Unenaikaiset hengityshäiriöt ja uniapneakiskot | ResMed
Unenaikaiset hengityshäiriöt ja uniapneakiskot
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > Kliiniset tutkimukset > Unenaikaiset hengityshäiriöt ja uniapneakiskot

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja uniapneakiskot

Yhä useampi kliininen tutkimus osoittaa uniapneakiskojen tehokkuuden ja hoitoon sitoutumisen obstruktiivisen uniapnean ja kuorsauksen hoidossa.  Uniapneakiskojen avulla potilaan hoitoon sitoutuminen ja elämänlaatu tavallisesti paranevat, kuorsaaminen vähenee ja apnea-hypopnea-indeksi laskee (AHI). 

Seuraavat kliiniset tutkimukset sisältävät nimenomaan ResMedin Narval CC™ -uniapneakiskoon liittyviä tutkimustuloksia.  A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome (OSASH): the ORCADES study

Julkaisussa Sleep Med. doi: 10.1016/j.sleep.2015.05.020

Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, d’Ortho MP, El Chater P, Kerbrat JB, Leger D, Monaca C, Monteyrol PJ, Morin L, Mullens E, Pigearias B, Meurice JC for the ORCADES investigators

 • Viiden vuoden 369 potilasta kattava monikeskustutkimus.
 • Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää ennakoivasti kahden yksilöllisesti muotoillun Narval CC -uniapneakiskon teho ja siedettävyys OSAH-syndroomaa sairastavilla potilailla.
 • Tutkimustiedot kattavat 3–6 kuukauden ajanjakson.

Tärkeimmät tulokset: 

 • 79 % onnistumisaste AHI:n laskemisessa ≥50 %:lla
 • 66 %:lla hoito onnistui täydellisesti (AHI < 10/h)
 • 89 %:lla äänekäs kuorsaaminen lakkasi
 • Potilaat käyttivät Narval CC:tä keskimäärin 6,7 tuntia yössä ja 6,7 yötä viikossa.

Lisätietoja ORCADES-tutkimuksesta

Efficacy and compliance of mandibular repositioning device in obstructive sleep apnea syndrome under a patient-driven protocol of care

Julkaisussa Sleep Med 2008;9(7):762-9

Vecchierini MF, Léger D, Laaban JP, Putterman G, Figueredo M, Levy J, Vacher C, Monteyrol PJ, Philip P.

 • 40 potilasta – 10:llä vaikea OSA (AHI ≥ 30) ja 30:llä keskivaikea (AHI 15 to 30) – osallistuminen neljässä eri unitutkimuskeskuksessa. 35 oli mukana tutkimuksen loppuun asti.

Tärkeimmät tulokset: 

 • AHI laski kaiken kaikkiaan 51 %:lla.
 • Narval CC -hoitoon sitoutumisen taso oli korkea (86 %)

Impact on temporomandibular joint (TMJ) of two mandibular advancement device designs

Julkaisussa ITBM-RBM 2006;27(5-6):223-237. DOI: 10.1016/j.rbmet.2007.01.004

Cheze L and Navailles B

 • Tietokonesimulaation avulla toteutettu tutkimus
 • Tutkimus oli suunniteltu vertailemaan vetoon ja puristukseen perustuvia uniapneakiskoja alaleuan protruusioasennon ollessa 10 mm.

Tärkeimmät tulokset:

 • Tutkimushavainnoista on pääteltävissä, että sivuvaikutuksen ja sitoutumisprofiilin kohentuminen oli kliinisessä käytännössä parempi hoidettaessa vetoon perustuvilla uniapneakiskoilla kuin puristukseen perustuvilla uniapneakiskoilla.
 • Tutkimuksen perusteella leukaniveleen kohdistuu 10 % vähemmän kuormitusta.

First-line treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) by custom-made mandibular advancement appliance: medium-term results. Prospective study by the General Hospital Pneumologists College (CPHG)

Julkaisussa Rev Pneumol Clin 2010;66(5):284-92

Geraads A, d’Athis P, Lerousseau L, Larzul JJ, Bénichou M, Guyonnaud C, Figueredo M, Steinbauer J, Bedicam JM, Martin F, Just N, Gonzalez G, Devin E, Veyer AS

 • Ennakoiva yhden vuoden monikeskustutkimus (13 yleissairaalaa) kesäkuun 2006 ja joulukuun 2007 välillä, johon osallistui 129 potilasta.
 • Tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa nykyisen sukupolven uniapneakiskojen teho ja siedettävyys ensisijaisena hoitona, mukaan lukien vaikeat OSA-tapaukset.

Tärkeimmät tulokset:

 • AHI laski kaiken kaikkiaan 56 %:lla.
 • Epworth Sleepiness Scale -pisteet laskivat 38 %:lla

18 month assessment of 54 patients referred for treatment of anti-social snoring (AHI ≤ 30/hr) with a custom mandibular repositioning device

Julkaisussa Sleep Med 2011;12 (Suppl 1):S103

Dr. Roy Dookun, Yksityinen hammaslääkärinvastaanotto, Iso-Britannia

 • Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kuorsauksen vähenemistä ja hoidon vaikutuksia OSA:aan liittyviin oireisiin, hoitoon sitoutumista ja sen sivuvaikutuksia.
 • 39 potilasta kävi hoito-ohjelman loppuun saakka; tutkimustieto kattaa 18 kuukauden jakson

Tärkeimmät tulokset:

 • Narval CC -hoitoon sitoutumisen taso oli korkea, 82 %.
 • Narval CC vähensi TSS*-pistein mitattua kuorsausta merkittävästi, 84 %:lla.

Lataa esite josta löydät lisätietoa kyseisestä kliinisestä tutkimuksesta.

*Thorntonin kuorsaus -asteikko