Keuhkoahtaumataudin tutkimustyö ResMedissä | ResMed
Keuhkoahtaumatauti

Keuhkoahtau-mataudin tutkimustyö ResMedissä

Me pyrimme ResMedissä kehittämään potilaiden hoidon asiantuntemustamme ja kokemustamme siinä. Unenaikaisia hengityshäiriöitä käsittelevän kliinisen tutkimusohjelmamme avulla haluamme kehittää unihäiriöihin ja hengityselinsairauksiin liittyvää syvällistä osaamistamme. Siksi tuemme keuhkoahtaumataudin tutkimusaloitteita ja osallistumme niihin aktiivisesti.

ResMed tukee lukuisia maailmanlaajuisesti suoritettavia tutkimuksia, joissa selvitetään keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivisesta ventilaatiohoidosta koituvia hyötyjä sairastuvuuden ja kuolleisuuden suhteen sekä biomarkkereita, elämänlaatua ja hoitotuloksia.

Yksi tutkimuksistamme on eCOPD, jonka tarkoituksena on arvioida keuhkoahtaumatautia sairastavien etävalvotusta NIV-hoidosta koituvia hyötyjä. Aiomme testata 80 potilasta vuoden pituisessa seurannassa.

Katso uniapneaa ja keuhkoahtaumatautia käsittelevää kliinistä kirjallisuutta sille varatulta ResMed-sivulta