Kotona käytetty ventilaatiohoito vähentää keuhkoahtaumataudin riskejä (Cheung 2010)
Kotona käytetty ventilaatiohoito vähentää keuhkoahtaumataudin riskejä (Cheung 2010)
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > Kotona käytetty ventilaatiohoito vähentää keuhkoahtaumataudin riskejä (Cheung 2010)

Kotona käytetty ventilaatiohoito vähentää keuhkoahtaumataudin riskejä

Keuhkoahtaumatautia sairastavien asidoottisen hengenahdistuksen jälkeen kotona toteutetun noninvasiivisen ventilaatiohoidon pilottitutkimus. 1

Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY,Leung WS, Lin A, Chu CM.

Taustaa

Keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla, jotka selviävät hengissä akuutista hyperkapnisesta hengitysvajauksesta (AHRF) saatuaan noninvasiivista ventilaatiohoitoa (NIV), on suuri riski, että akuutti hyperkapninen hengitysvajaus uusiutuu.

Esitimme olettamuksen, että näiden potilaiden kotona tapahtuvalla NIV-hoidolla voitaisiin pienentää todennäköisyyttä, että akuutti hyperkapninen hengitysvajaus uusiutuu. 

Menetelmä

Päätettiin tehdä prospektiivinen, randomisoitu, kontrolloitu pilottitutkimus, jossa verrataan aktiivisen kotona annettavan NIV-hoidon ja jatkuvan hengitysteiden ylipainehoidon (CPAP) 5 cm H2O (verrokkiryhmä) jatkamista keuhkoahtaumapotilailla, jotka olivat selvinneet hengissä akuutista hyperkapnisesta hengitysvajauksesta, jota oli hoidettu akuutilla NIV-hoidolla. Tutkimukseen ei otettu mukaan potilaita, joilla oli vakava uniapnea, muista syistä kuin keuhkoahtaumataudista johtuva akuutti hyperkapninen hengitysvajaus, heikot psykososiaaliset olosuhteet tai muita vakavia sairauksia. Ensisijaisena päätetapahtumana oli toistuva akuutti hyperkapninen hengitysvajaus, joka vaatii akuuttia NIV-hoitoa, intubointi tai taudin johtaminen kuolemaan ensimmäisen vuoden aikana. 

Tulokset

Satunnaisotannalla valittiin 23 potilasta, jotka saivat kotonaan NIV-hoitoa ja 24 potilasta, jotka saivat CPAP-hoitoa. Näiden kahden tutkittavan ryhmän välillä ei ollut huomattavia eroja heidän lähtötason ominaisuuksissaan. Akuutti hyperkapninen hengitysvajaus uusiutui NIV-hoitoa saaneista potilaista 38,5 prosentilla ja CPAP-hoitoa saaneista potilaista 60,2 % prosentilla yhden vuoden aikana (P = 0.039). NIV-hoitoa saaneesta ryhmästä jäi pois neljä potilasta ja CPAP-hoitoa saaneesta ryhmästä kahdeksan potilasta ennen tutkimuksen aiottua päättymistä. 

Päätelmät

Valituilla keuhkoahtaumapotilailla, joiden akuutin hyperkapnisen hengitysvajauksen hoitoa jatkettiin kotona NIV-hoidolla, oli pienempi riski sairastua uudestaan keuhkoahtaumataudin pahenemiseen liittyvään akuuttiin hyperkapniseen hengitysvajaukseen CPAP-hoitoa saaneisiin potilaisiin verrattuna.

 

Viite

  1. Cheung AP et al. A pilot trial of non-invasive home ventilation after acidotic respiratory failure in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Tuberc Lung Dis. 2010;110(5):605-10.

Reprinted with permission of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Copyright © The Union.