Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden suositeltavia hoitokeinoja ovat: kontrolloitu painonpudotus1 ja unenaikainen hengitysteiden ylipaine eli noninvasiivinen ventilaatio (NIV).2

Painon pudotus

Ylipaino on obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suurin syy, ja siksi ensimmäinen vaihe sellaisten potilaiden hoidossa, joilla epäillään obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa, on painonpudotus. Painonpudotus ei vain paranna heidän yleistä terveydentilaansa, vaan voi myös parantaa heidän alveolaarista ventilaatiotaan [PaCO2] ja valtimoveren hapen osapainettaan [PaO2].3

Potilaiden painonpudotuksen lisäksi heitä tulisi valvoa seuraavilla tutkimuksilla: 

 • valtimoveren kaasujen testauksella
 • keuhkojen toiminnan testauksella
 • polysomnografialla
 • rinnan alueen radiografialla.

Noninvasiivinen ventilaatio

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma sairastavien hoidon päätavoitteet ovat:

 • normalisoida valtimoveren hiilidioksidin osapainetta (PaCO2 45 mmHg)
 • estää hypoksemia unen aikana ja valveilla oltaessa
 • estää erytrosytoosi, keuhkojen hypertensio ja hengitysvajaus
 • lievittää liikaunisuutta ja alentunutta vireystilaa.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa noninvasiivisella ventilaatiohoidolla ja sen on todettu laajasti olevan ihanteellinen obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitokeino.2

ResMedin NIV-hoitoratkaisu

ResMedin älykäs tilavuusvarmistettu painetuki (iVAPS) on ainutlaatuinen S9 VPAPTM ST-A - ja StellarTM -sarjan, LumisTM-sarjan, laitteissa käytetty teknologia. Tämä uusi hoitomuoto mukautuu potilaan hengitystaajuuden mukaan, tähtää alveolaariseen ventilaatioon ja säätää automaattisesti painetukea tarpeen mukaan mukautuen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti myös heidän sairautensa edetessä.

Viitteet

 • 01

  Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298.

 • 02

  Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest.2006 Sep 130(3): 815-21.

 • 03

  Zavorsky GS, Hoffman SL. Pulmonary gas exchange in the morbidly obese. Obes Rev 2008 9:326-3 39.

Lisää obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomasta

Kerro potilaille, kuinka tärkeää on vaihtaa laite ajoissa ja millainen merkitys sillä on hänen ...