Innovaatio ja teknologia | ResMed
Ventilaatio: innovaatio ja teknologia
Hoitohenkilökunta > Tuotteet > Innovaatio ja teknologia > Ventilaatio: innovaatio ja teknologia

Ventilaatio: innovaatio ja teknologia

ResMedin tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua.
Tehokkaan hoidon tarjoaminen potilaille on meille tärkeää. Haluamme myös, että hoito on heille miellyttävää. Keskittymällä jatkuvasti innovaatioihin voidaksemme tarjota heille pienempiä, hiljaisempia ja mukavampia ventilaattoreita, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä tarpeitaan.
Tutustu tarkemmin käytettäviin teknologioihin.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

Vsync ja TiControlTM

Ilmavuoden dynaamisen luonteen ymmärtävässä ResMedin Vsync-teknologiassa kompensoidaan kulloinkin sopivalla tavalla nopeasti muuttuvaa ja epävakaata ilmavuotoa, jolloin pystytään antamaan oikeaa ilmavirtausta oikeaan aikaan potilaan ja laitteen välinen synkronointi ylläpitäen.

 • Kun Vsync havaitsee äkillisen ja suuren muutoksen ilmavuotovirtauksessa, tavallinen kymmenen sekunnin ikkuna ilmavuodon kartoituksessa pienenee nopeasti kahden sekunnin ikkunaa kohti. Tämä mahdollistaa nopean uudelleensynkronoinnin potilaan kanssa, tavallisesti kahden tai kolmen hengenvedon aikana ilmavuodon suuruudesta riippuen.
 • Kun uudelleensynkronointi on tapahtunut, ikkunan aikajakso siirtyy nopeasti takaisin kymmenen sekunnin oletusarvoonsa.
 • Ilman Vsync-toimintoa tulos olisi kuitenkin erilainen. Ilmavuodosta johtuva lisääntynyt ilmavirtaus voidaan tulkita potilaan sisäänhengitykseksi. Tämän takia ventilaattori siirtyy virheellisesti EPAP-paineesta IPAP-paineeseen eikä pysy synkroniassa potilaan kanssa. Tämä voi myös pienentää ventilaattorin kykyä jaksottaa hengitystä.
 • Vsync toimii läheisesti yhdessä TiControl-toiminnon kanssa ja säilyttää synkronoinnin jopa suuren ilmavuodon tapahtuessa.
 • TiControl-toiminnon avulla lääkärit voivat hallita potilaan sisäänhengityksen aikarajaa sairauden tilan mukaisesti. Haastavien hengityssairauksien hoidossa TiControl mahdollistaa spontaanin ilmavirtauksen hallinnan antaen mahdollisuuden asettaa potilaan kannalta ihanteelliset tasot.
 • Ti Min - ja Max-asetusten avulla voit luottaa, että TiControl varmistaa potilaan hengittävän täsmälleen oikealla nopeudella.
 • Vaikka potilaan hengitysjakso tulisi spontaaniksi ja olisi sille asetetun sisäänhengitysvaiheen ulkopuolella, laite reagoi ja ryhtyy oikea-aikaisesti toimenpiteisiin.
 • Vsync ja TiControl tarjoavat yhdessä ylimääräisen varmuuden ja potilaan sisäänhengitysajan valvonnan edistäen luotettavaa laitteen valvomaa synkronointia.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr. Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

iVAPS: älykäs hengitystilavuuteen perustuva painetuki

Nyt voit tarjota "älykästä" ilmaa ResMedin älykästä tilavuusvarmistettua painetukea (iVAPS) käyttäen. Tämä ResMedin teknologia on käytössä Lumis 150 ST, S9 VPAP™ ST, S9 VPAP ST-A ja Stellar™ 150-laitteissa. Se säätyy potilaan hengitystaajuuden mukaan, asettaa tavoitteeksi alveolaarisen ventilaation ja säätää automaattisesti painetukea tarpeen mukaan kunkin potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti myös hänen sairautensa edetessä.

 

iVAPS ja iBR (älykäs varmistustaajuus)

Vain ResMediltä saatavissa oleva iVAPS on tilavuusvarmistettu toimintamuoto, joka valvoo älykkäästi, virtaako keuhkoihin ilmaa vai ei, ilmavirtauksen määrää ja seuraavassa hengenvedossa tarvittavan ilman määrää.

 • Päinvastoin kuin muut tilavuusvarmistetut toimintamuodot iVAPS säilyttää potilaan yksilöllisen alveolaarisen ventilaation tavoitearvon, vaikka hengitystaajuus vaihteleekin yön aikana (erityisesti unen eri vaiheissa).
 • Hoidon vaihtuviin tarpeisiin reagoiva iVAPS tarjoaa nopeaa mutta kevyttä automaattista painetukea, joka on riittävän nopea pitämään yllä vakaata alveolaarista ventilaatiota, joka kuiten on niin tasaista, ettei se häiritse yöunta.
 • Testaa tavoitteet -ominaisuuden avulla iVAPS "tunnistaa" potilaan yksilöllisen hengitystaajuuden ja käyttää sitä hyödyksi älykästä varmistustaajuutta (iBR) varten.
 • Jos potilaa hengityksessä on taukoja (esimerkiksi jos he yskivät tai huokaisevat), iBR-teknologia päättelee tämän tiedon avulla, tarvitseeko potilaasi apua hengittämisessä, ennen kuin se antaa hengenvedon.
 • Näin vältetään potilaiden yliventilaatio ja heillä on mahdollisuus hengittää spontaanisti aina, kun voivat.
 • Ventilaattori käyttää Testaa tavoitteet -ominaisuutta ja määrittää jokaisen potilaan älykkään varmistustaajuuden automaattisesti, jolloin sitä ei tarvitse asettaa manuaalisesti. Näin säästyy aikaa ja voit olla varma siitä, että potilaasi saa tarvitsemansa yksilöllisen ventilaatiohoidon.

Triggausteknologialla miellyttävämpää hoitoa

Herkempi trigger & cycle -teknologia

Saadaksesi erittäin hyvän synkronoinnin potilaan ja ventilaattorin välille voit muuttaa jokaisen sisäänhengityksen alkamista ja loppumista ResMedin säädettävällä trigger- & cycle -teknologialla.

 • Koska jokainen potilas on erilainen, ResMedillä on viisi trigger- ja cycle-herkkyystasoa, jolloin triggaus- ja cycling-arvot on helppo räätälöidä ja hienosäätää potilaiden eri sairauksien mukaan.
 • Trigger-herkkyys määrää sen, kuinka helppoa tai vaikeaa potilaasi on aloittaa hengenveto. Cycle-herkkyys määrää täsmälleen sen, milloin potilas aloittaa uloshengityksen. Tämän hengitysratkaisun paras puoli on, että sen voi räätälöidä kunkin potilaan yksilöllisen hengitystarpeen mukaan, joten potilaan ja ventilaattorin synkronointi säilyy ja hengitystyö vähenee.
 • Herkemmät trigger- and cycle-asetukset ('korkea' ja 'hyvin korkea') tarjoavat joustavuutta erityisesti lapsille ja obstruktiivisia keuhkosairauksia sairastaville potilaille, joilla on suuri virtausvastus.
 • Vähemmän herkät asetukset ('matala' ja 'hyvin matala') antavat joustavuutta, jos potilaalla on taipumusta hengityksen itselaukaisuun, jota restriktiiviset keuhkosairaudet ja sydänperäinen artefakti aiheuttavat.
 • Trigger- ja cycle-herkkyydet hyödyntävät Vsync-teknologiaa tahattoman ilmavuodon tarkkaan mittaamiseen. Yhdessä nämä teknologiat takaavat parhaan mahdollisen synkronoinnin.

 

Vuodonhallintateknologia

ResMedin hoitoratkaisuissa on useita erilaisia älykkäitä teknologioita ilmavuodon hallintaan.

 • Letkuston impedanssiteknologiat, kuten "Testaa letkusto" kumoavat impedanssin letkustosta, ja niitä on saatavissa Stellar™ -tuotesarjassamme .
 • Voit valita laitteen toimintavalikosta potilaasi käyttämän maskin, jolloin ventilaattori ottaa huomioon ilmavirtauksen maskin ilma-aukosta (ts. tarkoituksellisen ilmavuodon).
 • Vsync-teknologia seuraa ja kompensoi vahingossa tapahtuvaa ilmavuotoa ja optimoi synkronoinnin yhdessä TiControlin kanssa.

Yhdessä nämä minimoivat, seuraavat ja kompensoivat ilmavuotoa ja säilyttävät potilaan ja ventilaattorin synkronian, joka on tehokkaan noninvasiivisen ventilaation avaintekijä.

Clinical trial sponsored by ResMed. Report by Dr Martin Bachmann, Head of Pneumology, Asklepios Clinics.

Testaa letkusto -toiminto (Astral- ja Stellar-sarjat)

 • Yhdellä painalluksella käynnistetään automaattinen Testaa letkusto -toiminto, joka tarkistaa, onko ventilaattorin letkustossa virtausvastusta.
 • Jos potilaasi laite toimii moitteettomasti, voit olla rauhallisin mielin.
 • Ongelmatapauksessa laite käyttää näitä tietoja kompensoidakseen virtausvastusta ja varmistaa näin, että asetettu paine pysyy samana potilaaseen saakka eikä ventilaatiohoidon tehosta tarvitse tinkiä.

Yksilöllistä hoitoa teknologian avulla

Sairausoletukset (vain Stellar-sarja)

Ventilaattoriin potilasta varten määritettävien asetusten teko on nopeaa, helppoa ja selkeää ResMedin sairausoletuksilla.

 • Voit valita valmiiksi määritellyistä arvoista, jotka on ryhmitelty tiettyjen sairauksien ja keuhkojen mekaniikan mukaan, esimerkiksi krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, krooninen restriktiivinen keuhkosairaus, normaali keuhkojen mekaniikka ja obstruktiivinen keuhkomekaniikka ja obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma.
 • Näin ventilaattori voidaan ottaa nopeasti käyttöön parhailla mahdollisilla asetuksilla potilaan sairauden mukaan, ja sen jälkeen paineasetuksia voidaan hienosäätää yksilöllisesti potilaan tarpeen mukaan.
 • Sairausoletuksiin valmiiksi määritellyt arvot perustuvat tyypillisiin hoitoasetuksiin.
 • Näin se toimii: Jos valitset sairausoletuksista "Obstruktiivisen keuhkomekaniikan" , oletusasetukset ovat:
  • IPAP 13 cm H2O
  • EPAP 5 cm H2O
  • Paineen nousuaika 150 ms 
  • Laskuaika 200 ms
  • Triggausherkkyys Keskitasoinen 
  • Cycle-herkkyys Suuri 
  • Ti Min 0,3 sek 
  • Ti Max 1,0 sek

Voit sitten säätää IPAP- ja EPAP-paineen sekä paineen nousuajan tarpeen mukaan — ja potilaasi on valmis aloittamaan hoidon.

 • IPAP 13 cm H2O
 • EPAP 5 cm H2O
 • Paineen nousuaika 150 ms 
 • Laskuaika 200 ms 
 • Triggausherkkyys Keskitasoinen 
 • Cycle-herkkyys Suuri 
 • Ti Min 0,3 sek 
 • Ti Max 1,0 sek
 • IPAP 13 cm H2O
 • EPAP 5 cm H2O
 • Paineen nousuaika 150 ms 
 • Laskuaika 200 ms 
 • Triggausherkkyys Keskitasoinen 
 • Cycle-herkkyys Suuri 
 • Ti Min 0,3 sek 
 • Ti Max 1,0 sek