Nukkumiseen liittyvät liikenneonnettomuudet ja työtapaturmat

Julkaistujen tutkimusten mukaan obstruktiivista uniapneaa sairastavilla on huomattavasti suurempi riski (4–6-kertainen) joutua liikenneonnettomuuksiin.1,2,3

On arvioitu, että Yhdysvalloissa tapahtuu joka vuosi 310 000 uniapneaan liittyvää onnettomuutta, joista on seurauksena:

  • 1 400 kuolemantapausta4
  • 15,9 miljardin dollarin kustannukset kolareista4

Lisäksi unisena ajamisen riskit voivat olla yhtä vakavia kuin ajettaessa alkoholin vaikutuksen alaisena.5,6

Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että obstruktiivista uniapneaa sairastavat ovat vaarallisempia kuin päihtyneet kuljettajat.7 Obstruktiivisesta uniapneasta johtuvien liikenneonnettomuuksien kasvanut riski pienenee kuitenkin, kun potilaat saavat CPAP-hoitoa.8,9

Tiedetään, että obstruktiivinen uniapnea heikentää huomiokykyä ja valppautta, pitkäaikaista visuaalista ja verbaalista muistia, hahmottamis- ja erityiskykyjä sekä vaikuttaa toiminnallisuuteen. Seurauksena voi olla ennenaikaista työelämästä pois siirtymistä, poissaoloja, työn pienempää tuottavuutta, vaikeuksia keskittyä ja suorittaa yksitoikkoisia työtehtäviä sekä enemmän työtapaturmia10,11. Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla onkin kaksinkertainen riski joutua työtapaturmiin.12

Viitteet

Lisää artikkeleita