Invasiivinen ventilaatio (IV) | ResMed
Invasiivinen ventilaatio (IV)
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Invasiivinen ventilaatio (IV)

Invasiivinen ventilaatio (IV)

Invasiivinen mekaaninen ventilaatio voi pelastaa hengitysvaikeuksista kärsivien potilaidesi hengen. Termiä “invasiivinen” käytetään, jos jokin instrumentti kulkee suun kautta (esim. intubaatioputki), nenän tai ihon läpi (kuten trakeostomiakanyyli henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon läpi) ja toimii keinotekoisena hengitystienä.1

Mekaanisen ventilaation tavoitteina on ensisijaisesti antaa potilaalle happea, poistaa hiilidioksidia, helpottaa hengitystyötä ja parantaa elämää uhkaavia sairaudentiloja, kuten hypoksemiaa tai valtimoveren riittämätöntä hapetusta, ja akuuttia etenevää respiratorista asidoosia tai hiilidioksidin kertymistä vereen.1

Invasiivisessa mekaanisessa ventilaatiossa käytetään kahdenlaisia putkia:

  • Tavanomainen intubaatioputki – nenän tai suun kautta asetettava tavanomainen intubaatioputki-tarjoaa tiiviit hengitystiet, kun putkeen kuuluva kuffi on täyttynyt ilmalla ja on tiivis. Sitä käytetään eniten akuutista hengitysvajauksesta kärsivillä aikuispotilailla; lapsipotilaille voi olla enemmän hyötyä kuffittomasta intubaatioputkesta.2
  • Trakeostomiakanyyli – henkitorveen kirurgisesti tehdyn aukon kautta asennettavaa trakeostomiakanyylia käytetään potilailla, jotka tarvitsevat pitkäaikaista mekaanista ventilaatiota. Niitä on kuffillisia ja kuffittomia. Kuffilliset trakeostomiakanyylit sulkevat hengitystiet tiiviisti mekaanisen ventilaation ohjaamiseksi, kun taas kuffeja, joista ilma on päästetty pois tai kuffittomia kanyyleita voidaan käyttää, kun potilaan tila on vakaampi.

Invasiivista ventilaatiota voidaan käyttää akuutissa hengitysvajauksessa, hengityslaitteen käytöstä vieroituksessa ja kroonisessa hengitysvajauksessa, kun noninvasiivista ventilaatiota on mahdotonta hallita kunnolla. Menetelmää voidaan myös käyttää keinona potilaan hengitysteistä huolehtimiseen kirurgisen toimenpiteen aikana, ja tehohoidossa kun potilaan tila vaatii intubaation ja invasiivista ventilaatiota.

Käytettiinpä invasiivista ventilaatiota sairaalassa tai kotona (mekaaninen ventilaatio kotona), siinä käytetään ventilaatioteknologiaa, joka auttaa potilasta kaasujen (happi/hiilidioksidi) vaihdossa.3 ResMedillä on laitteita, joissa on useita uusinta teknologiaa hyödyntäviä hoitomuotoja, jotta hoito olisi mahdollisimman miellyttävää ja tehokasta. Tutustu invasiiviseen mekaanisen ventilaation ventilaattorivalikoimaamme.

Viitteet

  1. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996. 
  2. Khine HH. et al.  Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
  3. Windisch, W. et al.Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.