Kuinka saat parhaan hyödyn hoidosta | ResMed
Kuinka saat parhaan hyödyn hoidosta

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Hoidon noudattaminen on erittäin tärkeää noninvasiivista ventilaatiohoitoa saaville potilaille.

iVAPS parantaa elämänlaatua

Äskettäin toteutetun tutkimuksen1 mukaan potilaat, jotka saivat iVAPS-teknologialla toteutettua ResMedin ventilaattorihoitoa, noudattivat hoitoa 60 minuuttia kauemmin (hoitokertaa kohti) kuin tavanomaista painetukihoitoa annettaessa.

Potilaista iVAPS-hoito oli parempi, mikä puolestaan saattoi johtaa siihen, että NIV-hoitoa jatketaan pitempään. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että iVAPS “saattaa lisätä hoitomyöntyvyyttä potilailla, jotka totuttelevat noninvasiiviseen ventilaatioon." 1

Ventilaatiotuloksia voidaan saavuttaa vähemmällä painetuella

Respirology Journal -julkaisun tutkimuksessa esitetään, että iVAPS parantaa veren kaasuja yhtä tehokkaasti kuin tavallinen PS-hoitomuoto, mutta sen lisäetuna on kaikenkaikkiaan alempi painetuki. 1

iVAPS säätää automaattisesti painetuen tason siten, että se vastaa asetettua alveolaarista tavoitetta – ja antaa lisätukea tarvittaessa ja vähemmän, kun sitä ei tarvita. Automaattinen reagointi vähentää ongelmia, jotka liittyvät vain rajoitetusti hoidon aikana tarvittavan paljon isomman kokonaispainetuen asettamiseen.

iVAPS tekee asiantuntevan titrauksen helpoksi

Jayen tutkimuksessa1 esitetään, että iVAPS voisi helpottaa joitakin monimutkaisia ja aikaa vieviä toimenpiteitä, joita tarvitaan NIV-hoidon käyttöönotossa. Raportissa todetaan: “iVAPS on yhtä tehokas kuin pätevän hoitohenkilökunnan antama painetukihoito hallittaessa yöllistä hypoventilaatiota. Sen ansiosta NIV-hoito on mahdollista ilman edeltävää laajamittaista tiimityötä."

iVAPS:lla on tärkeä rooli potilaasi hoitotulosten saavuttamisessa alkaen hoidon käynnistämisestä ja NIV-hoidon hyväksymisestä hoidon noudattamiseen.

Tämä edistyksellinen älykäs, automaattinen ja yksilöity tekniikka yhdistettynä älykkääseen taustahengitystaajuuteen (iBR) tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon noninvasiiviseen ventilaatioon.

Lue lisää iVAPS-toiminnosta.

Viitteet

  1. Kelly, JL et al. Randomized trial of ‘intelligent’ autotitrating ventilation versus standard pressure support non-invasive ventilation: Impact on adherence and physiological outcomes. Respirology. 2014 May;19(4):596-603.