Keuhkoahtaumataudin iVAPS-hoito | ResMed
iVAPS obstruktiivisen keuhkosairauden hoidossa

iVAPS obstruktiivisen keuhkosairauden hoidossa

Parempi hengityskaasujen vaihto

ResMedin älykäs tilavuusvarmistettu painetuki (iVAPS) -hoito kohdistuu alveoraaliseen ventilaatioon parantamalla hengityskaasujen vaihtoa ja laskemalla CO₂-tasoja hyperkapnisilla potilailla. Edistyneen teknologian avulla iVAPS yhdistää painetukiventilaation edut tavoitetilavuuden varmistukseen, pitäen yllä alveolaarista ventilaatiota myös potilaan hengitystaajuuden vaihdellessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että iVAPS on yhtä tehokas kuin korkean paineen NIV lisäämään minuuttiventilaatiota (MV) ylipainoisilla keuhkoahtaumapotilailla.1

Toisessa tutkimuksessa iVAPS todettiin tehokkaammaksi kuin korkean paineen NIV vähentämään yöllistä  hyperkapniaa keuhkoahtaumapotilailla (p=0.003). Oli myös nähtävissä, että iVAPS-hoidon käyttäjiksi satunnaisesti valitut potilaat saivat enemmän levollista unta kotona verrattuna korkean paineen NIV-hoitoa saaneisiin potilaisiin.2

Helppoa titrausta

Asiantuntijoiden mukaan iVAPS voi helpottaa tehokkaan, pitkäaikaisen NIV-hoidon aloittamista hyperkapnisilla, vakaata keuhkoahtaumatautia sairastavilla, koska siinä käytetään etukäteen asetettua sisäänhengityksen painetukea, joka toisin kuin korkeaa painetta käyttäen annettu NIV-hoito, ei vaadi IPAP-paineen titrausta useampana päivänä.2

Toisessa tutkimuksessa havaittiin myös, että iVAPS voi helpottaa joitain monimutkaisia, aikaa vieviä elementtejä, joita vaaditaan NIV-hoidon tehokkaassa aloituksessa.3 Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että “iVAPS on yhtä tehokasta kuin painetuki, jonka aloittaa ammattitaitoinen hoitoalan ammattilainen yöllistä hypoventilaatiota käsitellessään”. Se voi helpottaa NIV-hoidon käyttöä ilman laajaa aikaisempaa kokemusta, he esittivät tutkimuksessaan, joka julkaistiin European Respiratory Journalissa.

60 minuuttia kauemmin3

iVAPS-hoitomuoto on hyödyllinen myös siksi, että sen avulla voidaan saada potilaat jatkamaan NIV-hoitoaan pitkäaikaisesti.

Erään tutkimuksen tulokset osoittivat, että iVAPS-muodolla hoidetut potilaat jatkoivat hoitoaan 60 minuuttia pidempään (käyttökertaa kohti) verrattuina niihin, jotka saivat tavallista painetukea.3

Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että iVAPS “voi rohkaista vastikään NIV-hoitonsa aloittaneita potilaita jatkamaan hoitoaan”.3

Tämä älykäs, automaattinen ja yksilöity tekniikka yhdistettynä älykkääseen taustahengitystaajuuteen (iBR) tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon kroonista, vakaata keuhkoahtaumatautia sairastaville.

Viitteet

  1. Ekkernkamp, E. et al. Minute ventilation during spontaneous breathing, high‐intensity Noninvasive positive pressure ventilation and intelligent volume assured pressure support in hypercapnic COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2014; 11:52‐58.
  2. Ekkernkamp, E. et al. Impact of intelligent volume‐assured pressure support on sleep quality in stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease patients: a randomized, crossover study. Respiration 2014; published online.
  3. Jaye J, Kelly J, et al. Eur Respir J 2012; 40: Suppl. 56, 519s.