Kardiologian tutkimustyö ResMedissä | ResMed
Kardiologia

Kardiologian tutkimustyö ResMedissä

ResMed on edelläkävijä unenaikaisten hengityshäiriöiden hoidossa maailmanlaajuisesti. Unenaikaisia hengityshäiriöitä koskevan kliinisen tutkimusohjelmamme avulla haluamme kehittää syvällistä osaamistamme unihäiriöistä ja hengityselinsairauksista. Siksi tuemme kardiologian alan tutkimusaloitteita ja osallistumme niihin aktiivisesti.

Tutustu kardiologian tutkimusaloitteisiimme.

SERVE-HF

SERVE-HF on monikansallinen, monessa tutkimuskeskuksessa tapahtuva, randomisoitu ja rinnakkainen tutkimus, jonka tarkoituksena on arvioida adaptiivisen servoventilaation (ASV) vaikutuksia ensisijaista sentraalista uniapneaa ja sydämen vajaatoimintaa sairastavien sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen.

Vuoden 2008 alkupuolella käynnistetty SERVE-HF on meneillään yli 80 tutkimuskeskuksessa Euroopassa ja Australiassa. Tutkimukseen osallistujat saatiin valittua toukokuussa 2013, ja satunnaisotannalla valittiin 1325 potilasta, joita seurataan vähintään 2 vuoden ajan. Tutkimuksen odotetaan päättyvän vuoden 2015 puolivälissä.

Tarkempia tietoja SERVE-HF-tutkimuksesta saat sen sivustolta.

SCHLA-HF

SCHLA-HF on suuri monessa tutkimuskeskuksessa suoritettava seulontatietojen rekisteröinti, jossa tutkitaan unenaikaisten hengityshäiriöiden ja sydämen vajaatoiminnan esiintyvyyttä ja ennustettavuutta. Se on suurin tietokanta laatuaan ja siihen osallistuu 10 000 potilasta 213 kardiologisessa tutkimuskeskuksessa.

CAT HF

CAT HF on monessa tutkimuskeskuksessa suoritettava randomisoitu ja kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena on arvioida adapitiivisen servoventilaation vaikutuksia potilailla heidän akuutista ei-kompensoidusta sydämen vajaatoiminnasta johtuvan sairaalassaolonsa jälkeen.  Tutkimus alkoi useissa tutkimuskeskuksissa Yhdysvalloissa syyskuussa 2013. Tutkimuksen tuloksia voidaan odottaa vuonna 2016.

FACE

FACE-tutkimus on ranskalainen prospektiivinen, monessa tutkimuskeskuksessa suoritettava, havainnointiin perustuva kohorttitutkimus, josta saadaan pitkän aikavälin tietoja adaptiivista servoventilaatiota käyttävien, sydämen vajaatoimintaa sairastavien sairastavuudesta ja kuolleisuudesta. Tähän mennessä tutkimukseen on osallistunut yli 270 potilasta yhteensä 30 tutkimuskeskuksessa, ja tavoitteena on saavuttaa 300 kroonista sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta joulukuun loppuun 2014 mennessä.

Katso uniapneaa ja kardiologiaa käsittelevää kliinistä kirjallisuutta sille varatulta ResMed-sivulta