S/T-toimintamuodon ja iVAPS-toimintamuodon vertailu keuhkoahtaumatautipotilaan hoidossa
S/T-toimintamuodon ja iVAPS-toimintamuodon vertailu keuhkoahtaumatautipotilaan hoidossa
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > S/T-toimintamuodon ja iVAPS-toimintamuodon vertailu keuhkoahtaumatautipotilaan hoidossa

S/T-toimintamuodon ja iVAPS-toimintamuodon vertailu keuhkoahtaumatautipotilaan hoidossa1

Tapaustutkimus

Hideki Ishihara, Director of the Department of Respiratory Medicine and Intensive Care Osaka Prefectural Medical Centre for Respiratory and Allergic Diseases, Japan.

Potilashistoria

 • 83-vuotias keuhkoahtaumatautia sairastava mies.
 • Kahdeksan vuoden NIV-hoito (Mirage QuattroTM -maskia käyttäen) hypoventilaation hoitamiseksi, lisäksi pitkäaikainen happihoito.
 • Potilaalla todettiin yöllistä desaturaatiota ja siksi hänet otettiin uudelleen sairaalaan NIV-asetusten säätämiseksi.

Haasteet alkuperäisessä hoidossa:

 • Potilas koki hoidon epämiellyttäväksi ja tunsi, että ilmaa "työnnettiin sisään", vaikka hänellä oli tarve hengittää ulos.
 • Hoito tuntui myös epämiellyttävältä nukahtamisvaiheessa.
 • ResScan osoitti toistuvia ilmavuotoja.
 • Hoidosta riippumatta potilaan REM-unen aikana havaittiin desaturaatiota.
 • Siksi tarvittiin jokin keino korjata desaturaatio ja tehdä potilaan hoidosta miellyttävämpää.

Siirtyminen käyttämään iVAPS-toimintamuotoa

Asetusten perusta

 • Tavoitteeksi asetetun alveolaarisen ventilaation tilavuuden laskettiin olevan 5,1 l/min käyttäen S/T-toimintamuodossa mitattua kertatilavuutta ja Va-laskentaa.
 • Min PS -asetus pidettiin oletusarvona 2 cm H2O. Max PS -asetukseksi määritettiin S/T-toimintamuodon IPAP plus 1 cm HO.
 • Kuten seuraavasta kaaviosta nähdään, useat parametrit paranivat.
 • Spontaani hengittäminen lisääntyi ja tavoitteeksi asetettu alveolaarinen ventilaatio saavutettiin iVAPS-toimintamuodossa.
 • Potilas ei enää valittanut suuresta paineesta nukahtamisvaiheessa. Koska hoidosta tuli miellyttävämpää, potilaan hoitoon sitoutuminen parani.
 • Spontaanimpi triggaus ja cycling.

 Rajoitukset

 • Olisi suositeltavaa asettaa iBR-arvo potilaan spontaanin hengitystaajuuden (ts. 16 bpm) mukaiseksi ja arvioida Ti Max uudelleen.
 • SpO2 ei normalisoitunut, vaikka paine saavutti Max PS -asetuksen. Siksi on harkittava Max PS - ja EPAP-asetusten suurentamista.

Päätelmät

 • Yöllisestä desaturaatiosta kärsivää, keuhkoahtaumatautia sairastavaa potilasta hoidettiin sekä S/T- että iVAPS-toimintamuotoa käyttäen.
 • iVAPS-toimintamuodossa hoito tuntui potilaasta miellyttävämmältä ja hänen ventilaationsa parani.
 • On kuitenkin oltava tarkkana säädettäessä asetuksia S/T-toimintamuodosta iVAPS-toimintamuotoon.
 • Kun asetukset saadaan optimoitua, on odotettavissa, että tällä potilaalla saavutetaan normalisoitunut kaasujen vaihto.

Viite

 1. Mukailtu: Teijin Pharma Limited