Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen parantaminen NPPV-hoitoa käyttäen
Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen parantaminen NPPV-hoitoa käyttäen
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen parantaminen NPPV-hoitoa käyttäen

Keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen parantaminen NPPV-hoitoa käyttäen

Kontrolloitu koe satunnaisotannalla NPPV-hoidon käytöstä vakavaa, vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavilla1

Thomas Köhnlein, Wolfram Windisch, Dieter Köhler, Anna Drabik, Jens Geiseler, Sylvia Hartl, Ortrud Karg, Gerhard Laier-Groeneveld, Stefano Nava, Bernd Schönhofer, Bernd Schucher, Karl Wegscheider, Carl P Criée, Tobias Welte

Johdanto

Aiemmat tutkimukset eivät ole antaneet vahvoja todisteita keuhkoahtaumatautia sairastavien eloonjäämisen mahdollisuuksien parantamisesta noninvasiivista ylipaineventilaatiohoitoa (NPPV) käyttäen.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin pitkäaikaisen NPPV-hoidon käytön vaikutuksia hyperkapnian vähentämiseen ja eloonjäämisen parantamiseen.

Menetelmät

195 edenneestä, vakaasta hyperkapnisesta keuhkoahtaumataudista kärsivää potilasta määrättiin satunnaisotannalla joko jatkamaan tavallista hoitoa tai saamaan llisäksi NPPV-hoitoa vähintään 12 kuukauden ajan.

Primaari päätetapahtuma

Primaari päätetapahtuma oli yhden vuoden mistä tahansa syistä johtuva kuolleisuus.

Sekundaariset päätetapahtumat

Sekundaariset päätetapahtumat olivat valtimoveren happipaine (PaO2), valtimoveren happisaturaatio (SaO2), pH, bikarbonaatti (HCO3), nopea vitaalikapasiteetti (FVC), uloshengityksen tilavuus sekunnissa (FEV1), keuhkojen varailma/keuhkojen kokonaistilavuus, kuuden minuutin kävely ja kolme terveyteen liittyvää elämänlaatua mittaavaa yhteenvetomittausta.

Tulokset

Primaari päätetapahtuma: mistä tahansa syistä johtuva kuolleisuus

Vertailuryhmän potilaista 67 prosenttia ja interventioryhmän potilaista 88 prosenttia oli edelleen elossa yhden vuoden jälkeen satunnaisotannasta.

Sekundaariset päätetapahtumat:

Jatkuva yhden vuoden kestänyt NPPV-hoito liitettiin merkittäviin parannuksiin PaO2-, pH-, bikarbonaatti-, FEV1 -arvoissa ja terveyteen liittyvässä elämänlaadussa.

Kirjoittajien kommentit:

"Tietääksemme tämän kokeen tulokset antavat ensimmäistä kertaa vahvoja todisteita siitä, että NPPV, jonka päämääränä on alentaa merkittävästi PaCO2-arvoa (alentaa PaCO2 -perustasoa ≥20 % tai saavuttaa PaCO2 <-arvo 6,5 kPa [48,1 mm Hg]) parantaa pitkäaikaisia eloonjäämisen mahdollisuuksia."

Viite

  1. Kohnlein T, et al. Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014 Sep;2(9):698-705.