iVAPS-algoritmit | ResMed
iVAPS-algoritmit

iVAPS algoritmit

Me pyrimme ResMedillä parantamaan potilaiden sitoutumista hoitoonsa ja tarjoamaan miellyttävää, tehokasta hoitoa. Siksi kehitämme jatkuvasti ventilaattoreita, joissa hyödynnetään iVAPS-algoritmeja, potilaiden – ja erityisesti keuhkoahtaumatautia sairastavien – mukaan mukautuvaa innovatiivista teknologiaa. Tutustu tarkemmin keuhkoahtaumatautiin. 

Alveolaariseen ventilaatioon tähtäävä iVAPS ylläpitää ventilaation jatkuvasti potilaan metabolisten tarpeiden mukaisena vähentäen yli- tai aliventilaation riskiä hengitystaajuutta muuttamalla. VAPS-ventilaattoreiden laajoista käyttötestauksista saadut tiedot ja kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että iVAPS vastaa tehokkaasti potilaiden ventilaatiotarpeita. Se reagoi myös nopeammin hengittämisessä tapahtuviin muutoksiin ilman, että joudutaan tinkimään potilaan mukavuudesta tai unen laadusta.

Tilavuuden varmistavan painetuen (iVAPS) ventilaattoreissa yhdistyvät painetukiventilaation hyödyt, kuten miellyttävyys potilaan kannalta ja potilaan ja ventilaattorin välinen synkronointi, ja varmuus tavoitteeksi asetetusta kertahengitystilavuudesta. Kun VAPS-toimintamuodot voivat näin vastata ventilaatiotarpeisiin, reagointi hengittämisessä tapahtuviin muutoksiin on kuitenkin hidasta. VAPS-toimintamuotojen toinen rajoitus on se, että niissä on käytettävä pakollista tavoitteeksi asetettua hengitystilavuutta joka hengenvedolla. Hengitystaajuuden muutokset saavat silti aikaan sen, että jokaisella hengenvedolla annetaan sama kertahengitystilavuus, mistä voi aiheutua potilaalle epämiellyttäviä tuntemuksia ja mikä voi häiritä potilaan unta.

iVAPS-algoritmin arvioimiseksi on suoritettu useita kliinisiä tutkimuksia verraten sitä painetukiventilaatioon (PSV) eri tyyppisillä potilailla. Useissa tutkimuksissa on osoittautunut, että iVAPS on yhtä tehokas kuin PSV vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavien hengitysvajauksen pitkäaikaisessa hallinnassa.1,2,3,4

Viitteet

  1. Oscroft NS, Ali M, Gulati A, Davies MG, Quinnell TG, Shneerson JM, Smith IE. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD. COPD 2010; 7:398-403.
  2. Jaye J, Chatwin M, Dayer M, Morrell MJ, Simonds AK. Autotitrating versus standard noninvasive ventilation: a randomised crossover trial. Eur Respir J 2009; 33:566-573.
  3. Battisti A, Tassaux D, Bassin D, Jolliet P. Automatic adjustment of noninvasive pressure support with a bilevel home ventilator in patients with acute respiratory failure: a feasibility study. Intens Care Med 2007; 33(4):632-638.
  4. Kelly JL, Jaye J, Pickersgill RE, Chatwin M, Morrell MJ, Simonds AK. Randomized trial of 'intelligent' autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology (Carlton, Vic) 2014.