Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta | ResMed
Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta

Uniapnea ja sydämen vajaatoiminta

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, joka vaikuttaa noin 10 prosenttiin yli 65-vuotiaista.*

Jopa 50 prosentilla sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista esiintyy keskivakavia-vakavia unenaikaisia hengityshäiriöitä,1 joita ovat joko sentraalinen uniapnea, Cheyne-Stokes-hengitys, obstruktiivinen uniapnea tai niiden yhdistelmä.2

Mikä Cheyne-Stokes-hengitys on?

Cheyne-Stokes-hengitystä ilmenee, kun hyperventilaatio- ja hypoventilaatiojaksot (kiihtyvä/hidastuva hengitys) vaihtelevat sentraalisen hypopnean/apnean jaksojen kanssa.

Cheyne-Stokes-hengitys on tavallinen unenaikaisten hengityshäiriöiden muoto potilailla, joilla on sydämen vasemman kammion vakava toimintahäiriö.3

Miten Cheyne-Stokes-hengityksellä on tämä vaikutus?

On odotettavissa, että unenaikaiset hengityshäiriöt yleensä ja Cheyne-Stokes-hengitys kiihdyttävät sydämen vajaatoiminnan etenemistä, koska ne aiheuttavat:

  • Toistuvaa hypoksiaa
  • Suurentunutta jälkikuormitusta
  • Suurentunutta sympaattisen hermoston aktiivisuutta4
  • Oskillaatioita pulssissa ja verenpaineessa

Cheyne-Stokes-hengityksen aikaansaama rikkonainen uni aiheuttaa myös uupumusta ja uneliaisuutta päivällä, mikä vaikuttaa elämänlaatuun.

Tutustu tarkemmin Cheyne-Stokes-hengitystä sairastavien potilaiden hoitovaihtoehtoihin.

Mitä seurauksia unenaikaisista hengityshäiriöistä on?

MediCaren tekemässä laajassa tutkimuksessa osoittautui, että niillä vastikään sydämen vajaatoiminnan diagnoosin saaneilla potilailla, joilla esiintyy unenaikaisia hengityshäiriöitä, on huonompi ennuste niihin verrattuina, joilla ei esiinny unenaikaisia hengityshäiriöitä.5

Unenaikainen sentraalinen uniapnea/Cheyne-Stokes-hengitys liittyy itsessään kongestiivista sydämen vajaatoimintaa sairastavien suurempaan kuolleisuuteen6 .

Viitteet

  1. Bitter T. et al, EJHF, 2009
  2. Oldenburg O et al. Circ J 2012
  3. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003
  4. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008
  5. JAvaheri S et al. AJRCCM 2011
  6. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007

 * Joseph et al. Tex Heart Inst J. 2009