Keuhkoahtaumataudin hoitovaihtoehdot | ResMed
Keuhkoahtaumataudin hoitovaihtoehdot
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Ventilaatio > Keuhkoahtaumatauti > Keuhkoahtaumataudin hoitovaihtoehdot

Hoitovaihtoehdot

alt

Vakaana pysyvän keuhkoahtaumataudin hoidon tarkoituksena on lievittää välittömästi taudin oireita ja vähentää niitä sekä pienentää taudin pahenemisen riskiä.1 Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD1 -strategian mukaan kaikkia tupakoivia potilaita pitäisi kehottaa lopettamaan tupakointi.

Siinä esitetään myös, että hoidon tukipylväitä ovat farmakologinen hoito, johon kuuluvat bronkodilaattorit ja kortikosteroidit, ja että potilaat hyötyvät kaikissa sairauden vaiheissa keuhkokuntoutusohjelmista.

Lisähappea voidaan suositella toimenpiteenä veren happitasojen parantamiseksi keuhkoahtaumatautia sairastaville, joilla on krooninen hengitysvajaus ja vakava lepohypoksemia.1

Happi ja keuhkoahtaumatauti

Todistettavasti on osoitettu, että pitkäaikaisesta happihoidosta (LTOT) voi olla hyötyä keuhkoahtaumatautia sairastaville. Satunnaistettujen, kontrolloitujen tutkimusten Cochrane-katsauksessa havaittiin, että pitkäaikainen happihoito (LTOT) paransi vakavaa hypoksemiaa sairastavien keuhkoahtaumapotilaiden eloonjäämistä.

Lue lisää

Keuhkoahtaumataudin noninvasiivinen hoito

Hiljattain suoritetuissa tutkimuksissa ilmeni, että kotihoidossa käytetty, vakaata hyperkapnista keuhkoahtaumatautia sairastavien noninvasiivinen ventilaatio, jossa käytetään sopivaa painetukea, voi vähentää sairaalakäyntejä ja kuolleisuutta

Lue lisää

iVAPS obstruktiivisen keuhkosairauden hoidossa

ResMedin älykäs tilavuusvarmistettu painetuki (iVAPS) -hoito kohdistuu alveoraaliseen ventilaatioon parantamalla hengityskaasujen vaihtoa ja laskemalla CO₂-tasoja hyperkapnisilla potilailla.

Lue lisää

Tuotteemme

Kotikäyttöön sopivien ventilaattoreiden avulla ResMed on sitoutunut parantamaan keuhkoahtaumapotilaiden elämänlaatua. Keuhkoahtaumatautipotilaille on tarjolla useita NIV-laitteistoja kotikäyttöön.

Lue lisää