Kostuttimia käytettäessä esiintyvän kondensoitumisen estämistä koskevia usein esitettyjä kysymyksiä | ResMed
Kondensoitumisen estäminen
Hoitohenkilökunta > Support > Kostuttimet > Kondensoitumisen estäminen

Usein esitettyjä kysymyksiä: Mikä on paras tapa estää kostuttimia käytettäessä esiintyvää kondensoitumista?

Kostutin lisää kosteutta potilaan hengittämään ilmaan ja voi tehdä hänen CPAP-, APAP- tai kaksoispainelaitehoidostaan miellyttävämpää. Joskus kostutinta käytettäessä voi esiintyä veden kondensoitumista. Katso vastaukset kostuttimen käytön yhteydessä esiintyvää kondensoitumista koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin tästä.

Potilaani sanovat, etteivät he voi joskus käyttää kostuttimiaan, koska hengitysletku täyttyy vedestä. Miksi tällaista tapahtuu? Mitä voin tehdä sen estämiseksi? 

Tämä vesi on hengitysletkuun kondensoitunutta vettä. Viileässä huoneessa lämmitetty, kostutettu ilma jäähtyy joutuessaan kosketuksiin huoneen viileämmän ilman kanssa. Kun ilma jäähtyy, kosteuden määrä (vesihöyry), jonka ilma pystyy sisältämään, pienenee, mistä aiheutuu kosteuden kondensoitumista.

Tilannetta voi parantaa useilla tavoilla:

  • Käytetään ResMedin Climate Control -järjestelmää, johon kuuluu ClimateLine - tai lämmittävä ClimateLineAir-hengitysletku. Se estää kondensoitumisen ylläpitämällä lämpötilan ja kosteustasot tasaisina.
  • Säädetään kosteustasoa pienemmälle.
  • Pyydä potilasta nostamaan makuuhuoneen lämpötilaa yöksi, jotta ero huoneen lämpötilan ja kostutetun ilman lämpötilan välinen ero olisi pienempi. Potilaan pitäisi myös suojata hengitysletku ResMedin letkunsuojuksella , jotta letku ja sen läpi kulkeva ilma pysyisivät lämpiminä.

Olen kuullut, että kondensoitumista voi estää kietomalla hengitysletkun ympärille kangasta. Onko tämä totta?

Kyllä. Hengitysletkun kietominen kankaalla voi auttaa eristämään hoidossa käytettävää ilmaa pääsemästä kosketuksiin huoneen alemman lämpötilan kanssa, mikä auttaa vähentämään kondensoitumista. ResMedin letkunsuojus säilyttää lämpöä ja tarjoaa suuremman mukavuuden, koska maskiin tulevan ilman kosteus nousee jopa 20 prosentilla.