Happi ja keuhkoahtaumatauti

Todistettavasti on osoitettu, että pitkäaikaisesta happihoidosta (LTOT) voi olla hyötyä keuhkoahtaumatautia sairastaville. Satunnaistettujen, kontrolloitujen tutkimusten Cochrane-katsauksessa havaittiin, että pitkäaikainen happihoito (LTOT) paransi vakavaa hypoksemiaa sairastavien keuhkoahtaumapotilaiden eloonjäämistä.1

American Thoracic Societyn (ATS) ohjeissa opastetaan myös, että “potilaiden, joiden sairaus on vakaassa vaiheessa ja täydessä hoidollisessa kontrollissa ja joiden PaO2 <on 7,3 kPa (55 mmHg) (mikä vastaa SaCO2 <-arvoa 88 %), tulisi saada  pitkäaikaista happihoitoa (LTOT)”.2

Tutkimukset osoittavat, että happihoito ei helpota keuhkoahtaumataudin pitkäaikaisena seurauksena syntyvää hyperkapniaa (tyypin 2 hengitysvajausta).3

Viitteet

Lisää obstruktiivisesta keuhkosairaudesta