iVAPS vs. standard NIV (Kelly 2014)
iVAPS vs. standard NIV (Kelly 2014)
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > iVAPS vs. standard NIV (Kelly 2014)

iVAPS verrattuna tavalliseen NIV-hoitoon

Randomised trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes1

JULIA L. KELLY, JAY JAYE, RACHEL E. PICKERSGILL, MICHELLE CHATWIN, MARY J. MORRELL AND ANITA K. SIMONDS

Johdanto

Tehokkaaseen noninasiiviseen ventilaatioon (NIV) tarvitaan optimaaliset ventilaattoriasetukset. Älykäs tilavuuden varmistava painetuki (iVAPS) tekee säädöt automaattisesti potilaan tarpeiden mukaan.

On yleistä, että potilaat eivät siedä painetuen tasoa, joka vaaditaan, jotta hoidosta olisi hyötyä.

Tutkimus

Tutkimuksessa testattiin hypoteesia, että iVAPS ei ole tavallista painetukiventilaatiota huonompi, kun asetukset säätää kokenut ammattilainen.

Menetelmät

Kaksikymmentäkolme potilasta, joilla oli hiljattain diagnosoitu yöllinen hypoventilaatio kroonisen obstruktiivisen tai restriktiivisen keuhkosairauden takia, valittiin satunnaisesti käyttämään iVAPS-toimintamuotoa tai tavallista painetukea yhden kuukauden ajan. Sen jälkeen hoitomuotoja vaihdettiin keskenään ja hoitoa jatkettiin yhden kuukauden ajan.

Tulokset

Kahdeksantoista potilasta kävi läpi kummatkin hoitojaksot.

Keskimääräinen iVAPS-toimintamuotoa käytettiin öisiin pidempään kuin tavallista painetukimuotoa, ja potilaat pitivät enemmän iVAPS-toimintamuodosta kuin tavallisesta painetuesta.

Yöllinen hapettuminen ja transkutaanisen hiilidioksidin osapaine (PtcCO2) eivät eronneet näiden hoitomuotojen välillä.

Kokonaisnukkumisaika, nukahtamiseen kulunut aika, heräämiset, unen tehokkuus ja unen arkkitehtuuri olivat keskenään verrattavissa.

Spirometriassa ja hengityslihasvoimassa ei ollut merkittäviä eroja.

Kirjoittajien kommentit:

"Alemmat painetasot iVAPS-toimintamuodossa tämän tutkimuksen aikana ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että potilaat pitivät enemmän siitä muodosta ja noudattivat hoitoa paremmin."

Viite

  1. Kelly JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes Respirology (2014) May;19(4):596-603.