ResMed takuutiedot | ResMed
ResMedin kaikkia tuotteita koskevat takuutiedot
Hoitohenkilökunta > Support > ResMedin kaikkia tuotteita koskevat takuutiedot

ResMedin kaikkia tuotteita koskevat takuutiedot

Etsitkö ResMedin takuutietoja maskiin, CPAP-laitteeseen tai muihin ResMed-tuotteiseen liittyen? Katso seuraavasta lisätietoja tai ota yhteyttä asiakaspalvelun tiimiimme, jos sinulla on ResMedin takuuta koskevia kysymyksiä.

Rajoitettu takuu

ResMed Ltd (jäljempänä 'ResMed') takaa, ettei hankitussa ResMed-tuotteessa ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavassa esitettyjen määräaikojen sisällä ostopäivästä lukien.

 

Tuote Takuuaika
 • Maskit (joihin kuuluu maskin runko, pehmike, pääremmit ja  letku) - ei koske kertakäyttöisiä maskeja
 • Lisävarusteet - ei koske kertakäyttöisiä lisävarusteita
 • Sormen ympäri kiedottavat saturaatioanturit
 • Kostuttimien vesisäiliöt (ei uudelleen käytettävät)
90 päivää
 • Akut, joita käytetään ResMedin sisäisissä ja ulkoisissa akkulaitteissa
6 kuukautta
 • Sormeen kiinnitettävät saturaatioanturit
 • CPAP- ja kaksoispainelaitteiden datamoduulit
 • Oksimetrit ja CPAP- ja kaksoispainelaitteiden oksimetrisovittimet
 • Kostutin* ja kostuttimen puhdistettavat vesisäiliöt (uudelleen käytettävät)
 • Titrauksen valvontalaitteet
1 vuosi
 • CPAP-, kaksoispaine- ja ventilaatiolaitteet (mukaan lukien ulkoiset virtalähteet)
 • Akkujen lisävarusteet*
 • Kannettavat diagnostiikka-/seulontalaitteet
2 vuotta
 • Narval CC™  -hammaskoje*
2 vuotta**

 

* Lisävarusteiden takuuaika saattaa vaihdella.

** • ResMed korjaa tai vaihtaa (ResMedin oman harkinnan mukaan) takuuajan sisällä takuun piiriin kuuluvan Narval-kiskon ja sen lisätarvikkeet, joissa on ilmennyt materiaali- tai valmistusvirhe, myöntämänsä takuun ehtojen ja poissulkemisten mukaisesti.

• Takuukorjaustyön saa suorittaa vain ResMedin oma korjausosasto tai ResMedin valtuuttama yhteistyökumppani.

• ResMed ei vastaa tämän takuun nojalla mistään värin muuttumisesta, jota voi tapahtua ajan kuluessa tai mistään vahingoista, joita ovat aiheuttaneet lemmikkieläimet, tai mistään puutteesta aiheutuneista seurannaisvahingoista.

• Takuuaika on Narval-kiskolla 24 kuukautta sen valmistuspäivästä lukien ja kiskoon kuuluvilla lisätarvikkeilla 12 kuukautta.

• Jotta takuu myönnettäisiin, ResMedille on palautettava ylä- ja alakisko ja liitostangot, valumallit sekä purentamallit.

• Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos:

- Narval-kiskoon tai sen lisätarvikkeisiin on tehnyt muutoksia joku muu kuin ResMedin valtuuttama hammasteknikko tai muu kolmas osapuoli,

- Narval-kiskoa tai sen lisätarvikkeita ei ole käytetty käyttöohjeen mukaisesti ja/tai

- potilaalle on suoritettu takuuajan kuluessa suuria hampaiston korjaustoimenpiteitä tai hänen hampaistoonsa on tullut suuria muutoksia.

Tätä takuuta ei voi siirtää. Jos tuotteessa ilmenee vikaa normaalissa käytössä, ResMed korjaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan viallisen tuotteen tai sen osan.

Tämä rajoitettu takuu ei päde, jos a) tuote on vaurioitunut virheellisen tai epäasiallisen käytön tai tuotteen muokkaamisen tai muuntamisen vuoksi, b) tuotetta on korjannut jokin huoltoliike, jota ResMed ei ole nimenomaan valtuuttanut tekemään kyseisiä korjauksia, c) tuote on vaurioitunut tai kontaminoitunut tupakan-, piipun-, sikarin- tai muun savun takia ja d) kyse on mistä tahansa muusta laitteesta, maskista tai lisävarusteesta.

Takuu lakkaa olemasta voimassa, jos tuote myydään eteenpäin sen alueen ulkopuolelle, josta se on alun perin ostettu. Tuotteen alun perin hankkineen kuluttajan on tehtävä tuotevirhettä koskevat reklamaatiot tuotteen ostopaikkaan. Tämä takuu korvaa kaikki muut erityiset tai hiljaiset takuut, ja niihin kuuluvat myytävyyttä ja tiettyyn tarkoitukseen sopivuutta koskevat hiljaiset takuut. Joissain maissa ei hyväksytä hiljaisen takuun pituuden rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske kaikkia kuluttajia.