Miellyttävää potilaalle

Vähennä jäljennösten ottamisen epämukavuutta

Intraoraaliskanneri on pienikokoinen, joten hammasjäljennösten ottamista usein haittaavan yökkäysrefleksin vaara on vähäinen. Digitaalisia jäljennöksiä otettaessa vain 6 prosentilla potilasta ilmeni yökkäysrefleksiä.1 Intraoraaliskannauksen Narval CC -kiskon hankinnassa kokeneista potilaista 76% piti menettelyä tavanomaista jäljennösten ottamista miellyttävämpänä ja 52% nopeampana.1 Potilaat pitivät yleisesti 3D-intraoraaliskannausta perinteisiä hammasjäljennöksiä mukavampana menettelynä.2

 

Tärkeintä on mukavuus

Intraoraaliskannausta käyttämällä valmistettua Narval CC -kiskoa kokeilleista potilaista 80 % piti kiskoa aiemmin uniapnean hoitoon käyttämäänsä kiskoa mukavampana.1 Lisäksi 90 % potilaista piti kiskoa mukavana tai erittäin mukavana.1

1.     IOS European Controlled Product Launch (CPL) – ResMedin sisäinen raportti, tiedostomuodossa olevat tiedot (luottamuksellinen) – tammikuu 2017 – luku 4.2 (Summary from 92 manufactured IOS MRD) ja 4.3 (Patients and practitioners feedback from 63 questionnaires). Otteita ResMedin kyseisestä sisäisestä raportista:

·         95 % kiskoista istui potilaan suuhun hyvin ilman minkäänlaisia säätöjä.

·         Ei retentioon liittyviä valituksia tai palautuksia.

·         Potilaista 15 pystyi vertaamaan IOS-kiskoa aiempaan kiskoonsa: heistä 80 % piti uutta IOS-kiskoa mukavampana. Vertailun ”aiemmat kiskot” olivat Narval-kiskoja tai muun merkkisiä kiskoja. Lisäksi 46 potilaasta, joille oli aiemmin tehty hammasjäljennös perinteisellä menetelmällä, 76 % piti digitaalista menetelmää perinteistä menetelmää mukavampana.

·         Potilaista 90 % arvioi IOS-kiskon mukavaksi tai erittäin mukavaksi.

2  Chalmers et al. Intraoral 3D Scanning or Dental Impressions for the Assessment of Dental Arch Relationships in Cleft Care: Which is Superior? Cleft Palate Craniofac J. 2016 Sep;53(5):568-77. doi: 10.1597/15-036. Epub 2015 Dec 1.

 

Kiinnostaako täysin digitaalinen Narval CC -ratkaisu?

Kerromme mielellämme siitä lisää. Ota yhteyttä

 

Muita etuja

Suuri tarkkuus

Intraoraaliskannaus vähentää merkittävästi säätämistarvetta kiskon sovituksessa. Kiskoista 95 % istuu heti hyvin – ilman minkäänlaista säätämistä.

Tehokasta ajankäyttöä

Digitaalinen ratkaisu merkitsee lyhyempää potilastuoliaikaa. Perinteisiä fyysisiä jäljennöksiä ei tarvitse lähettää eikä säilyttää. Tilauksen voi tehdä verkossa, ja täysin digitaalisesti valmistettu Narval CC toimitetaan 10 työpäivän kuluessa.