Potilaiden hoitotulokset

NIV-hoidon on osoitettu parantavan neuromuskulaarisairauksia sairastavien valtimoveren kaasuja päiväsaikaan sekä hengitysvajaukseen liittyviä oireita1-3.

 • Vähemmän heikotuksen tunnetta
 • Nieleminen helpottuu
 • Vähemmän hengenahdistusta
 • Uupumuksen ja unisuuden tuntemukset vähenevät
 • Aamupäänsäryt vähenevät
 • Keskittymiskyky paranee
 • Mieliala paranee

Amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavilla potilailla NIV-hoito parantaa elämänlaatua ja uneen liittyviä oireita.

Potilailla, joilla ei esiintynyt vaikeaa bulbaarista toimintahäiriötä,4 NIV pidentää eloonjäämistä 7 kuukaudella.

Duchennen lihasdystrofiapotilaat:

 • Vuosina 1970–1990 syntyneiden 100 peräkkäisen potilaan retrospektiivinen tarkastelu osoitti, että noninvasiivinen ventilaatio paransi eloonjääntiä. Selkäleikkaus ei parantanut nopeaa vitaalikapasiteettia, mutta yhdessä unenaikaisen ventilaation kanssa se nosti eloonjäännin mediaania edelleen.5
 • Sairaalassaolopäivät vähenivät merkittävästi.6

Viitteet

 • 01

  Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of noninvasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocpania. Thorax 2005; 60:1019-1024

 • 02

  C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011; 12:26–32

 • 03

  Rabec et al. Evaluating noninvasive ventilation using a monitoring system coupled to a ventilator: A bench-to-bedside study. Eur Respir J 2009; 34:902–913

 • 04

  Bourke SC, et al. Noninvasive ventilation in ALS: Indications and effect on quality of life. Neurology 2003; 61:171–177

 • 05

  Eagle M, Bourke J, Bullock R, et al. Managing Duchenne muscular dystrophy—the additive effect of spinal surgery and home nocturnal ventilation in improving survival. Neuromuscular Disorders 2007; 17:470–5

 • 06

  Leger P, Bedicam JM, Cornette A et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation. Long term follow up in patients with severe chronic respiratory insufficiency. Chest 1994; 105:100–105

Lisää neuromuskulaarisairauksista

Kotihoitopotilaille kannattaa neuvoa, milloin ja miten osia vaihdetaan uusiin ja kuinka tämä ...