Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien hoitotulokset | ResMed
Potilaiden hoitotulokset

Potilaiden hoitotulokset

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien NIV-hoidossa on saatu paljon positiivisia tuloksia:

  • Paremmat veren kaasupitoisuudet yöaikaan, mikä puolestaan parantaa niitä päiväsaikaan
  • Hengityksessä käytettävät lihakset pääsevät vähemmällä1
  • Positiivinen vaikutus keuhkojen toimintaan erityisesti jäännöskapasiteetin paranemisen myötä2
  • Pienempi kuolleisuus verrattuna obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastaviin, jotka eivät ole saaneet NIV-hoitoa.3

Erityisiä huomioita

  • Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavat tarvitsevat enemmän lääkärihoitoa ja todennäköisemmin myös sairaalahoitoa. (8,6 kertaa enemmän kuin väestö keskimäärin)3
  • Obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien on osoitettu tekevän 11,2 lääkärikäyntiä vuodessa verrattuna pelkästään lihavien potilaiden 5,7 käyntiin. 3
  • Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman tehokas hoito on osoittanut vähentävän huomattavasti lääkärikäyntien maksuja ja vähentävän sairaalassaolopäiviä vuositasolla 68,4 prosentilla. 3

Viitteet

  1. Contal O, Carnevale C, Borel JC, Sabil A, Tamisier R, Levy P, Janssens JP, Pepin JL. Pulse transit tima as a measure of respiratory effort under nonivasive ventilation. Eur Respir J. 2013 41(2):346-53
  2. Budweiser, S., Hitzl A.P., Jörres, R.A., Schmidbauer, K., Heinemann, F., Pfeifer, M., (2007). Health-related quality of life and long-term prognosis in chronic hypercapnic respiratory failure: a prospective survival analysis. Respir Res 8(17): 92
  3. Berg G, Delaive K, Manfreda J, et al. The use of healthcare resources in obesity hypoventilation syndrome. Chest. 2001 120: 377-383