Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma | ResMed
Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma (OHS) määritellään ylipainoisten henkilöiden (joiden painoindeksi on > 30 kg/m2) kroonisena päiväsaikaan ilmenevänä hyperkapniana, jossa päiväsaikainen PaCO2 on yli 45 mmHg, kun on ensin selvitetty hypoventilaation mahdolliset muut syyt.1

Jopa 90 prosentilla obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavista on myös obstruktiivinen uniapnea.2

Mikä obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma on?

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma määritellään kroonisena päiväaikaisena hyperkapniana liikalihavilla potilailla sen jälkeen, kun muut hypoventilaation syyt on suljettu pois.

Lue lisää

Miksi obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa pitää hoitaa?

On tärkeää tunnistaa obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooma potilaissa ja saada heidät hoitoon.

Lue lisää

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman hoitovaihtoehdot

Obesiteetti-hypoventilaatio-syndrooman suositeltavia hoitovaihtoehtoja ovat kontrolloitu painonpudotus ja noninvasiivinen ventilaatio.

Lue lisää

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Hoidon noudattaminen on erittäin tärkeää noninvasiivista ventilaatiohoitoa saaville potilaille.

Lue lisää

Potilaiden hoitotulokset

Tutustu obesiteetti-hypoventilaatio-syndroomaa sairastavien NIV-hoidossa saatuihin positiivisiin hoitotuloksiin.

Lue lisää

Laitteiston vaihtaminen

Kerro potilaille, kuinka tärkeää on vaihtaa laite ajoissa ja millainen merkitys sillä on hänen uniapneahoitonsa onnistumisen kannalta.

Lue lisää

Viitteet

  1. Olson AL, Zwillich C.The obesity hypoventilation syndrome.Am J Med. 2005 Sep; 118(9): 948-56.
  2. Kessler R, Chaouat A, Schinkewitch P, Faller M, Casel S, Krieger J, Weitzenblum E. (2001) The obesity-hypoventilation syndrome revisited: A prospective study of 34 consecutive cases. Chest 120:369-376.