Neuromuskulaarisairaudet | ResMed
Neuromuskulaarisairaudet
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Neuromuskulaarisairaudet

Neuromuskulaa­risairaudet

Neuromuskulaarisairaudet ovat laaja käsite, johon sisältyvät useat lihasten toimintaa heikentävät sairaudet ja vaivat, jotka aiheutuvat suoraan lihasten patologiasta tai epäsuorasti hermojen patologiasta.

Neuromuskulaa­risairaudet

Neuromuskulaarisairaudet ovat laaja käsite, johon sisältyvät useat lihasten toimintaa heikentävät sairaudet ja vaivat, jotka aiheutuvat suoraan lihasten patologiasta tai epäsuorasti hermojen patologiasta.

Lue lisää

Neuromuskulaa­risairauksien aiheuttaman hengitysvajauksen hoito

Neuromuskulaarisairauksien aiheuttamasta hengitysvajauksesta kärsivien potilaiden hoito voi auttaa lievittämään joitain huonon hengittämisen oireita.

Lue lisää

Kuinka saat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta

Kuinka neuromuskulaarisairauksia sairastavat saavat parhaan hyödyn ventilaatiohoidosta.

Lue lisää

Potilaiden hoitotulokset

Tutustu neuromuskulaarisairauksia sairastavien NIV-hoidosta koituviin hyötyihin.

Lue lisää

Laitteiston vaihtaminen

Kotihoitopotilaille kannattaa neuvoa, milloin ja miten osia vaihdetaan uusiin ja kuinka tämä vaikuttaa hoidon miellyttävyyteen ja tehokkuuteen.

Lue lisää