Hengityshoito

ResMedillä on lukuisia ratkaisuja hengityselinsairauksien hoitoon.
Noninvasiivista ventilaatiota (NIV) on käytetty usein erilaisia hengityselinsairauksia sairastavien potilaiden hoitoon. Noninvasiivisen hoidon välittömiä hyötyjä ovat oireiden, kuten uupumuksen, päiväsaikaan ilmenevän uneliaisuuden ja aamupäänsärkyjen, lievittyminen. Noninvasiivinen ventilaatio voi myös parantaa päiväsaikaista kaasujenvaihtoa ja elämänlaatua ja myös lyhentää sairaalassaoloaikoja.
Katso tästä, kuinka noninvasiivinen ventilaatio ja ResMedin hoitoratkaisut voivat hyödyttää erilaisia potilaita.

Non-invasiivinen ventilaatio keuhkoahtaumatautipotilaille

Keuhkoahtaumataudin hoito non-invasiivisella ventilaatiolla (NIV) on osoittautunut tehokkaaksi hoidettaessa äkillisesti pahentunutta keuhkoahtaumatautia, autettaessa potilaiden keuhkojen kuntoutusta ja siitä on etua myös hoidettaessa kroonista hyperkapnista keuhkoahtaumatautia.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien noninvasiivinen ventilaatiohoito

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden noninvasiivisen ventilaatiohoidon on osoitettu normalisoivan veren kaasuja, pidentävän eloonjäämistä ja parantavan toiminnallista kapasiteettia.

Äkillistä hengitysvajausta sairastavien noninvasiivinen ventilaatiohoito

Noninvasiivista ventilaatiota (NIV) käytetään usein keuhkoahtaumatautia sairastavilla potilailla, mutta viimeisimmät tutkimustulokset ovat osoittaneet, että NIV-hoitoa voidaan käyttää muun tyyppisen akuutin hengitysvajauksen hoidossa.

Lapsipotilaiden noninvasiivinen ventilaatiohoito

Perinnöllisiä neuromuskulaarisairauksia sairastavilla lapsilla on suuri riski sairastua hengityselinsairauksiin varhaislapsuudessa tai nuoruusiässä. Noninvasiivista ventilaatiota suositellaan elämänlaadun parantamiseksi.