Keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatiohoito | ResMed
Keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatiohoito
Hoitohenkilökunta > Tutkimus ja koulutus > Kliiniset tutkimukset > Hengityshoito  > Keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatiohoito

Non-invasiivinen ventilaatio keuhkoahtauma-tautipotilaille

Keuhkoahtaumatauti on yksi tavallisimmista kuolinsyistä maailmanlaajuisesti ja rasittaa suuresti terveydenhoitojärjestelmien taloutta. Keuhkoahtaumataudin hoito non-invasiivisella ventilaatiolla on osoittautunut tehokkaaksi hoidettaessa äkillisesti pahentunutta keuhkoahtaumatautia, autettaessa potilaiden keuhkojen kuntoutusta ja siitä on etua myös hoidettaessa kroonista hyperkapnista keuhkoahtaumatautia.

Noninvasiivinen ventilaatiohoito keuhkoahtaumataudin akuutin pahenemisen hallinnassa

On vahvaa näyttöä siitä, että noninvasiivista ventilaatiohoitoa kannattaa suositella keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheisiin liittyvän akuutin hengitysvajauksen hallinnassa. Vuoden 2011 GOLD-hoitosuosituksen1 mukaan noninvasiivinen ventilaatio parantaa respiratorista asidoosia, alentaa hengitystaajuutta, lievittää hengästymisen vakavuutta, johon liittyy komplikaatioita, kuten ventilaattoria vaativa keuhkokuume, lyhentää sairaalassaoloaikaa ja mikä tärkeintä, alentaa kuolleisuutta ja vähentää intuboinnin tarvetta.

Tutkimuksista, joissa on verrattu NIV-hoitoa tavanomaiseen hoitoon, laadittiin systemaattinen Cochrane-katsaus ja siinä noninvasiiviseen ventilaatioon liittyivät alempi kuolleisuus, vähentynyt intuboinnin tarve sekä paremmat pH-, PaCO2- ja hengitystaajuusarvot 1 tunnin jälkeen. Noninvasiivisesta ventilaatiosta oli myös seurauksena vähemmän komplikaatioita ja lyhyempi sairaalassaoloaika2.

Kun noninvasiivista hoitoa on jatkettu keuhkoahtaumataudin pahenemisesta johtuvan sairaalassaolon jälkeen, on osoittautunut myös, että pahenemisvaiheiden toistumisen riski on pienentynyt ja kliininen paheneminen on vähentynyt3,4. Jokin aika sitten tehdyssä katsauksessa kävi ilmi, että kun noninvasiivista hoitoa oli käytetty keuhkoahtaumataudin akuutin pahenemisen jälkeen, eloonjäämisluvut vailla sairauteen liittyviä tapahtumia paranivat ja sairaalakäynnit vähenivät5.

Noninvasiivinen ventilaatio keuhkojen kuntoutuksessa

GOLD-hoitosuosituksien mukaan kaikki keuhkoahtaumatautia sairastavat voisivat hyötyä keuhkojen kuntoutuksesta ja fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisestä1. Noninvasiivisesta ventilaatiosta voi olla keuhkojen kuntoutuksessa seuraavia hyötyjä:

 • Parantunut hapensaanti ja hengityskaasujen vaihto6,8
 • Parempi fyysisen aktiivisuuden intensiteetti ja kesto6,7
 • Hengenahdistuksen väheneminen6
 • Monien terveyteen liittyvää elämänlaatua mittaavien arvojen paraneminen8

Noninvasiivinen ventilaatio vakaana pysyvän keuhkoahtaumataudin hallinnassa

GOLD-hoitosuosituksissa esitetään, että noninvasiivisesta ventilaatiosta yhdessä pitkäaikaisen happihoidon kanssa voi olla hyötyä joillekin keuhkoahtaumatautia sairastaville ja erityisesti niille, jotka sairastavat hyperkapnista keuhkoahtaumatautia1. On todisteita siitä, että noninvasiivisesta ventilaatiosta yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa voi olla seuraavia hyötyjä vakaata hyperkapniaa sairastavilla:

 • Paremmat veren kaasut ja keuhkojen toiminta9,10,11,14
 • Vähemmän hengenahdistusta9,10
 • Vähemmän tehohoitoa vaativia sairaalassaoloja9
 • Parempi elämänlaatu9,10,11

Noninvasiivisen hoidon vaikutus keuhkoahtaumatautia sairastavien kuolleisuuteen on vielä epäselvä. Suppeammissa kliinisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että noninvasiivinen ventilaatio voi parantaa eloonjäämislukuja12. Erityisesti suurta sisäänhengityspainetta hyödyntävässä hoidossa (suuren intensiteetin NIV-hoidossa) potilailla on saavutettu myönteisiä pitkän aikavälin tuloksia13,14.

Viitteet

 1. Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD. 2011[cited 29/Jun/2012]; Saatavissa osoitteesta: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLD_Report_2011_Feb21.pdf.
 2. Ram F, Picot J, Lightowler J, Wedzicha J. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2004; CD004104.
 3. Funk GC, Breyer MK, Burghuber OC, Kink E, Kirchheiner K, Kohansal R, Schmidt I, Hartl S. Long-term non-invasive ventilation in COPD after acute-on-chronic respiratory failure Respir Med 2011; 105(3):427-34.
 4. Cheung AP, Chan VL, Liong JT, Lam JY, Leung WS, Lin A, Chu CM. Keuhkoahtaumatautia sairastavien asidoottisen hengenahdistuksen jälkeen kotona toteutetun noninvasiivisen ventilaatiohoidon pilottitutkimus. Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(5):642-9.
 5. Galli JA, et al., Home non-invasive ventilation use following acute hypercapnic respiratory failure in COPD, Respiratory Medicine (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2014.03.006
 6. Dreher M, Storre JH, Windisch W . Noninvasive ventilation during walking in patients with severe COPD: a randomised cross-over trial. Eur Respir J 2007; 29(5):930-6.
 7. Corner E, Garrod R. Does the addition of non-invasive ventilation during pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease augment patient outcome in exercise tolerance? A literature review. Physiother Res Int 2010; 15(1):5-15.
 8. Duiverman ML, Wempe JB, Bladder G, Jansen DF, Kerstjens HA, Zijlstra JG, Wijkstra PJ. Nocturnal non-invasive ventilation in addition to rehabilitation in hypercapnic patients with COPD. Thorax 2008; 63(12):1052-7.
 9. Clini E, Sturani C, Rossi A, Viaggi S, Corrado A, Donner CF, Ambrosino N. The Italian multicentre study on noninvasive ventilation in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 2002; 20(3):529-38.
 10. Tsolaki V, Pastaka C, Karetsi E, Zygoulis P, Koutsokera A, Gourgoulianis KI, Kostikas K. One-year non-invasive ventilation in chronic hypercapnic COPD: effect on quality of life. 2008;102(6):904-11.
 11. D J Meecham Jones, et al. Nasal pressure support ventilation plus oxygen compared with oxygen therapy alone in hypercapnic COPD. Am. J. Respir. Crit. Care Med. August 1, 1995 vol. 152 no. 2538-544
 12. McEvoy RD, Pierce RJ, Hillman D, Esterman A, Ellis EE, Catcheside PG, O'Donoghue FJ, Barnes DJ, Grunstein RR. Nocturnal non-invasive nasal ventilation in stable hypercapnic COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2009; 64(7):561-6.
 13. Budweiser S, Hitzl AP, Jorres RA, Heinemann F, Arzt M, Schroll S, Pfeifer M. Impact of noninvasive home ventilation on long-term survival in chronic hypercapnic COPD: a prospective observational study. Int J Clin Pract 2007; 61(9):1516-22.
 14. Windisch W, Haenel M, Storre JH, Dreher M. High-intensity non-invasive positive pressure ventilation for stable hypercapnic COPD. Int J Med Sci 2009; 6(2):72-6.