Diabetesta koskevia tutkimusartikkeleita | ResMed
Diabetes

Diabetestutkimus ResMedissä

Me pyrimme ResMedillä tarjoamaan hoitoon jatkuvuutta. Siksi tuemme tyypin 2 diabeteksen tutkimusaloitteita ja osallistumme niihin aktiivisesti osana unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvää kliinistä kiinnostustamme.

Tutustu seuraavassa tyypin 2 diabetesta koskeviin tutkimusaloitteisiimme.

GLYCOSA

ResMed suorittaa kliinistä tutkimusta, jonka tarkoituksena on arvioida hengitysteiden jatkuvan ylipainehoidon (CPAP) vaikutusta glykeemiseen kontrolliin (veren glukoosin kontrolliin) tyypin 2 diabetesta sairastavilla, joilla on obstruktiivinen uniapnea. GLYCOSA on laatuaan laajin tutkimus ja ensimmäinen monessa tutkimuskeskuksessa suoritettava, randomisoitu tutkimus, jossa verrataan CPAP-hoitoa tavanomaiseen lääketieteelliseen hoitoon tyypin 2 diabetesta sairastavilla, joilla on obstruktiivinen uniapnea. Tutkimuksessa on mukana 416 potilasta eri paikoissa Yhdysvalloissa ja Australiassa ja tuloksia odotetaan saatavan vuoden 2014 loppupuoliskolla.

ROSA

ResMed sponsoroi kliinistä ROSA-tutkimusta, Britanniassa useassa tutkimuslaitoksessa suoritettavaa, randomisoitua, kontrolloitua tutkimusta, jossa on potilaita, jotka sairastavat tyypin 2 diabetesta, diabeettista retinopatiaa ja obstruktiivista uniapneaa. Potilaita hoidetaan CPAP-hoidolla, jotta voidaan päätellä, parantaako vuoden mittainen hoito heidän näkökykyään.

ROSA-tutkimukseen on tarkoitus ottaa 150 potilasta.

Tarkempia tietoja:

Tutkimuksen koordinaattori (Trial Co-ordinator)

Dr Ben Prudon:

07528 068251

ben.prudon@nuth.nhs.uk

Tutkimuksen johtaja (Trial Manager)

Emma Hedley:

01865 225550

emma.hedley@ouh.nhs.uk

Tutkimushoitaja (ROSA Research Nurse)

Joan Hughes:

0191 2231148

joan.hughes5@nuth.nhs.uk

Katso uniapneaa ja tyypin 2 diabetesta käsittelevää kliinistä kirjallisuutta sille varatulta ResMed-sivulta