Tehokasta ajankäyttöä

Nopeaa ja helppoa

Tutkimuksessamme skannausta koekäyttäneet hammaslääkärit pitivät skannausta miellyttävänä tai erittäin miellyttävänä 98 prosentissa tapauksista. He pitivät menettelyä nopeana tai erittäin nopeana 58 prosentissa tapauksista, vaikka 7 hammaslääkäristä 5 käytti intraoraaliskanneria ensimmäistä kertaa.1

Ei enää fyysisten jäljennösten lähettämistä

3Shape Communicate -järjestelmän kautta voit lähettää digitaalisessa muodossa sekä hammasjäljennökset että purennan protruusion rekisteröinnin. Narval CC -kiskon tilaamista varten ei enää tarvitse lähettää perinteisiä jäljennöksiä postitse.

Toimitusaika vain 10 työpäivää

Täysin digitaalisen valmistusprosessin ansiosta Narval CC -kisko pystytään toimittamaan 10 työpäivässä digitaalisten jäljennöstä vastaanottamisesta.Verkkotilaus ja verkkomaksu käytettävissä

Täysin digitaalinen prosessi tarkoittaa myös sitä, että Narval CC -kiskon voi tilata ja maksaa verkossa ResMed Narval Easy -järjestelmää käyttämällä.

Ei enää kipsimallien säilyttämistä

Kun valmistamme digitaalisesta hammasjäljennöksestä Narval CC -kiskon, lähetämme valmiin tuotteen mukana myös 3D-tulostetun mallin. Mallia ei ole välttämätöntä säilyttää, sillä ResMed säilyttää potilasskannauksia 10 vuotta. Ohjelmistollamme skannaukset voidaan tulostaa uudelleen aina tarvittaessa.

Laadun tarkistus potilaan odottaessa

Täysin digitaalista Narval CC -kiskoa tilatessasi voit lisäksi hyödyntää ResMedin reaaliaikaista laaduntarkistuspalvelua. Sinun tarvitsee vain tehdä varaus asiakaspalvelustamme ja tarjoamme kolmella ensimmäisellä skannauskerralla reaaliaikaista tukea ja tarkistamme skannauksen laadun ennen kuin potilas nousee potilastuolista.Tutkimustemme mukaan useimmat hammaslääkärit pystyvät tekemään virheettömiä skannauksia jo muutaman skannauskerran jälkeen.

1. IOS European Controlled Product Launch (CPL) – ResMedin sisäinen raportti, tiedostomuodossa olevat tiedot (luottamuksellinen) – tammikuu 2017 – luku 4.2 (Summary from 92 manufactured IOS MRD) ja 4.3 (Patients and practitioners feedback from 63 questionnaires). Otteita ResMedin kyseisestä sisäisestä raportista:

• 95 % kiskoista istui potilaan suuhun hyvin ilman minkäänlaisia säätöjä. 

• Ei retentioon liittyviä valituksia tai palautuksia. 

• Potilaista 15 pystyi vertaamaan IOS-kiskoa aiempaan kiskoonsa: heistä 80 % piti uutta IOS-kiskoa mukavampana. Vertailun ”aiemmat kiskot” olivat Narval-kiskoja tai muun merkkisiä kiskoja. Lisäksi 46 potilaasta, joille oli aiemmin tehty hammasjäljennös perinteisellä menetelmällä, 76 % piti digitaalista menetelmää perinteistä menetelmää mukavampana. 

• Potilaista 90 % arvioi IOS-kiskon mukavaksi tai erittäin mukavaksi.

 

Kiinnostaako täysin digitaalinen Narval CC -ratkaisu?

Kerromme mielellämme siitä lisää. Ota yhteyttä

 

Muita etuja

Suuri tarkkuus

Intraoraaliskannaus vähentää merkittävästi säätämistarvetta kiskon sovituksessa. Kiskoista 95% istuu heti hyvin – ilman minkäänlaista säätämistä.

Miellyttävää potilaalle

Intraoraaliskanneri on pienikokoinen, eikä se aiheuta yökkäysrefleksiä tai epämukavuutta. Digitaalisia jäljennöksiä otettaessa vain kuudella prosentilla potilaista esiintyy yökkäysrefleksiä.