Elämää ylläpitävä Astral™-ventilaattori – luotettavaa hoitoa | ResMed
Luotettavaa hoitoa
Hoitohenkilökunta > Tuotteet > Laitteet > Astral 150 > Luotettavaa hoitoa

Luotettavaa hoitoa

Astral™-ventilaattorin ventilaatiomuotojen, teknologioiden ja valvontaominaisuuksien yhdistelmän ansiosta voit luottaa siihen, että potilaat saavat tarvitsemansa hoidon kaikissa hoitoympäristöissä ja sairaustilansa kaikissa vaiheissa.

Edistyksellistä ResMed-teknologiaa

Astralin laadukas ventilaatio perustuu luokkansa parhaisiin invasiivisen ja noninvasiivisen ventilaation teknologioihin. Astral erottuu joukosta erityisesti IntelligentAir-tekniikan ansiosta.

IntelligentAir

IntelligentAir on älykkään tilavuusvarmistetun painetuen (iVAPS), älykkään taustahengitystaajuuden(iBR) ja automaattisesti säätyvän EPAP (AutoEPAP) -toimintamuodon yhdistelmä.

 • iVAPS ylläpitää potilaan yksilöllistä alveolaarista tavoiteventilaatiota.
 • iBR antaa tukihengityksiä vain tarvittaessa ja maksimoi siten potilaan mahdollisuuden laukaista ventilaattori spontaanisti.
 • AutoEPAP pitää ilmatiet avoimina säätämällä laitteen antaman uloshengityspaineen automaattisesti ylempien hengitysteiden osittaisen tai täydellisen tukoksen mukaan.

IntelligentAir-ominaisuudet antavat yksilöllistä hoitoa potilaan tarpeiden mukaan.

Laadukasta noninvasiivista ja invasiivista ventilaatiota

Kun käytössä on IntelligentAir, alla mainittuja ominaisuuksia voidaan hienosäätää ja hoito räätälöidä potilaskohtaisesti. Tuloksena on erinomainen potilaan ja ventilaattorin välinen synkronointi ja hoidon mukavuus.

 • Vsync-vuodonhallintatekniikan avulla laite arvioi potilaan hengityksen ilmavirtausta ja kertahengitystilavuutta ja kompensoi automaattisesti tahattoman ilmavuodon.
 • TiControl™-toiminnon avulla voidaan määrittää sisäänhengityksen minimi- ja maksimiaikarajat potilaan ihanteellisen spontaanin sisäänhengitysajan kummallekin puolelle.
 • NIV+-laukaisuherkkyystekniikka havaitsee pienimmätkin muutokset potilaan hengitysmallissa. Se reagoi ilmavuotoihin varhaisessa vaiheessa, jotta laukaisu pysyy täsmällisenä.

Monipuoliset toimintamuodot, letkustot ja maskit potilaiden erilaisiin sairaustiloihin

 • Astral sisältää kaikkiaan yhdeksän hoitomuotoa: (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS, (S)T, P(A)C, CPAP ja uusimpana iVAPS.
 • Laitteen antama suurin paine on 50 cmH2O:n, pienin kertahengitystilavuus 50 ml ja suurin hengitystaajuus 80 bpm, ja laite on yhteensopiva yksihaaraisen ilmavuotoletkuston, yksihaaraisen uloshengitysventtiilillä varustetun hengitysletkuston ja kaksihaaraisen hengitysletkuston sekä useiden potilasmaskien kanssa.
 • Näiden monipuolisten käyttömahdollisuuksiensa ansiosta Astral soveltuu aikuis- ja lapsipotilaiden erilaisten hengityselinsairauksien hoitoon, esimerkiksi:
  • obesiteetti-hypoventilaatiosyndrooma
  • keuhkoahtaumatauti
  • neuromuskulaarisairaus
  • rintakehän seinämän epämuodostuma
  • selkäydinvammat
  • neurologinen sairaus tai vamma
 • Happihoidon tarpeisiin Astralin suurin virtausnopeus on 30 l/min ja FiO2-osuus 95 %.

Helppokäyttöinen valvonta

 • Suuren kosketusvärinäytön asetusten ja toimintojen käyttö on nopeaa ja intuitiivista, ja kosketusnäyttöä voi käyttää myös käsineet kädessä.
 • Reaaliaikaiset käyrät, paine ja virtauskäyrät mukaan lukien, ovat tarkistettavissa yhdellä silmäyksellä, ja potilaan trenditiedot ovat jatkuvasti nähtävissä.
 • ResScan™ – ResMedin tietojenhallintaohjelmistolla lääkärit voivat ladata ja tarkastella yksityiskohtaisia tietoja 7 päivän ajalta ja yhteenvetotietoja 365 päivän ajalta.
 • Valinnaisina ominaisuuksina saatavina lisäksi FiO2- ja SpO2-valvonta.

Potilaskohtaisesti muokattavat ja turvallisuutta lisäävät hälytykset ja ominaisuudet

Astral-ventilaattorin antamat, potilaan ja hoitohenkilökunnan huomiota tai toimenpiteitä edellyttävät kiinteät ja säädettävät hälytykset on luokiteltu tärkeyden mukaan. Lisäksi voidaan määrittää erillinen letkuston irtoamisesta kertova hälytys potilaan tarpeen mukaisesti.

Näytön selkeän suuren painikkeen avulla ventilaatio voidaan aloittaa tai pysäyttää tai hälytys vaimentaa nopeasti. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos potilaan sorminäppäryys tai näkö on heikentynyt.