Hoidossa käytettäviä tallennuskortteja koskevia usein esitettyjä kysymyksiä | ResMed
Laitteet ja SD-tallennuskortit
Hoitohenkilökunta > Support > Laitteet > Laitteet ja SD-tallennuskortit

Laitteet ja SD-tallennuskortit: Usein esitettyjä kysymyksiä

Onko potilaillasi hoitolaitteissa käytettäviä tallennuskortteja koskevia kysymyksiä? Katso vastaukset laitetietoja koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin tästä.

Mitä SD-tallennuskortteja voidaan käyttää ResMedin unenaikaisen hoidon laitteissa (S9TM, AirSenseTM 10, AirCurveTM 10)?

Suosittelemme käyttämään SD (Secure Digital) -kortteja, jotka on toimitettu laitteen kanssa.

Miksi on suositeltavaa käyttää vain ResMedin toimittamia SD-tallennuskortteja?

ResMedin toimittamia SD-tallennuskortteja tulisi käyttää siksi, että ne on validoitu vastaamaan lain määräämiä turvallisuusstandardeja. 

ResMed on valinnut useita SD-kortteja, jotka vastaavat lain määräämiä turvallisuusvaatimuksia (esim. IEC 60601-1) ja toimittaa niitä hoitolaitteiden kanssa tai lisävarusteena. Kaikki markkinoilla olevat SD-kortit eivät vastaa lain määräämiä vaatimuksia tai niitä ei ole testattu ja validoitu toimimaan S9-laitteiden kanssa.

Kuinka paljon tallennustilaa ResMedin unenaikaisen hoidon laitteet käyttävät SD-kortilla?

Se vaihtelee unenaikaisen hoidon laitteesta riippuen. Esim. S9-hoitolaitteesta voidaan tallentaa 1 gigatavun SD-kortille helposti käyttötiedot 365 päivältä, yksityiskohtaiset tiedot 30 päivältä ja erittäin tarkat tiedot seitsemältä päivältä. AirSense 10 - tai AirCurve 10 -hoitolaitteilta voidaan tallentaa käyttötiedot enintään 365 päivältä ja yksityiskohtaiset ja erittäin tarkat tiedot 30 päivältä.

Voivatko potilaani käyttää laitteissaan miniSD- tai microSD-kortteja?

Eivät. Nämä SD-kortit toimisivat heidän laitteissaan, jos niiden kanssa käytettäisiin sovitinta, mutta ne eivät ole osoittaneet vastavansa tämän laitteen osalta terveydenhuollon laitteiden turvallisuusstandardin IEC 60601-1 vaatimuksia. Siksi ResMed suosittelee, ettei niitä käytetä.

Voivatko potilaani käyttää laitteissaan SDHC-, mini SDHC -, micro SDHC - tai SDXC-kortteja?

Eivät. Secure Digital High Capacity (SDHC) -kortit sekä mini- ja micro SDHC- ja SDXC-kortit eivät toimi minkään ResMedin unenaikaisen hoidon laitteen kanssa.

Mitkä SD-korttien nopeusluokat toimivat S9-hoitolaitteiden kanssa?

Useimpiin SD-kortteihin on merkitty SD-kortin nopeusluokka. Luokan 2 korttien taattu siirtonopeus on 2 megatavua sekunnissa, luokassa 4 se on 4 megatavua ja luokassa 6 se on 6 megatavua. Huomaa, että vaikka S9-laitteet toimivat SD-korttien kanssa näillä nopeuksilla, on käytettävä ResMedin toimittamia SD-kortteja.

Mikä on suositeltava tapa ottaa pois SD-kortti ja laittaa tilalle uusi?

AirSense 10 - ja AirCurve 10 -laitteissa on avattava SD-kortin kansi, jotta SD-kortti voidaan ottaa pois. Ota SD-kortti pois painamalla SD-korttia, kunnes se vapautuu, ja vedä se sitten pois. Laita SD-kortti paikalleen laitteeseen painamalla sitä, kunnes kuuluu naksahdus. Suosittelemme, että laitat SD-kortin paikalleen, kun laitteessa ei ole virta päällä. SD-kortti voidaan myös laittaa paikalleen, kun laitteessa on virta päällä, mutta se ei anna hoitoa. Jos kortti on otettava pois tietojen tarkistamiseksi, odota vähintään kaksi minuuttia hoidon päättymisen jälkeen ennen kuin otat SD-kortin pois laitteesta.

Kaikissa AirSense 10 - ja AirCurve 10 -laitteissa on SD-korttipaikan vieressä merkkivalo, joka ilmaisee, milloin kortin voi ottaa pois ja milloin ei. Kun merkkivalo vilkkuu, on odotettava, kunnes laite on lakannut käyttämästä SD-korttia. Voit ottaa SD-kortin turvallisesti pois, kun merkkivalo on sammunut.

Potilaan S9-laitteen näytölle tulee näkyviin jokin seuraavista viesteistä: “Invalid SD Card, erase card data? (Virheellinen SD-kortti, poistetaanko kortin tiedot?) Yes/No (Kyllä/Ei)” tai “Data rewriting to SD Card, press yes to continue (Tietoja kirjoitetaan uudelleen SD-kortille, paina Kyllä jatkaaksesi)”. Mitä pitäisi tehdä?

Tässä tapauksessa SD-kortilla on tiedostoja, joita sovellus ei tunnista. Jos käännät säätimen "Kyllä"-asentoon, hoidon yhteenvetotiedot kirjoitetaan automaattisesti uudelleen SD-kortille. Jos tämä viesti tulee näkyviin säännöllisesti, varmista, ettei potilas käytä korttia jossain muussa laitteessa (esim. kannettavassa tietokoneessa tai kamerassa) tai ettei hän kytke laitteesta virtaa pois liian pian hoidon päättymisen jälkeen (potilaan tulee odottaa vähintään kaksi minuuttia ennen kuin hän kytkee laitteesta virran pois päältä).