Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita | ResMed
Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Lapsipotilaiden ventilaatiohoito > Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

Lapsipotilaita koskevia erityisiä huomioita

alt

Lapsen kertahengitystilavuuden ja/tai hengitystyön tunnistamisessa vaaditaan herkkiä algoritmeja ja teknologiaa. ResMed on kehittänyt hengitystukea antavia laitteita, joissa on edistyksellinen sisäänhengityksen triggausherkkyys, mikä parantaa synkronointia ja lapsen saamaa hengitystukea.

 • ResMedin ventilaattoreissa on säädettävät trigger-herkkyydet, joiden avulla lääkärit voivat valita suuret tai erittäin suuret herkkyydet laukaisun helpottamiseksi.
 • ClimateLineMAX -hengitysletku on kätevä liittää minkä tahansa ResMed S9™ -laitteen taakse, jolloin ei tarvita erillistä letkuliitäntää maskiin ja happi sekoittuu täydellisesti lämmitettyyn, kostutettuun ilmaan.

 • LumisTM , Stellar™-, Elisée™ - ja Astral™-sarjan ventilaattoreiden valikoima mahdollistaa hapen liittämisen suoraan ventilaattoriin, mikä pienentää laukaisun heikkenemisen todennäköisyyttä.

Jotta saataisiin aikaan riittävä minuuttiventilaatio ja/tai potilaan ja laitteen välinen synkronointi, joillain lapsilla tarvitaan suurempi hengitystaajuus.

 • Stellar™-laitteissa voidaan käyttää säädettävää enintään 60 bpm:n taustataajuutta. VPAP™ ST - ja VPAP ST-A -laitteiden hengitystaajuudeksi voidaan asettaa enintään 50 hengenvetoa minuutissa.
 • LumisTM, S9™ VPAP ST-A -, Stellar™-, Elisée™- ja Astral™-sarjan laitteissa on myös avustettu, paineohjattu (PAC) toimintamuoto, jolloin lääkärit voivat asettaa sekä taustataajuuden että kiinteän sisäänhengitysajan.

Tahattomat ilmavuodot ovat väistämättömiä, erityisesti lapsipotilailla, jotka liikkuvat jatkuvasti tai jotka eivät vielä ymmärrä, että maskia on pidettävä kasvoilla.

 • ResMed-ventilaattoreita käytettäessä lääkärit voivat asettaa lapsipotilaille "tarkan" Ti Max -ajan, jolla varmistetaan, että jokainen hengenveto päättyy ja jaksottuu uloshengitykseen myös silloin, kun esiintyy suuria ilmavuotoja.

Erilaisten hengityselinsairauksien hoidossa voidaan käyttää NIV-hoitoa

 • LumisTM , S9™ VPAP ST-A ja Stellar™ on hyväksytty lapsipotilaiden hoitoon sairaalassa ja kotona.
 • Sekä S9™ VPAP ST-A - että Stellar™-sarjan laitteissa on kattavat hälytystoiminnot sekä kiinteä oksimetri, jolloin laitteet ovat ihanteellisia lasten noninvasiiviseen ventilaatioon.
 • Lisäksi kummassakin kaksoispainelaitteessa voidaan käyttää happea. Kun ClimateLine Oxy -hengitysletkua käytetään S9™ VPAP ST-A -laitteen kanssa, virtausnopeus voi olla enintään 15 l/min. Stellar™-laitteeseen voidaan liitää happi suoraan enintään virtausnopeudella 30 l/min. Siinä on myös sairaalakäyttöön sopiva FiO2 -valvontatoiminto.

Lapsipotilaiden kohdalla on tärkeää varmistaa, että kaksoispainelaitteessa on asianmukaiset hälytykset.

 • Useimmissa ResMedin ventilaattoreissa on esimerkiksi virtakatkoksen tai laitevian hälytykset.
 • LumisTM, S9™ VPAP ST-A -, Stellar™-, Elisée™- ja Astral™-laitteissa on monipuoliset hälytystoiminnot, kuten apneahälytys.

Suunniteltu lapsipotilaiden tarpeisiin

 • Stellar™-ventilaattoreiden avulla lääkärit voivat käyttää PAC-toimintamuotoa, joka varmistaa tietyn hengitystaajuuden ja sisäänhengitysajan.
 • Stellar™- ja VPAP-laitteita käyttäessään lääkärit voivat vaihtoehtoisesti asettaa Ti Min -arvon, joka varmistaa sisäänhengityksen minimiajan S- ja ST-toimintamuodoissa.

Lapsipotilaiden käyttöön voidaan määrätä oksimetri.

 • Stellar™-ventilaattoreissa ja VPAP-laitteissa on kiinteä oksimetri ja sen hälytystoiminnot. Integroitu oksimetri lisää tehokkuutta hoitohenkilökunnan kannalta.

Noninvasiivista ventilaatiota saavien lasten perheiden on tärkeää osallistua tavalliseen toimintaan ja retkille, joilla on mahdollisuus saada vertaistukea ja parantaa elämänlaatua.

 • Stellar™-ventilaattoreissa on sisäinen akku, joka lisää mahdollisuuksia liikkua kodin ulkopuolella.
 • Akut helpottavat hoidon jatkuvuutta lapsipotilailla.
 • Lisäksi monien ResMed-ventilaattoreiden kanssa voidaan käyttää ResMed Power Station II (RPS II) -virtalähdettä, joka voi tuottaa 8–16 tuntia* akkuvirtaa (sen mukaan, käytetäänkö yhtä vai kahta akkua). (Akun kestoaika on esim. kahdeksan tuntia, jos käytössä on PAC-hoitomuoto ja EPAP-paine on 5 cm H2O, IPAP-paine 15 cm H2O ja hengitystaajuus 20 bpm — kaksi akkua voidaan liittää yhteen).