Mikä restriktiivinen keuhkosairaus on? | ResMed
Mikä restriktiivinen keuhkosairaus on?
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Restriktiivinen keuhkosairaus > Mikä restriktiivinen keuhkosairaus on?

Mikä restriktiivinen keuhkosairaus on?

Restriktiiviset keuhkosairaudet viittaavat joukkoon rintakehän epämuodostumia, jotka johtavat hengityslihasten ja rintakehän tehottomaan yhteenliittymiseen. Sairauksille on yleensä ominaista jokin restriktiivinen vaurio, ja ne voivat aiheuttaa pitkäaikaista hyperkapnista hengitysvajausta.1

Yleisin hengitysvajeeseen johtava rintakehän poikkeavuus on torakoplastia. Myös skolioosi ja/tai kyfoskolioosi saattavat aiheuttaa vaikeaa hengitysvajetta.
Restriktiivisten keuhkosairauksien oireita ovat:

  • hengenahdistusta rasituksessa1
  • perifeeristä turvotusta1
  • ortopneaa1
  • aamupäänsärkyjä1
  • uupumusta1
  • heikkoa unen laatua1
  • ruokahaluttomuutta.

Viitteet

  1. Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487