Neuromuskulaarisairauksia sairastavien hoitotulokset | ResMed
Potilaiden hoitotulokset

Potilaiden hoitotulokset

NIV-hoidon on osoitettu parantavan neuromuskulaarisairauksia sairastavien valtimoveren kaasuja päiväsaikaan sekä hengitysvajaukseen liittyviä oireita1-3.

 • Vähemmän heikotuksen tunnetta
 • Nieleminen helpottuu
 • Vähemmän hengenahdistusta
 • Uupumuksen ja unisuuden tuntemukset vähenevät
 • Aamupäänsäryt vähenevät
 • Keskittymiskyky paranee
 • Mieliala paranee

Amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavilla potilailla NIV-hoito parantaa elämänlaatua ja uneen liittyviä oireita.

Potilailla, joilla ei esiintynyt vaikeaa bulbaarista toimintahäiriötä,4 NIV pidentää eloonjäämistä 7 kuukaudella.

Duchennen lihasdystrofiapotilaat:

 • Vuosina 1970–1990 syntyneiden 100 peräkkäisen potilaan retrospektiivinen tarkastelu osoitti, että noninvasiivinen ventilaatio paransi eloonjääntiä. Selkäleikkaus ei parantanut nopeaa vitaalikapasiteettia, mutta yhdessä unenaikaisen ventilaation kanssa se nosti eloonjäännin mediaania edelleen.5
 • Sairaalassaolopäivät vähenivät merkittävästi.6

Viitteet

 1. Ward SA, Chatwin M, Heather S, Simonds AK. Randomised controlled trial of noninvasive ventilation (NIV) for nocturnal hypoventilation in neuromuscular and chest wall disease patients with daytime normocpania. Thorax 2005; 60:1019-1024
 2. C Senent et al. A comparision of assisted cough techniques in stable patients with severe respiratory insufficiency due to amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. 2011; 12:26–32
 3. Rabec et al. Evaluating noninvasive ventilation using a monitoring system coupled to a ventilator: A bench-to-bedside study. Eur Respir J 2009; 34:902–913
 4. Bourke SC, et al. Noninvasive ventilation in ALS: Indications and effect on quality of life. Neurology 2003; 61:171–177
 5. Eagle M, Bourke J, Bullock R, et al. Managing Duchenne muscular dystrophy—the additive effect of spinal surgery and home nocturnal ventilation in improving survival. Neuromuscular Disorders 2007; 17:470–5
 6. Leger P, Bedicam JM, Cornette A et al. Nasal intermittent positive pressure ventilation. Long term follow up in patients with severe chronic respiratory insufficiency. Chest 1994; 105:100–105