Diabetes ja uniapnea | ResMed
Diabetes

Diabetes ja uniapnea

Diabetesta sairastavilla uniapnean esiintymisen on raportoitu olevan väliltä 58–86 %.1-4 Vastaavasti uniapneaa sairastavilla esiintyy paljon heikentynyttä glukoosinsietoa ja diabetesta (eräässä tutkimuksessa 50 prosentilla miespuolisista uniapneapotilaista oli epänormaali glukoositoleranssi ja 30 prosentilla heistä oli diabetes).5 Botros ym.6 raportoi huomattavasti suuremmasta mahdollisuudesta, että obstruktiivista uniapneaa sairastavilla kehittyi T2DM verrattuna heihin, jotka eivät sairasta obstruktiivista uniapneaa. Niiden yhä useampien tietojen valossa, jotka tukevat selkeää linkkiä T2DM:n ja obstruktiivisen uniapnean välillä, kansainvälinen diabetesjärjestö (International Diabetes Federation) suositteli vuonna 2008, että terveydenhuollon ammattilaiset varmistaisivat, että jompaakumpaa niistä sairastavien kohdalla otetaan huomioon tämä toinen sairaus ja että sitä valvotaan.7

Liikalihavuus on sekä uniapnean että diabeteksen yleinen ja sairastumiseen vaikuttava tekijä. Siitä huolimatta, että liikalihavuus on huomattavaa näiden kummankin sairauden kohdalla, tutkimukset ovat osoittaneet, että uniapnea on sairastuttava lisätekijä, joka liittyy itsenäisesti glukoosi-intoleranssiin ja insuliiniresistenssiin liikalihavuudesta riippumatta.8,9 Insuliiniresistenssi edeltää diabetesta.

CPAP voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja glykeemistä kontrollia erityisesti muilla kuin liikalihavilla uniapneapotilailla.10,11

Viitteet

 1. Resnick HE, Redline S, Shahar E, et al. Diabetes and sleep disturbances: findings from the Sleep Heart Health Study. Diabetes Care 2003;26:702–709 
 2. Einhorn D, Stewart DA, Erman MK, et al. Prevalence of sleep apnoea in a population of adults with type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract 2007;13:355–362
 3. Aronsohn RS, Whitmore H, Van Cauter E, Tasali E. Impact of untreated obstructive sleep apnoea on glucose control in type 2 diabetes. Am J Respir Crit Care Med 2010;181:507–513
 4. Foster G, Sanders M, Millman R, Zammit G, Borradaile K, Newman A, et al. Obstructive sleep apnoea among obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1017-1019
 5. Meslier N, Gagnadoux F, Giraud P, Person C, Ouksel H, Urban T, Racineux JL. Impaired glucose-insulin metabolism in males with obstructive sleep apnoea syndrome. Eur Respir J 2003;22(1):156-60.
 6. Botros N, Concato J, Mohsenin V, Selim B, Doctor K, Yaggi K. Obstructive sleep apnoea as a risk factor for type II diabetes. Am J Med 2009; 122:1122-1127
 7. Shaw JE1, Punjabi NM, Wilding JP, Alberti KG, Zimmet PZ; International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Sleep-disordered breathing and type 2 diabetes: a report from the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Diabetes Res Clin Pract. 2008 Jul;81(1):2-12
 8. Punjabi NM, Shahar E, Redline S, Gottlieb DJ, Givelber R, Resnick HE; Sleep Heart Health Study Investigators. Sleep-disordered breathing, glucose intolerance, and insulin resistance: the Sleep Heart Health Study. Am J Epidemiol 2004;160(6):521-30.
 9. Punjabi NM, Sorkin JD, Katzel LI, Goldberg AP, Schwartz AR, Smith PL. Sleep-disordered breathing and insulin resistance in middle-aged and overweight men. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(5):677-82.
 10. Harsch IA, Schahin SP, Radespiel-Troger M, Weintz O, Jahreiss H, Fuchs FS, Wiest GH, Hahn EG, Lohmann T, Konturek PC, Ficker JH. Continuous positive airway pressure treatment rapidly improves insulin sensitivity in patients with obstructive sleep apnoea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(2):156-62. 
 11. Babu AR, Herdegen J, Fogelfeld L, Shott S, Mazzone T. Type 2 diabetes, glycemic control, and continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. Arch Intern Med 2005;165(4):447-52.