Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä tutkimus ResMedissä | ResMed
Työterveys ja -turvallisuus

Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä tutkimus ResMedissä

Meitä ResMedillä kiinnostaa kaikki nukkumiseen ja unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvä. Siksi tuemme työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tutkimusaloitteita ja osallistumme niihin aktiivisesti.

ResMed tekee yhteistyötä niiden alojen organisaatioiden kanssa, joihin liittyy suuria työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä, kuten kuljetusala ja kaivosteollisuus. Tavoitteena on lisätä unenaikaisia hengityshäiriöitä koskevaa tietämystä, vähentää onnettomuuksia sekä parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden yleistä terveydentilaa.

Yksi esimerkki tällaisista aloitteista on ResMedin koulutusohjelma, joka suoritetaan yhteistyössä voittoa tuottamattoman, yhdysvaltalaisen Union Pacific Railroad Employees Health Systems (UPREHS) -terveyssuunnitelman kehittämiseen osallistuvien kanssa. Kustannuksiltaan edullinen, potilaisiin keskittyvä ohjelma on parantanut huomattavasti uniapneapotilaiden terveydenhuollon tuloksia ja on vähentänyt huomattavasti UPREHS-terveyssuunnitelmaan liittyviä terveydenhuoltokustannuksia.1

Katso uniapneaa ja työterveyttä ja -turvallisuutta käsittelevää kliinistä kirjallisuutta sille varatulta ResMedin sivulta

Viitteet

  1. Potts, K.J., et al., Cost savings associated with an education campaign on the diagnosis and management of sleep-disordered breathing: a retrospective, claims-based US study. Popul Health Manag, 2013. 16(1): p. 7-13.