ResMed Akatemia
ResMed Akatemia

Mikä on ResMed Akatemia?

ResMed Akatemia on terveydenhuollon ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Koulutuksissa käydään läpi unenaikaisia hengityshäiriöitä, hengitysvajausta ja hoitoratkaisuja.

Koulutusohjelmasta voi valita moduuleja yksikön tarpeiden mukaan. Jokaiseen koulutuskokonaisuuteen sisältyy alustus unen rakenteesta ja hengityksestä.

Koulutusmoduulit

 1. Unenaikaiset hengityshäiriöt (30 min)
 2. Skriinaus ja diagnostiikka (30 min)
 3. Uniapnean hoitoratkaisut (90 min)
 4. Hengitysvajauksen syitä (30 min)
 5. Hengitysvajauksen hoitoratkaisut (90 min)
 6. Miten laitehoito saadaan onnistumaan (90 min)
 7. Monitorointi ja hoitoon sitouttaminen (60 min)

1. Unenaikaiset hengityshäiriöt

Tavoite

Ymmärtää miten uni vaikuttaa hengittämiseen ja mitkä ovat yleisimmät unenaikaiset hengityshäiriöt ja niiden patofysiologia.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavia potilaita.

Sisältö

 • mitkä asiat säätelevät unta ja unen rakennetta
 • mitä hengittäminen on, mitkä asiat säätelevät hengittämistä ja miten unen eri vaiheet vaikuttavat hengittämiseen
 • obstruktiivisen uniapnean ja osittaisen ylähengitystieahtauman syitä, oireita ja patofysiologiaa
 • sentraalisen uniapnean ja periodisen hengityksen syitä, oireita ja patofysiologiaa.

2. Skriinaus ja diagnostiikka

Tavoite

Ymmärtää skriinaus- ja diagnostiikkamenetelmien merkitys unenaikaista hengityshäiriötä sairastavien potilaiden hoitopolussa ja oikean diagnoosin tärkeys hoitomuodon valinnassa.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat potilaita, joilla epäillään tai jotka sairastavat jotain unenaikaista hengityshäiriötä.

Sisältö

 • yleisimmin käytössä olevat unenaikaisten hengityshäiriöiden skriinaus- ja diagnosointimenetelmät
 • miten näitä menetelmiä voidaan parhaiten hyödyntää diagnoosiin pääsyssä ja oikean hoitomuodon valinnassa
 • ResMedin tarjoamat skriinaus- ja diagnosointityökalut, laitteiden käyttö, tutkimusten alustus, tietojen purkaminen ja tulkinta.

3. Uniapnean hoitoratkaisut

Tavoite

Ymmärtää eri hoitoratkaisujen tarjoamat hyödyt unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastaville potilaille sekä mitkä potilasryhmät hyötyvät minkäkin hoitoratkaisun ominaisuuksista, moodeista ja algoritmeista.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään hoitavat unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavia potilaita ja jotka haluavat mahdollistaa potilailleen parhaiten sopivan ja tehokkaimman hoitomuodon.

Sisältö

 • milloin apneakisko on riittävä hoitomuoto ja mille potilasryhmälle se sopii
 • miten unenaikaisiin hengityshäiriöihin tarkoitetut laitteet ja niiden algoritmit eroavat toisistaan
 • miten valita unenaikaista hengityshäiriötä sairastavalle potilaalle sopivin laite, moodi ja asetukset.

4. Hengitysvajauksen syitä

Tavoite

Ymmärtää miten hengitysvaje syntyy, ja mitkä ovat hengitysvajeen yleisimpiä syitä ja oireita. Oppia tunnistamaan hengitystukihoitoa tarvitsevat potilaat.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään kohtaavat potilaita, joilla on hengitysvajetta ja jotka tarvitsevat hengitystukihoitoa.

Sisältö

 • yleisimpiä sairauksia, jotka aiheuttavat potilaalle hengitysvajetta
 • hengitysvajeen patofysiologiaa ja millaisina oireina hengitysvaje ilmenee
 • milloin hengitysvajepotilas tarvitsee hengitystukihoitoa.

5. Hengitysvajauksen hoitoratkaisut

Tavoite

Ymmärtää hengitystukihoidon merkitys hengitysvajepotilaille. Ymmärtää millon potilas tarvitsee hengitystukihoitoa.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään hoitavat hengitysvajepotilaita ja jotka haluavat mahdollistaa potilailleen parhaiten sopivan ja tehokkaimman hoitomuodon.

Sisältö

 • mitä keinoja on hengitysvajeen tunnistamiseksi
 • mitä hoitoratkaisuja on saatavilla hengitystukihoidon toteuttamiseksi
 • miten valitaan oikea hoitomuoto ja hoitomoodi ja millaiset asetukset tekevät laitehoidon potilaalle miellyttäväksi ja tehokkaaksi.

6. Miten laitehoito saadaan onnistumaan

Tavoite

Ymmärtää mitkä ovat yleisimmät syyt laitehoidon keskeyttämiseen ja mitä keinoja on olemassa hoitomyöntyvyyden parantamiseksi.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään hoitavat laitehoitopotilaita ja haluavat antaa potilailleen paremmat mahdollisuudet laitehoidon onnistumiseen.

Sisältö

 • yleisimpiä syitä laitehoidon keskeytymiseen
 • miten potilaalle valitaan parhaiten sopiva maski ja miten sitä tulisi käyttää ja huoltaa, jotta se toimisi parhaiten
 • miksi kostutus on tärkeää laitehoidon onnistumisessa ja miten se voidaan toteuttaa.


7. Monitorointi ja hoitoon sitouttaminen

Tavoite

Saada kokonaiskuva keinoista seurata laitehoitoa, parantaa hoidon tehokkuutta ja hoitomyöntyvyyttä.

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työssään hoitavat laitehoitopotilaita ja haluavat antaa potilailleen paremmat mahdollisuudet laitehoidon onnistumiseen.

Sisältö

 • mitä keinoja on olemassa laitehoidon seurantaan
 • mitä mahdollisuuksia etäseuranta tarjoaa
 • miten potilas saadaan sitoutettua hoitoonsa.

Lataa ResMed Akatemia – esite tästä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä info@resmed.fi tai 09 8676 820