Elämää ylläpitävä Astral™-ventilaattori – tehokkaaksi suunniteltu | ResMed
Tehokkaaksi suunniteltu
Hoitohenkilökunta > Tuotteet > Laitteet > Astral 150 > Tehokkaaksi suunniteltu

Tehokkaaksi suunniteltu

ResMedin hengityslaitehoidon vankkaan asiantuntemukseen perustuvan Astral™-ventilaattorin käytön tukena ovat laadukkaat huoltopalvelut ja toimivat työkalut. Käyttökoulutuksesta ja potilasasetuksista aina huoltotoimenpiteisiin asti Astral on suunniteltu säästämään kustannuksia ja helpottamaan hoitohenkilökunnan työtä.

Intuitiiviset valikot ja koulutusresurssit

Astral on suunniteltu tukemaan hoitohenkilökuntaa kiireisen sairaalaympäristön asettamien haasteiden hallinnassa.

Valikot ja asetusvaihtoehdot on ryhmitelty harkiten intuitiivista käyttöä varten, ja näyttönä on kookas ja selkeä kosketusnäyttö.

Koulutukseen tarvittavan ajan ja resurssien minimoimiseksi Astral sisältää kattavan valikoiman itseopiskeluvälineitä, kuten hoitohenkilökunnalle tarkoitetun sähköisen käyttöohjeen, pikaoppaan, interaktiivisen opasohjelman ja tuote-esittelyn.

Lisäksi ResMed tarjoaa lisäperehdytystä ja vinkkejä tarjoavia workshop-koulutuksia.

Nopea käyttöönotto

Ventilaattori sisältää myös laitteistonhallinnan apuvälineitä. Asetuksen avustaja, QuickConnect™-letkusto ja letkuston testausjärjestelmä auttavat hoitohenkilökuntaa tekemään liitännät oikein ja määrittämään asetukset tarkasti.

  • Yksihaaraisen QuickConnect-vuotoventtiililetkuston ansiosta liitäntöjä on vähemmän ja uloshengitysventtiililetkun ja proksimaalisen paineletkun virheellinen liittäminen voidaan välttää.
  • Asetuksen avustaja -toiminto opastaa hoitohenkilökuntaa vaihe vaiheelta ja varmistaa, että laitteen asetukset määritetään oikein kyseiselle potilaalle.
  • Letkuston testaustoiminnolla määritetään letkuston virtausvastus ja komplianssi ja varmistetaan hoidon tarkkuus. Laitteessa on myös itsetestaus, joka tarkistaa ja kalibroi happianturin ja uloshengitysilmavirran anturin.

Valmiiksi asetettavat ohjelmat

Hoitohenkilökunta voi määrittää ja tallentaa etukäteen useita hoito-ohjelmia potilaiden vaihteleviin tarpeisiin (esimerkiksi päivä/yö, kostutus / ilman kostutusta ja vakaa/akuutti taudin paheneminen). Näin hoitoasetukset voi vaihtaa nopeasti painiketta painamalla.

Minimaalinen varastointi ja huolto

Kun ennakoiva huolto on tarpeen vain joka toinen vuosi ja paineilmayksikön kesto on jatkuvassa käytössä testatusti neljä vuotta, Astral on käytössä pitkään. Käyttökatkoksia on vähän ja lainalaitemahdollisuuden ansiosta pystyt hyödyntämään Astral-laitekantaasi optimaalisesti ja vähäisin huoltokustannuksin.

Astralin kattava hoitomuotojen valikoima ja yhteensopivuus sekä ilmavuoto- että venttiililetkustojen ja erilaisten potilasmaskien kanssa eliminoi lisälaitteiden tarpeen, joten voit yhdellä laitteella hoitaa suuremman joukon potilaita ja yksinkertaistaa hoitohenkilökunnan koulutusta.

Takuu- ja huoltovaihtoehdot

ResMedin asiantuntemus kattaa sekä tuotteet että huollon, joten voit luottaa siihen, että ResMed on liiketoimintasi tukena Astralin koko elinkaaren ajan.

Täysi kahden vuoden takuu ja erilaisiin tarpeisiin soveltuvat huoltovaihtoehdot takaavat sen, että voit keskittyä potilaiden hoitamiseen ja jättää Astralin huollon meidän vastuullemme.