Restriktiivisen keuhkosairauden hoito | ResMed
Restriktiivisten keuhkosairauksien hoitokeinot
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Restriktiivinen keuhkosairaus > Restriktiivisten keuhkosairauksien hoitokeinot

Restriktiivisen keuhkosairauden hoitovaihtoehdot

Restriktiiviseen keuhkosairauteen, pääasiallisesti rintakehän sairauksiin, liittyvästä hengitysvajauksesta kärsivän potilaan hoito voi auttaa lievittämään joitain huonon hengittämisen oireita, kuten:

 • hengenahdistusta rasituksessa1
 • perifeeristä turvotusta1
 • ortopneaa1
 • aamupäänsärkyjä1
 • uupumusta1
 • heikkoa unen laatua1
 • ruokahaluttomuutta.

NIV-hoidon indikaatioihin hengitysvajauksen hoidossa kuuluvat keuhkosydänsairauden oireet tai merkit ja jokin seuraavista:

 • Päiväsaikainen valtimoveren PaCO2 ≥ 6 kPa
 • Yöllinen SaO2 < 88 % viiden peräkkäisen minuutin aikana
 • Etenevät neuromuskulaarisairaudet, joissa PImax < 60 cmH2O tai FVC < 50 % ennustearvosta

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) on tehokas hoitovaihtoehto hyperkapniseen hengitysvajaukseen rintakehän sairauksista kärsiville potilaille.1

ResMedin NIV-ratkaisu

ResMed on sitoutunut parantamaan rintakehän seinämän epämuodostumista kärsivien potilaiden elämänlaatua kotikäyttöön tarkoitetuilla NIV-laitteistoilla.

Viime vuosina on havaittu, että NIV-hoito, jossa käytetään ilmavuotoventtiilillä varustettua hengitysletkustoa ja tilavuuden varmistavaa tavoiteventilaatiota, on hyvin tehokas menetelmä PtcCO2-arvon pienentämiseksi 

ResMedin iVAPS (älykäs tilavuuden varmistava painetuki) ei vain varmista tavoitteeksi asetettua hengitystilavuutta vaan myös alveolaarisen ventilaation kompensoimalla kuolleen tilan ventilaatiota. Tämä on erityisen tärkeää, koska potilaan tila voi muuttua yön aikana. Esim. hengitysvoima heikkenee REM-unen aikana tai kun potilas kääntyy selälleen.

Joissain ResMedin ventilaattoreissa on myös NIV+ -triggausteknologia, joka on tarpeeksi herkkä havaitsemaan heikoimmankin hengitysyrityksen ja triggaa ventilaatorin tukemaan potilaan hengitystä huolehtien riittävästä hengitystaajuudesta samalla.

iVAPS -toiminto on seuraavissa ResMedin laitteissa ja sitä käytetään rintakehän sairauksiin liittyvän hengitysvajauksen hoidossa:

LumisTM-sarja

Erityisiä huomioita

Rintakehän sairaudet ovat eteneviä ja saattavat edellyttää ventilaattoriasetusten säätämistä potilaan tilassa tapahtuvien muutosten mukaisesti.

 • ResMedin ventilaattorien valikoima kattaa sekä ventilaatiosta riippumattomat että ventilaatiosta riippuvaiset potilaat. ResMedin ventilaattorit tarjoavat sekä noninvasiiviset että invasiiviset vaihtoehdot.
 • ResMedin edistyneet tiedonhallintaratkaisut (laite- ja korttitietojen tallennus, joka käsittää korkean resoluution ilmavirtaus- ja painetiedot sekä I:E-suhde-, synkronointi- ja oksimetriatiedot) ja ResScan-sovellus antavat lääkäreille tarkkoja tietoja erilaisten käyttöongelmien ratkaisua ja potilaan hoidon edistymisen valvontaa varten.

Noninvasiivista ventilaatiohoitoa rajoittavia tekijöitä ovat ilmavuoto, nenään liittyvät ongelmat sekä maskiongelmat.

 • ResMedin Vsync-algoritmi varmistaa synkronoinnin muuttuvan ja ajoittain suurenkin ilmavuodon aikana.
 • TiControl -ominaisuuden avulla lääkärit voivat asettaa maksimiarvon sisäänhengityksen kestolle (Ti Max). Näin varmistetaan tehokas jaksotus uloshengitykseen, kun tahaton ilmavuoto on suuri.
 • Laitteen keräämien ja ResScan-sovelluksessa nähtävien ilmavuototietojen avulla lääkärit voivat tarkasti selvittää maskin ilmavuoto-ongelmat.
 • ResMed on kehittänyt erittäin tehokkaita integroituja kostutuslaitteistoja Lumis-, Stellar-, Elisée- ja Astral-laitteita varten. HumidAir -lämminvesikostutin ja Climate Control - ResMedin uusimmat kostutusratkaisut Lumis-sarjan laitteille - voivat antaa potilaille lämpötilan ja kosteuden suhteen valvottua hoitoa, mikä parantaa hoidon mukavuutta ja hoitoon sitoutumista. H4i on Stellar-ventilaattoreihin tarkoitettu kostutin.
 • ResMediltä on saatavana laaja kirjo erilaisia maskeja, jotka sopivat useimmille potilastyypeille.
 • ResMedin laitteet ja maskit ovat hiljaisia ja helppokäyttöisiä sekä hoitohenkilökunnalle että potilaille.

Rintakehän epämuodostumapotilailla on pieni keuhkokomplianssi (suuri elastanssi), joka voi johtaa sisäänhengityksen liian varhaiseen päättymiseen spontaanisti jaksotetulla ventilaattorilla.

 • ResMedin Ti Control -toiminnon avulla lääkärit voivat asettaa minimiarvon sisäänhengityksen kestolle (käytettävissä Lumis, Stellar 100 - ja Stellar 150 -laitteissa).
 • ResMedin ventilaattorit voivat lisäksi toimia PAC-toimintamuodossa (käytettävissä Stellar 100 -, Stellar 150 -, VS III - ja Elisée 150 -laitteissa).

Viitteet

 1. Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002; 20:480-487