Neuromuskulaa­risairaudet

 
\

Neuromuskulaarisairaudet ovat laaja käsite, johon sisältyvät useat lihasten toimintaa heikentävät sairaudet ja vaivat, jotka aiheutuvat suoraan lihasten patologiasta tai epäsuorasti hermojen patologiasta.

Joillain neuromuskulaarisairauksia sairastavilla esiintyy progressiivista lihasten heikkenemistä, josta on seurauksena:

  • liikkumiskyvyn heikentyminen
  • pyörätuolin käyttö
  • nielemisvaikeuksia
  • hengityslihasten heikkoutta
  • hengitysvajauksen aiheuttama kuolema.

Neuromuskulaarisairaudet voidaan jakaa nopeasti ja hitaasti eteneviin sairauksiin.

  • Nopeasti eteneville sairauksille on ominaista, että lihakset heikkenevät muutaman kuukauden kuluessa ja potilas kuolee muutaman vuoden kuluessa (esim. amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) ja Duchennen lihasdystrofia (DMD) teini-ikäisillä).

  • Vaihtelevasti tai hitaasti eteneville sairauksille on ominaista, että lihakset heikkenevät vuosien kuluessa ja elinajanodote lyhenee vain hiukan (esim. hartia-lantiotyypin lihasdystrofia, fasioskapulohumeraalinen ja myotoninen lihasdystrofia).

Lisää neuromuskulaarisairauksista

Kotihoitopotilaille kannattaa neuvoa, milloin ja miten osia vaihdetaan uusiin ja kuinka tämä ...