Tulosten saavuttaminen uniapneakiskohoidossa | ResMed
Tulosten saavuttaminen
Hoitohenkilökunta > Support > Hammaskisko > Tulosten saavuttaminen

Tulosten saavuttaminen

Kehitimme Narval CC™ -uniapneakiskon potilaan hoitoon sitoutumisen ja hoidon tehokkuuden optimoimiseksi, sillä uskomme, että hoidon miellyttävyys vaikuttaa hoitoon sitoutumiseen. Narval CC -uniapneakiskon suunnittelussa pyrittiin parantamaan hoidon miellyttävyyttä potilaalle pienentämällä kiskon kokoa, varaamalla enemmän tilaa kielelle ja sallimalla alaleuan liikuttamisen.

Kliiniset hyödyt

ORCADES1 on ResMedin viisivuotinen uniapneakiskoja koskeva monikeskustutkimus, jossa kerätään kliinisiä tietoja seuraamalla 360 potilasta. Alustavia tutkimustuloksia on saatu kolmen kuukauden seuranta-ajalta lievästä vaikeaan vaihtelevaa uniapneaa sairastavasta 143 potilaasta, joiden hoidossa on käytetty Narval CC -uniapneakiskoa. Seuraavat tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten erinomaiset tulokset2-3:

  • Hoito onnistui 84 prosentilla obstruktiivisen uniapnean vaikeusasteesta riippumatta.
  • Apneahypopneaindeksi (AHI) laski alle 10:een 63 prosentilla potilaista.
  • Happidesaturaatioindeksi laski merkitsevästi, arvosta 21 arvoon 8.
  • Äänekäs kuorsaaminen loppui 90 prosentilla.
  • Elämänlaatua, uneliaisuutta ja unen laatua koskevat parametrit kohenivat merkittävästi.

Aiemmassa yhden vuoden tutkimuksessa, jossa seurattiin lievästä vaikeaan vaihtelevaa obstruktiivista uniapneaa sairastavaa 129:ää potilasta, Geraads et al. osoittivat, että Narval CC -uniapneakiskon tehokkuus säilyi tai parani hieman vuoden käytön jälkeen AHI-indeksin ja uneliaisuutta mittaavan parametrin kohentumisella mitattuna.2

Erinomainen hoitomyöntyvyys

Narval CC on potilailla erittäin hyvin siedetty. Lievää tai vaikeaa obstruktiivista uniapneaa sairastavien 35 potilaan 45 päivän seurantatutkimuksen (Vecchierini et al.) aikana 80 prosenttia potilaista käytti Narval CC -uniapneakiskoa viikon jokaisena yönä.3 ORCADES1-tutkimuksessa potilaat käyttivät Narval CC -uniapneakiskoa keskimäärin 6,7 tuntia yössä 6,6 yönä viikossa.

Yksilöllisen uniapneakiskon tärkeimmät ominaisuudet

Obstruktiivisen uniapnean optimaalinen hoito perustuu tehokkuuteen (merkittävä AHI-indeksi pieneneminen ja oireiden väheneminen) ja hoitoon sitoutumiseen (uniapneakiskon käyttäminen mahdollisimman usein ja mahdollisimman pitkäkestoisesti). Tehokkuus ja hoitoon sitoutuminen ilmoitetaan yleensä kliinisissä tutkimuksissa. Tarkista, onko nämä tiedot ilmoitettu laitteista, joita harkitset potilaan käyttöön.

Uniapneakiskon on hyvä olla mahdollisimman pieni ja kevyt, huomaamaton ja miellyttävä käyttää. Sen tulisi mukailla tarkasti suun anatomiaa ja istua hyvin potilaan suuhun. Sen tulisi myös sallia leuan normaalia liikettä, jotta potilaan on helppo hyväksyä laite ja sitoutua hoitoon. Uniapneakiskon on oltava riittävän vankka ja kestävä, jotta se pystyy pitämään potilaan alaleuan edessä pitkäkestoisesti. Protruusiota pitäisi pystyä säätämään helposti ja riittävän pienin porrastuksin, jotta säätäminen olisi mahdollisimman helppoa ja tehokkuuden ja käytön miellyttävyyden tasapaino helposti saavutettavissa. Innovatiivisen rakenteensa ja edistyksellisen CAD/CAM-teknologian ansiosta Narval CC on uuden sukupolven yksilöllinen uniapneakisko, joka täyttää ja ylittää nämä odotukset.

Viitteet

  1. Meurice et al. ORCADES: a prospective cohort study of severe obstructive sleep apnoea (OSA) patients receiving second line-treatment with a mandibular repositioning device (MRD). Eur Resp J 2013; 42(57):1056S. 3-months follow-up of 143 mild to severe OSA patients. Success rate defined as 50% AHI reduction.
  2. Geraads et al. First intention management of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement device: The medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG), Rev Pneumol Clin. 2010 Oct;66(5):284-92. 1 year follow-up of 129 mild to severe OSA patients.
  3. Vecchierini et al. Efficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnea syndrome under a patient-driven protocol of care, Sleep Medicine 9 (2008) 762–769. 45 days follow up of 35 mild to severe OSA patients.