Muu tutkimustyö ResMedissä | ResMed
Muu tutkimustyö

Muu tutkimustyö ResMedissä

Me olemme ResMedillä sitoutuneita auttamaan unenaikaisia ja muita hengityselinsairauksia sairastavia potilaita. Siksi tuemme unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyviä tutkimusaloitteita ja osallistumme niihin aktiivisesti.

U-Sleep

Tuemme tällä hetkellä testejä, joissa tutkitaan U-Sleep-teknologiaa, jonka tavoitteena on parantaa potilaiden sitoutumista hengitysteiden ylipainehoitoon (PAP). Tässä testissä voidaan myös määrittää, onko U-Sleep-teknologia kustannustehokasta.  Testiin on valittu 140 potilasta. 

Orcades-tutkimuksessa arvioidaan yksilöllisesti valmistettavien purentakiskojen (CadCam, Narval CCTM) pitkäaikaista tehokkuutta 5 vuoden ajan. Narval CC -purentakiskoa käytetään usein vaihtoehtona obstruktiivisen uniapnean hoidossa erityisesti potilailla, jotka eivät sitoudu hengitysteiden jatkuvaan ylipainehoitoon (CPAP). 

Tutkimus on osoittanut, että hoidon onnistumista kuvaavat luvut (määritettynä AHI-indeksin ≥ 50 prosentin pienenemisenä) ovat 84 % obstruktiivisen uniapnean vaikeustasosta tai aikaisemmasta CPAP-hoidosta riippumatta, ja että AHI-indeksi oli 63,4 prosentilla potilaista <10/h. Tutkimukseen osallistui 360 potilasta.

ResMed Science Center   

ResMed Science Centre on maailmanlaajuinen virtuaalinen tutkimuskeskus, johon kuuluu lääkäreitä ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. ResMed Science Centre on omistautunut korkealaatuiselle tutkimukselle.  

ResMed on jo kauan sitoutunut erinomaiseen kliiniseen tasoon, jota vaalitaan vahvalla yhteistyöllä maailmanlaajuisen kliinisen yhteisön, hallitusten ja muiden terveydenhuollon organisaatioiden ja tärkeimpien mielipiteenmuodostajien kanssa. Niiden avulla ResMed tukee unenaikaisia hengityshäiriöitä ja viittä siihen liittyvää kliinisen mielenkiinnon aluetta koskevan tietämyksen leviämistä ja osallistuu aktiivisesti sen levittämiseen.

Obstruktiivinen uniapnea, yksi unenaikaisten hengityshäiriöiden tavallisimmista muodoista, liittyy huomattavan voimakkaasti moniin näistä sairauksista. Unenaikaisten hengityshäiriöiden hoidolla on hyödyllisiä vaikutuksia yleisten terveydenhuollon kustannusten pienentämiselle ja potilaiden terveyden kohentamiselle.

Sitoutumisemme tutkimukseen ja tuotekehitykseen (R&D) on yksi meille tärkeimmistä asioista. ResMed käyttää noin 7 prosenttia vuosituotostaan tutkimukseen&tuotekehitykseen.

Lisätietoja ResMedin tutkimusaloitteista kullakin näistä alueista saat niitä käsittelevältä sivulta.

Jos haluat saada kuukausittain ilmestyviä katsauksia uusimmasta unenaikaisia hengityshäiriöitä ja siihen liittyviä sairauksia käsittelevästä kirjallisuudesta, rekisteröidy sähköpostitse osoitteessa ScienceCenter@resmed.com.

Voit myös lukea tai ladata ResMedican, ResMedin kliinisen uutislehden tästä

The ResMed Foundation

The ResMed Foundation, joka perustettiin 2002, käyttää vuosittain noin 1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituksen unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvän kliinisen tutkimuksen tukemiseen. The ResMed Foundationin tavoitteena on lisätä lääkäreiden ja suuren yleisön tietämystä unenaikaisista hengityshäiriöistä. Tarkempia tietoja The ResMed Foundationista ja sen rahoituksesta saat sitä käsittelevältä sivustolta.