Diabetes ja uniapnea

Diabetesta sairastavilla uniapnean esiintymisen on raportoitu olevan väliltä 58–86 %.1-4 Vastaavasti uniapneaa sairastavilla esiintyy paljon heikentynyttä glukoosinsietoa ja diabetesta (eräässä tutkimuksessa 50 prosentilla miespuolisista uniapneapotilaista oli epänormaali glukoositoleranssi ja 30 prosentilla heistä oli diabetes).5 Botros ym.6 raportoi huomattavasti suuremmasta mahdollisuudesta, että obstruktiivista uniapneaa sairastavilla kehittyi T2DM verrattuna heihin, jotka eivät sairasta obstruktiivista uniapneaa. Niiden yhä useampien tietojen valossa, jotka tukevat selkeää linkkiä T2DM:n ja obstruktiivisen uniapnean välillä, kansainvälinen diabetesjärjestö (International Diabetes Federation) suositteli vuonna 2008, että terveydenhuollon ammattilaiset varmistaisivat, että jompaakumpaa niistä sairastavien kohdalla otetaan huomioon tämä toinen sairaus ja että sitä valvotaan.7

Liikalihavuus on sekä uniapnean että diabeteksen yleinen ja sairastumiseen vaikuttava tekijä. Siitä huolimatta, että liikalihavuus on huomattavaa näiden kummankin sairauden kohdalla, tutkimukset ovat osoittaneet, että uniapnea on sairastuttava lisätekijä, joka liittyy itsenäisesti glukoosi-intoleranssiin ja insuliiniresistenssiin liikalihavuudesta riippumatta.8,9 Insuliiniresistenssi edeltää diabetesta.

CPAP voi parantaa insuliiniherkkyyttä ja glykeemistä kontrollia erityisesti muilla kuin liikalihavilla uniapneapotilailla.10,11

Viitteet

Lisää artikkeleita

Muutokset unen eri vaiheissa, kehon asento ja muut tekijät voivat muuttaa potilaan ...