Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on? | ResMed
Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on?
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma > Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on?

Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on?

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma määritellään kroonisena päiväsaikaisena hyperkapniana (PaCOyli 45 mmHg) lihavilla potilailla (joiden painoindeksi on > 30 kg/m2), kun on ensin suljettu pois mahdolliset muut hypoventilaation syyt.1

Huonon hengittämisen seurauksena obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavat kärsivät liiallisesta hiilidioksidista (hypoventilaatiosta) ja liian vähäisestä hapen määrästä veressä (hypoksemia).

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman oireita ovat:

  •  Hengenahdistus2
  •  Voimakas uneliaisuus päiväsaikaan 2
  •  Aamupäänsärky2
  •  Masennus                                                                                                                                                                                                                                                               

Noin 90 prosenttia obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavista sairastaa myös obstruktiivista uniapneaa.

Viitteet

  1. Olson AL, Zwillich C. The obesity hypoventilation syndrome. Am J Med. 2005 Sep 118(9): 948-56
  2. Mokhlesi B, Kryger MH, Grunstein RR. (2008) Assessment and management of patients with obesity hypoventilation syndrome. Proc Am Thorac Soc 5:218–225