Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot | ResMed
Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma > Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien potilaiden suositeltavia hoitokeinoja ovat: kontrolloitu painonpudotus1 ja unenaikainen hengitysteiden ylipaine eli noninvasiivinen ventilaatio (NIV).2

Painon pudotus

Ylipaino on obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suurin syy, ja siksi ensimmäinen vaihe sellaisten potilaiden hoidossa, joilla epäillään obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa, on painonpudotus. Painonpudotus ei vain paranna heidän yleistä terveydentilaansa, vaan voi myös parantaa heidän alveolaarista ventilaatiotaan [PaCO2] ja valtimoveren hapen osapainettaan [PaO2].3

Potilaiden painonpudotuksen lisäksi heitä tulisi valvoa seuraavilla tutkimuksilla: 

 • valtimoveren kaasujen testauksella
 • keuhkojen toiminnan testauksella
 • polysomnografialla
 • rinnan alueen radiografialla.

Noninvasiivinen ventilaatio

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma sairastavien hoidon päätavoitteet ovat:

 • normalisoida valtimoveren hiilidioksidin osapainetta (PaCO2 45 mmHg)
 • estää hypoksemia unen aikana ja valveilla oltaessa
 • estää erytrosytoosi, keuhkojen hypertensio ja hengitysvajaus
 • lievittää liikaunisuutta ja alentunutta vireystilaa.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa noninvasiivisella ventilaatiohoidolla ja sen on todettu laajasti olevan ihanteellinen obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitokeino.2

ResMedin NIV-hoitoratkaisu

ResMedin älykäs tilavuusvarmistettu painetuki (iVAPS) on ainutlaatuinen S9 VPAPTM ST-A - ja StellarTM -sarjan, LumisTM-sarjan, laitteissa käytetty teknologia. Tämä uusi hoitomuoto mukautuu potilaan hengitystaajuuden mukaan, tähtää alveolaariseen ventilaatioon ja säätää automaattisesti painetukea tarpeen mukaan mukautuen potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti myös heidän sairautensa edetessä.

Viitteet

 1. Piper JP, Grunstein RR. Obesity hypoventilation syndrome. (2011) Am J Respir Crit Care Med 183:292-298.
 2. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, Milioglou S, Dreher M, Sorichter S, Windisch W. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: A randomised crossover trial. Chest.2006 Sep 130(3): 815-21.
 3. Zavorsky GS, Hoffman SL. Pulmonary gas exchange in the morbidly obese. Obes Rev 2008 9:326-3 39.