ResScan | ResMed
ResScan

ResScan

ResScan

ResScan™ on hoitolaitoksille tarkoitettu ResMedin pc-tietokonepohjainen analysoinnin ja potilastietojen hallinnan sovellus, jonka avulla voidaan päivittää hoidon asetuksia sekä ladata, analysoida ja tallentaa hoitoa koskevia tietoja. Se tarkastelee potilaan hoitotietoja syvemmältä hyödyntäen yksityiskohtaisia käyriä ja raportteja, jolloin hoitoa voidaan tarkastella kultakin hengenvedolta useiden erilaisten mittaustietojen pohjalta (joita ovat AHI sekä ilmavuotoa ja painetta koskevat tiedot). Niiden perusteella pystytään antamaan parempaa hoitoa, tehdä siitä tehokkaampaa ja tukea potilaan pitkäaikaista sitoutumista hoitoon.

ResScan-sovelluksella voidaan seurata hoitoa ja hoitoon sitoutumista koskevia suuntauksia pitkältä ajalta yhteenvetokaavioiden avulla sekä tarkastella laiteasetuksia ja kliinisiä tuloksia helposti tulkittavina tilastoina. ResScan on yhteensopiva useimpien ResMedin hoitolaitteiden kanssa, ja tietoja voidaan kerätä laitteesta riippuen tallennuskortilla tai USB-liitännän kautta. Hoitoasetuksia voidaan lisäksi muuttaa käytettäessä kaikkia laitteita, jotka eivät ole elämää ylläpitäviä.

close-icon

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Voit mukauttaa raporttimalleja saadaksesi näkymään haluamasi tiedot haluamassasi muodossa. Voit tallentaa ja lähettää sähköpostitse raportteja sovelluksesta ja tehdä potilaiden seuranta koskevia merkintöjä sovelluksen aloitusnäytöllä.
  • Käytä hoitomyöntyvyysraportointia arvioidaksesi nopesti potilaan tilannetta. 30 päivän hoitomyöntyvyysraporteista saa helposti selkeän dokumentin hoidon maksavaa tai sen määrännyttä tahoa varten
  • Voit analysoida ja arvioida vaikeammin hoidettavien potilaiden hoitoa tarkastelemalla yksityiskohtaisia, hengenvetokohtaisia tietoja monien erilaisten mittaustietojen perusteella
  • Voit valita tietojen tarkkuuden kolmelta eri tasolta potilaan tarpeiden mukaan: Yhteenvetotiedot (hoidon kulkua koskevat tiedot 365 yöltä), yksityiskohtaiset tiedot (hengenvetokohtaiset tiedot enintään 30 yöltä), erittäin tarkat tiedot (tutkimuslaatuiset ilmavirtaustiedot enintään seitsemältä yöltä).
  • Voit muuttaa hoitoasetuksia mistä tahansa hoitolaitteesta, joka ei ole elämää ylläpitävä.
  • Näet keskeiset laitehälytykset, huomioitavat asiat ja laitetapahtumat
  • Voit tarkastella hoitolaitteiden yöllisiä oksimetriatietoja

Miten voin tilata tuotteen

Tilataksesi tuotteen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Lisää tuotteita

Turvallinen pilvessä oleva potilastietojen hallintajärjestelmä, jossa tiedot ovat aina käden ulottuvilla.