Tietoa uniapneakiskoista | ResMed
Tietoa uniapneakiskoista
Hoitohenkilökunta > Diagnoosi ja hoito > Kuorsaus > Tietoa uniapneakiskoista

Tietoa uniapneakiskoista

Mittavan kliinisen tutkimuksen, ansiosta hammaskojeiksikin kutsutut uniapneakiskot ovat saaneet mainetta kuluneen vuosikymmenen aikana tehokkaana ratkaisuna kuorsauksen hoitoon, sekä vaihtoehtona jatkuvalle hengitysteiden ylipainehoidolle (CPAP) lievissä ja keskivaikeissa uniapneatapauksissa.1,2,3

Näistä jälkimmäisissä uniapneakiskoin toteutettavan hoidon sairauden lievittymisen keskiarvo, joka käsittää sekä AHI:n alenemisen että hoitoon sitoutumisen, oli 51.1 %, mikä ei juurikaan eroa CPAP-hoidolle yleisesti ilmoitetusta arvosta (50 %). Nämä tulokset tukevat hypoteesia, että uniapneakiskohoito, vaikka CPAP:ta heikompi AHI:n alenemisen osalta, saattaa johtaa vastaavanlaiseen mukautettuun AHI:hin ja tehokkuuteen paremman hoitoon sitoutumisen johdosta.4

 

Sitoutumisaste Narval CC -uniapneakiskon käyttöön on korkea

ResMed teki viiden vuoden tutkimuksen — suurimman lajissaan — 365 käyttäjän kesken, josta kävi ilmi, että ResMedin Narval CC-uniapneakiskon säännöllinen käyttö johti kuorsaamisen loppumiseen täysin lähes 9 käyttäjän kohdalla 10:stä5. Se myös vähensi obstruktiivista uniapneaa 50 prosentilla lähes 8 käyttäjän kohdalla 10:stä.5 

Kaksi uniapneakiskotyyppiä: yksilöllisesti valmistetut ja valmiina saatavat

Markkinoilla on kahdentyyppisiä uniapneakiskoja:  Narval CC:n kaltaisia yksilöllisesti valmistettuja kiskoja sekä termoplastisia kiskoja, jotka potilaan on sovitettava itse.  Tuore vertaileva tutkimus osoitti, että yksilöllisesti valmistetut uniapneakiskot ovat kaksi kertaa tehokkaampia kuorsauksen vähentämisessä kuin valmiina saatavat termoplastiset uniapneakiskot3. Sitoutuminen niiden käyttöön on parempi – 94 % vs. 69 %4 –  ja potilaat suosivat niitä todennäköisemmin (82 %).4

Viitteet

  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European)
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France)
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.
  5. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016. Two-year follow-up results.