Narval CC: Kliininen tutkimus | ResMed
Narval CC: Kliininen tutkimus
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > ResMedin tutkimustyö > Narval CC: Kliininen tutkimus

Narval CC Kliininen tutkimus

Yhä useampi kliininen tutkimus osoittaa uniapneakiskojen tehokkuuden ja hoitoon sitoutumisen obstruktiivisen uniapnean ja kuorsauksen hoidossa.  Uniapneakiskojen avulla potilaan hoitoon sitoutuminen ja elämänlaatu paranevat, kuorsaaminen vähenee ja apnea-hypopnea-indeksi laskee (AHI).

Seuraavat kliiniset tutkimukset sisältävät nimenomaan ResMedin Narval CC™ -uniapneakiskoon liittyviä tutkimustuloksia.  A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome (OSASH): the ORCADES study

Julkaisussa Sleep Med. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020

Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, d’Ortho MP, El Chater P, Kerbrat JB, Leger D, Monaca C, Monteyrol PJ, Morin L, Mullens E, Pigearias B, Meurice JC for the ORCADES investigator

 • Viiden vuoden 369 potilasta kattava monikeskustutkimus.
 • Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää prospektiivisesti kahden yksilöllisesti muotoillun Narval CC -uniapneakiskon teho ja siedettävyys OSAH-syndroomaa sairastavilla potilailla.
 • Tutkimustiedot kattavat 3–6 kuukauden ajanjakson

Tärkeimmät tulokset:

 • 79 % onnistumisaste AHI:n laskemisessa ≥50 %:lla
 • 66 %:lla hoito onnistui täydellisesti (AHI < 10/h)
 • 89 %:lla äänekäs kuorsaaminen lakkasi
 • Potilaat käyttivät Narval CC:tä keskimäärin 6,7 tuntia yössä ja 6,7 yötä viikossa.

Lisätietoja ORCADES-tutkimuksestaEfficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnoea syndrome under a patient-driven protocol of care

Julkaisussa Sleep Med 2008;9(7):762-9

Vecchierini MF, Léger D, Laaban JP, Putterman G, Figueredo M, Levy J, Vacher C, Monteyrol PJ, Philip P.

 • 40 potilasta – 10:llä vaikea OSA (AHI ≥ 30) ja 30:llä keskivaikea (AHI 15–30) – osallistuminen neljässä eri unitutkimuskeskuksessa. 35 oli mukana tutkimuksen loppuun asti.Tärkeimmät tulokset:

 • AHI laski kaiken kaikkiaan 51 %:lla.
 • Narval CC -hoitoon sitoutumisen taso oli korkea (86%)


Impact on temporomandibular joint (TMJ) of two mandibular advancement device designs

Julkaisussa ITBM-RBM 2006;27(5-6):223-237. DOI: 10.1016/j.rbmet.2007.01.004

Cheze L and Navailles B

 • Tutkimus oli suunniteltu vertailemaan vetoon ja puristukseen perustuvia kiskoja alaleuan protruusioasennon ollessa 10 mm.Tärkeimmät tulokset:

 • Tutkimushavainnoista on pääteltävissä, että sivuvaikutuksen ja sitoutumisprofiilin kohentuminen oli kliinisessä käytännössä parempi hoidettaessa vetoon perustuvilla kiskoilla kuin puristukseen perustuvilla kiskoilla.
 • 10 % vähemmän leukaniveleen kohdistuvaa kuormitusta


First-line treatment of obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement appliance: medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG)

Julkaisussa Rev Pneumol Clin 2010;66(5):284-92

Geraads A, d’Athis P, Lerousseau L, Larzul JJ, Bénichou M, Guyonnaud C, Figueredo M, Steinbauer J, Bedicam JM, Martin F, Just N, Gonzalez G, Devin E, Veyer AS

 • Prospektiivinen yhden vuoden monikeskustutkimus (13 yleissairaalaa) kesäkuun 2006 ja joulukuun 2007 välillä, johon osallistui 129 potilasta.
 • Tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa nykyisen sukupolven uniapneakiskojen teho ja siedettävyys ensisijaisena hoitona, mukaan lukien vaikeat OSA-tapaukset.

Tärkeimmät tulokset:

 • Kaiken kaikkiaan AHI aleni 56 %:lla.
 • Epworth Sleepiness Scale -pisteet laskivat 38 %:lla.

   

18 month assessment of 54 patients referred for treatment of anti-social snoring (AHI ≤ 30/hr) with a custom mandibular repositioning device

Julkaisussa Sleep Med 2011;12 (Suppl 1):S103

Dr. Roy Dookun, Yksityinen hammaslääkärinvastaanotto, Iso-Britannia

 • Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuorsauksen vähenemistä ja hoidon vaikutuksia OSA:han liittyviin oireisiin, hoitoon sitoutumista ja sen sivuvaikutuksia.
 • 39 potilasta kävi hoito-ohjelman loppuun saakka; tutkimustieto kattaa 18 kuukauden jaksonTärkeimmät tulokset:

 • Narval CC -hoitoon sitoutumisen taso oli korkea, 82 %.
 • Narval CC vähensi TSS*-pistein mitattua kuorsausta merkittävästi, 84 %:lla.

Lataa esite

*Thornton snoring scale.