Unenaikaiset hengityshäiriöt ja aivoinfarkti | ResMed
Unenaikaiset hengityshäiriöt ja aivoinfarkti

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja aivoinfarkti

Suurimmalla osalla aivoinfarktiin ja ohimeneviin aivoverenkierohäiriöihin (TIA) sairastuneista on myös unenaikaisia hengityshäiriöitä,1  jotka ovat joskus jääneet diagnosoimatta. Koska unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavien aivoinfarktiin sairastuneiden toiminnalliset hoitotuloksetkin on heikompia2, kannattaa aivoinfarktia tutkittaessa harkita unenaikaisten hengityshäiriöiden seulontaa3 .

Aivoinfarkti voi saada aikaan unenaikaisia hengityshäiriöitä vaikuttamalla:

 • keskeisiin sentraalista uniapneaa aiheuttaviin mekanismeihin tai
 • lihasjäntevyyteen, jolloin seurauksena on obstruktiivinen uniapnea.

Voivatko unenaikaiset hengityshäiriöt altistaa aivoinfarktiin sairastumiselle?

Unenaikaisia hengityshäiriöitä sairastavat voivat altistua aivoinfarktille kokemiensa lukuisien oireiden kautta.

Niitä ovat erityisesti:

 • Unenaikaisten hengityshäiriöiden aiheuttamat veren happitasojen toistuvat laskut voivat saada aikaan jaksottaista hypoksiaa , jonka on todettu liittyvän systeemiseen tulehdukseen.4
 • Unenaikaisista hengityshäiriöistä aiheutuva unen rikkonaisuus aiheuttaa sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta.5

Mikä on unenaikaisten hengityshäiriöiden vaikutus aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutukseen? 

Potilaat, jotka sairastavat sekä unenaikaisia hengityshäiriöitä että aivoinfarktia, sitoutuvat tavallisesti huonosti aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutukseen. Tämä johtuu pääasiallisesti seuraavista tekijöistä yhdessä:

 • aivoinfarktin aiheuttamista vaivoista ja
 • unenaikaisten hengityshäiriöiden oireista (kuten voimakkaasta uneliaisuudesta päivällä, uupumuksesta ja kognitiivisten toimintojen heikkenemisestä).

Miten tunnistan ja diagnosoin unenaikaisia hengityshäiriöitä aivoinfarktista selvinneillä?                        

Unenaikaisten hengityshäiriöiden tunnistaminen aivoinfarktista selvinneillä on usein haastavaa, koska unenaikaisiin hengityshäiriöihin liittyvien oireiden voidaan usein katsoa johtuvan aivoinfarktista. Perheenjäseniltä saadut potilaan nukkumishistoriaa koskevat tiedot voivat auttaa selvitettäessä, oliko potilaalla unenaikaisia hengityshäiriöitä ennen aivoinfarktia vai kehittyivätkö ne aivoinfarktin jälkeen.

Viitteet

 1. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010
 2. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009
 3. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000
 4. Drager LF, et al. Chest. 2011
 5. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008