAAMISEEN, TAI (2) RESMEDIN SINULTA VELOITTAMIEN TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVIEN MAHDOLLISTEN MAKSUJEN PALAUTTAMISEEN.

Vahingonkorvaukset

Hyväksyt sen, että puolustat ja suojelet ResMediä ja sen tytäryhtiöitä, toimihenkilöitä, johtohenkilöitä, työntekijöitä ja sopimuskumppaneita ja katsot, että ne välttyvät vaatimuksilta, vaateilta, vahingoilta, vastuilta, kustannuksilta tai haitoilta (mukaan lukien asianajajien palkkiot), joita voi syntyä tämän sivuston käytöstäsi, toimimisestasi verkon kautta, näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai kanssakäymisestä toisten henkilöiden kanssa tai heidän kanssaan suorittamiesi tapahtumien seurauksena, joita on syntynyt tämän sivuston käytön takia.

Sekalaiset

Kolmansien osapuolien sivustot ja muut tiedot

Tällä sivustolla voi olla sinun hyödyksesi sisältöä, linkkejä ja muita tietoja, joita ovat lähettäneet kolmannet osapuolet, joita ResMed ei valvo mitenkään tai joista se ei vastaa mitenkään, sekä sellaisen materiaalin käännöksiä, joita ResMed voi järjestää. ResMedillä ei ole velvollisuutta valvoa, hallinnoida tai rajoittaa tämän sivuston käyttöä tai tältä sivustolta linkkien kautta käytettävien kolmansien osapuolien sivustojen käyttöä. Nämä muut sivustot eivät ole ResMedin valvonnassa, ja tunnustat, että (liittyivätpä sellaiset sivustot jollakin tavoin ResMediin tai eivät) ResMed ei vastaa sellaisten sivustojen sisällön oikeellisuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta, soveliaisuudesta tai mistään muusta seikasta. Sellaisten linkkien olemassaolo sivustolla ei tarkoita, että ResMed tukee mitään sellaista sivustoa tai että sillä olisi kytköksiä sivustojen ylläpitäjiin.

Erilliset ehdot

Siinä yhteydessä, kun käytät tämän sivuston tiettyjen osioiden sisältöä ja/tai muodostat siihen yhteyden, voit joutua aika ajoin hyväksymään näiden käyttöehtojen lisäksi muita menettelytapoja tai ehtoja. Lue huolellisesti mahdolliset sellaiset lisäehdot ennen kuin käytät mitenkään tämän sivuston sellaista sisältöä tai osioita. Mitkään sellaisista ehdoista eivät muuta tai korvaa näitä käyttöehtoja, jotka koskevat tämän sivuston mitä tahansa käyttöä, mikäli ei nimenomaan toisin mainita.

Tietosuojakäytäntö

ResMed huolehtii tarkasti tietosuojasta ja on kehittänyt käytännöt tietosuojaa koskevista seikoista huolehtimiseen. Voit lukea voimassa olevista tietosuojakäytönnäistä tästä. Tietosuojaa koskevat käytännöt liittyvät täten viittauksena näihin käyttöehtoihin ja muodostavat osan näistä käyttöehdoista.  

Riita-asioiden ratkaiseminen, sovellettava laki ja lainkäyttöpaikka

Mahdollisten tämän sivuston tai näiden käyttöehtojen (mukaan lukien niihin rajoittumatta tietosuojaa koskevat käytännöt), pohjalta syntyvien tai niihin liittyvien riita-asioiden suhteen ResMed ja sinä sitoudutte neuvottelemaan hyvässä uskossa ja ryhtymään kohtuullisiksi katsottaviin ponnisteluihin toimiaksenne yhteistyössä toistenne kanssa saadaksenne aikaan kumpaakin osapuolta tyydyttävän ratkaisun.

ResMedillä ei ole mitään velvollisuutta olla osallisena missään käyttäjän ja jonkun muun henkilön välisessä riita-asiassa. Tätä sivustoa ja näitä käyttöehtoja koskien sekä niiden yhteydessä mahdollisesti syntyvissä riita-asioissa noudatetaan ja tulkitaan yksinomaisesti Kalifornian osavaltion lakeja lainvalintasäännöistä riippumatta. ResMed ja sinä hyväksytte, että nostat kanteen luonnollisena henkilönä, ei kantajana tai jäsenenä missään oletetussa ryhmässä tai asiaa edustavana haasteen esittäjänä, kaikissa näiden käyttöehtojen takia syntyvissä riita-asioissa. Riita-asiat tulee antaa ratkaistaviksi American Arbitration Associationin ("AAA") San Diegossa Kaliforniassa hallinnoimana luottamuksellisena välimiesmenettelynä tai jossain muussa sinun ja ResMedin välillä yhteisesti sovitussa tuomioistuimessa AAA:n kaupallista välimiesmenettelyä koskevien Commercial Arbitration Rules -sääntöjen ("säännöt") mukaan yhtä välimiestä käyttäen, joka on nimitetty tehtävään sinun ja ResMedin välisen sopimuksen nojalla ja vahvistettu sääntöjen mukaisesti. Jos AAA ei käsittele sillä hetkellä kuluttajansuojaa koskevia riita-asioita, ResMed voi valita oman harkintansa mukaan jonkin muun välimiestahon. Välimiehen palkkio on sitova ja sen voi määrätä riittävän tuomiovallan omaava tuomioistuin. Hyväksyt, että ResMed on oikeutettu saamaan alustavan velvoittavan korvauksen lain sallimassa laajuudessa toimeenpannakseen jonkin näiden käyttöehdoista välimiestuomion lopullista päätöstä odotettaessa.

Käyttöehtoihin tehtävät muutokset jne.

Nämä käyttöehdot ja niissä mainitut tietosuojaa koskevat käytännöt muodostavat kattavan sopimuksen sinun ja ResMedin välillä niiden sisällön suhteen ja syrjäyttävät mahdollisen aikaisemman sopimuksen tai yhteydenpidon. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa aika ajoin. ResMed pyrkii lähettämään ilmoituksen mahdollisista muutoksista näihin käyttöehtoihin kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa mahdollisten muutosten tekemisestä. Pyydämme sinua siksi tarkistamaan nämä käyttöehdot silloin tällöin tai vähintään (30) vuorokauden välein. Mikäli jatkat tämän sivuston käyttöä ResMedin antaman näihin käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia koskevan ilmoituksen jälkeen, katsotaan, että olet hyväksynyt muuttuneet käyttöehdot. Mikäli jokin näiden käyttöehtojen ehdoista tai varauksista katsottaisiin virheelliseksi, laittomaksi tai muutoin sellaiseksi, ettei sitä ole pakko noudattaa, sellaisen löytyminen ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin ehtoihin ja varauksiin tai näihin käyttöehtoihin kokonaisuudessaan. Sen sijaan sellaista ehtoa tai varausta on muutettava siten, että sitä voidaan katsoa voitavan noudattaa, ja sinun sekä ResMedin oikeudet ja velvollisuudet on määritettävä ja vahvistettava asianmukaisesti siten, että niissä säilyy sallittavimmassa laajuudessa näiden käyttöehtojen tarkoitus ja sopimukset. Sinun näiden käyttöehtojen mukaiset velvoitteesi tai nämä käyttöehdot jäävät voimaan senkin jälkeen, kun lopetat tämän sivuston ja sen sisällön minkä tahansa käytön.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää näiden käyttöehtojen tai tämän sivuston suhteen, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@resmed.com.