Vihjeitä nopeaa noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon (NIV) tottumista varten I ResMed
Vihjeitä nopeaa noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon tottumista varten
Hoitohenkilökunta > Support > Koulutuksen ja hoidon tukitiedot > Vihjeitä nopeaa noninvasiiviseen ventilaatiohoitoon tottumista varten

Vihjeitä nopeaa noninvasiiviseen hoitoon tottumista varten sairaalassa

NIV-hoidon onnistuminen riippuu monista tekijöistä. Yksi tärkeimmistä on se, että potilas hyväksyy hoitonsa. Tässä artikkelissa annetaan vinkkejä, joilla voit rohkaista potilaitasi tottumaan nopeasti noninvasiiviseen hoitoon.

Laitteiston valitseminen

Oikean laitteiston valitseminen NIV-hoitoa varten tarkoittaa sitä, että löydetään hoitoon oikea ventilaattori, oikea letkustokokoonpano ja sopiva NIV-maski.

Ilma-aukollisia NIV-maskeja (joissa uloshengitetty CO2 pääsee tuulettumaan pois maskin ilma-aukkojen kautta) käytetään laitteen kanssa, johon on liitettävä yksihaarainen hengitysletku.

Ilma-aukottomia NIV-maskeja käytetään laitteiden kanssa, joiden ilmankierrossa on uloshengitysventtiili tai joita käytettäessä potilaat voivat hengittää uloshengityskappaleen kautta (jota käytetään kaksihaaraisessa letkustossa). Napsauta tästä ja tutustu erilaisiin AcuCare-maskeihimme.  

Sairaalasi käytännöissä voidaan myös edellyttää suodattimien tai kostuttimen käyttöä.

Selosta hoito potilaalle

Varmista, että potilas ymmärtää, mitä on tarkoitus tehdä, jotta potilas olisi halukas yhteistyöhön ja jotta voitaisiin lievittää potilaan mahdollisia pelkoja tai ahdistusta.

Aseta potilas oikeaan asentoon

Aseta potilas suoraan istuvaan asentoon, joka vähentää hengitystyötä, parantaa keuhkojen laajenemista ja tuntuu mukavammalta.

Valitse maski

Katso, että valitset oikeankokoisen maskin (vihje: jos käytät ResMedin AcuCare-maskeja, varmista oikea valinta nopeasti ja helposti käyttämällä pakkauksen sivulla olevaa sovitusmallia).

Valmistele ventilaattori ja aloita hoito

Kun olet liittänyt ventilaattoriin oikean hengitysletkun ja maskin, voit joutua suorittamaan letkuston testaus -toiminnon. Toimi ventilaattorin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aloita hoito matalilla paineilla. Pidä maskia potilaan kasvoilla (tai anna potilaan pitää maskia kasvoillaan), kunnes hoito tuntuu potilaasta miellyttävältä. Kiinnitä sitten maskin hihnat niin, että maski pysyy paikallaan, ja nosta painetta hitaasti haluttuun asetukseen. Opasta ja kannusta potilasta.

Titraa happea

Titraa happitaso sekä hengitysteiden sisään- ja uloshengitysvaiheen paineet (IPAP/EPAP tai PS ja PEEP). Tavoitteena on saavuttaa sopiva uloshengitetty kertatilavuus, kontrolloida hengitystaajuutta, parantaa hapetusta, vähentää hengitystyötä ja parantaa potilaan oloa.

Valvo potilasta

Valvo ja säädä hengityksen synkronointia ventilaattorin kanssa. Estä ilmavuodot säätämällä maskin hihnoja tarpeen mukaan.

Valvo edelleen hengitystaajuutta, happisaturaatioita, kertahengitystilavuutta, minuuttitilavuutta, hengitystyötä ja valtimoveren kaasuja sairaalasi käytäntöihin liittyvien ohjeiden mukaisesti.

Valvo potilaan kokemaa hoidon miellyttävyyttä säätämällä maskia ja hoidon asetuksia tarpeen mukaan ja opasta ja kannusta potilasta edelleen koko hoidon ajan.