Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma (OHS) määritellään ylipainoisten henkilöiden (joiden painoindeksi on > 30 kg/m2) kroonisena päiväsaikaan ilmenevänä hyperkapniana, jossa päiväsaikainen PaCO2 on yli 45 mmHg, kun on ensin selvitetty hypoventilaation mahdolliset muut syyt.1

Jopa 90 prosentilla obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavista on myös obstruktiivinen uniapnea.2

Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on?

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma määritellään kroonisena päiväaikaisena hyperkapniana liikalihavilla potilailla sen jälkeen, kun muut hypoventilaation syyt on suljettu pois.

Miksi obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa pitää hoitaa?

On tärkeää tunnistaa obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma potilaissa ja saada heidät hoitoon.

Miksi obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa pitää hoitaa?

Miksi obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa pitää hoitaa?

On tärkeää tunnistaa obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma potilaissa ja saada heidät hoitoon.

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suositeltavia hoitovaihtoehtoja ovat kontrolloitu painonpudotus ja noninvasiivinen ventilaatio.

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Hoidon noudattaminen on erittäin tärkeää noninvasiivista ventilaatiohoitoa saaville potilaille.

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Hoidon noudattaminen on erittäin tärkeää noninvasiivista ventilaatiohoitoa saaville potilaille.

Potilaiden hoitotulokset

Potilaiden hoitotulokset

Tutustu obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien NIV-hoidossa saatuihin positiivisiin hoitotuloksiin.

Laitteiston vaihtaminen

Kerro potilaille, kuinka tärkeää on vaihtaa laite ajoissa ja millainen merkitys sillä on hänen uniapneahoitonsa onnistumisen kannalta.

Laitteiston vaihtaminen

Laitteiston vaihtaminen

Kerro potilaille, kuinka tärkeää on vaihtaa laite ajoissa ja millainen merkitys sillä on hänen uniapneahoitonsa onnistumisen kannalta.

Viitteet

  • 01

    Olson AL, Zwillich C.The obesity hypoventilation syndrome.Am J Med. 2005 Sep; 118(9): 948-56.

  • 02

    Kessler R, Chaouat A, Schinkewitch P, Faller M, Casel S, Krieger J, Weitzenblum E. (2001) The obesity-hypoventilation syndrome revisited: A prospective study of 34 consecutive cases. Chest 120:369-376.