Innovaatio ja teknologia | ResMed
Innovaatio ja teknologia
Hoitohenkilökunta > Air Solutions ratkaisut > Innovaatio ja teknologia

Innovaatio ja teknologia

Algoritmit


AutoSetTM

AutoSet-toimintamuodossa laite antaa vain sen määrän painetta, joka tarvitaan ylähengitysteiden avoimina pitämiseen. AutoSet-algoritmi säätää hoitopaineen sisäänhengitysilmavirran rajoittumisen, kuorsauksen ja apneoiden mukaan, ja laite analysoi potilaan ylempien hengitysteiden ilmavirtausta kunkin hengenvedon pohjalta ja antaa painetta sallitun alueen sisällä ahtautuman asteen mukaisesti.

Toiminto on käytettävissä AirSense 10 AutoSet - ja AirSense10 AutoSet for Her -laitteissa.

AS for Her

AirSense 10 AutoSet for Her -laitteen uusi algoritmi perustuu ResMedin AutoSet-algoritmiin ja reagoi antaen hoitoa, joka on mukautettu naisille tyypillisten obstruktiivisen uniapnean ominaisuuksien mukaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että obstruktiivista uniapneaa sairastavilla naisilla on suurempi ylähengitysteiden virtausvastus kuin muilla tämän ryhmän potilailla1, mistä syystä AutoSet for Her -algoritmi on suunniteltu herkemmäksi ilmavirtauksen rajoittumiselle.

Sen seurauksena algoritmi saa aikaan hienovaraisempia muutoksia hoitopaineeseen, jotta voidaan minimoida mahdollinen yöunen häiriintyminen. AutoSet for Her -algoritmi säätää myös automaattisesti AutoSet-minimipaineen, jos useita apneoita esiintyy tietyn kynnyksen alapuolella.

Saatavissa AirSense 10 AutoSet for Her -laitteessa.

VAuto-toimintamuoto

Automaattisesti säätyvä kaksoispaineen toimintamuoto, joka antaa miellyttävää hoitoa obstruktiivista uniapneaa sairastaville, jotka voivat tarvita suurempaa painetukea. AutoSet-algoritmiin perustuva ja Easy-Breathe-aallonmuodon luontaisen miellyttävyyden omaava VAuto säätää hengitysteiden avoimina pitämiseksi tarvittavat peruspaineet pitäen yllä kiinteän paineen tukea.

Käytettävissä AirCurve 10 CS PaceWave - ja AirCurve 10 VAuto -laitteissa.

S-toimintamuoto

Kiinteää painetta antava S-toimintamuoto on ihanteellinen sellaisille CPAP-hoitoa saaville potilaille, joiden on vaikea sitoutua hoitoon. Se on suunniteltu antamaan tehokasta, miellyttävää hoitoa suurelle joukolle erilaisia potilaita. S-toimintamuodossa voidaan asettaa kaksi hoitopainetta — yksi sisäänhengitykselle (IPAP) toinen uloshengitykselle (EPAP). Laite havaitsee, kun potilas hengittää sisään ja ulos ja antaa sopivat paineet sen mukaisesti. IPAP- ja EPAP-tasojen välinen ero auttaa kertahengitystilavuuden määrittämistä. (Katso muita tähän liittyviä ominaisuuksia kohdista Trigger- ja cycle -toiminnot, TiControl™ ja Easy-Breathe.)

Käytettävissä AirCurve 10 S -laitteessa.

Tekniset ominaisuudet


AutoSet Response™ -toimintamuoto

ResMedin AutoSet-algoritmin avulla hoitoa voidaan mukauttaa entisestään uutta AutoSet Response -toimintamuotoa käyttäen, jossa on kaikki laajennetun AutoSet-algoritmin tarjoamat edut, koska siinä hoitopaine nousee asteittain, mikä lisää hoidon miellyttävyyttä.

AutoSet-vaste voidaan asettaa joko vaihtoehdoksi Standard (Vakio) tai Soft (Kevyt) niille potilaille, jotka ovat herkkiä hoidon aikaisille nopeammille paineenmuutoksille. Jos valintana on Soft (Kevyt), potilaille annetaan hellävaraisempia paineennousuja hoidon aikana.

AutoSet-ominaisuutta käyttävät potilaat hyötyvät edelleen ResMedin AutoSet-teknologiasta, kuten sentraalisen uniapnean tunnistuksesta.

Käytettävissä AirSense 10 AutoSet - ja AirSense 10 AutoSet for Her -laitteissa.

AutoRamp™ -viivetoiminto

Uusi AutoRamp-toiminto, jossa on nukahtamisen tunnistus, auttaa tekemään hoidosta miellyttävää siitä hetkestä lähtien, kun potilas käynnistää laitteen. Tämä ResMedin AirSense 10 -laitteissa käytettävissä oleva viivetoiminto aktivoituu automaattisesti, jolloin sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa jokaisen potilaan viiveasetuksen säätämiseen.

Kun potilas on laittanut päälle laitteensa, AutoRamp käynnistyy ja antaa aluksi alempaa painetta, jotta potilaan on helpompi nukahtaa. Kun AutoRamp on tunnistanut ainutlaatuisen nukahtamistunnistustoimintonsa ansiosta, että potilas on nukahtanut, se alkaa nostaa painetta miellyttävästi lääkärin määräämäksi hoitopaineeksi. Potilas saa siten hänelle määrättyä hoitopainetta nukahtamishetkestään lähtien.

Viiveajat mukautuvat automaattisesti kunkin potilaan yksilöllisen nukahtamistavan mukaisesti ja siten AutoRamp tarjoaa potilaalle juuri hänelle sopivan hoidon aloituksen ja hyödyntää parhaalla tavalla hoitoajan jokaista arvokasta hetkeä.

Käytettävissä AirSense 10 Elite-, AirSense 10 AutoSet - ja AirSense 10 AutoSet for Her -laitteissa.

Sentraalisen uniapnea (CSA) tunnistus

CSA:n havaitsemisessa käytetään pakotetun heilahtelun tekniikkaa (FOT) potilaan hengitysteiden tilan määrittämiseen apnean aikana. Kun apnea on tunnistettu, laitteen sillä hetkellä antamaan paineeseen lisätään pieniä paineoskillaatioita (1 cm H2O huipusta huippuun 4 Hx:n taajuudella). CSA-tunnistusalgoritmi käyttää tuloksena saatua (maskista määritettyä) virtausta ja painetta mitatakseen, ovatko hengitystiet avoimet vai kiinni.

Saatavissa kaikissa AirSense 10 -laitteissa.

Cheyne-Stokes -hengityksen (CSR) tunnistus

Cheyne-Stokesin hengitys on unenaikaisen hengityshäiriön muoto, jolle on ominaista hengityksen jaksoittainen voimistuminen ja heikentyminen, mistä on seurauksena veren happisaturaation vaihteluita.

ResMedin uusi Cheyne-Stokes-hengityksen tunnistustoiminto auttaa tunnistamaan kiinteän tai automaattisesti säätyvän paineen laitteita käyttävät potilaat, joilla voi esiintyä Cheyne-Stokes-hengitykselle tyypillisiä hengitystapoja. Älykäs algoritmi valvoo koko yön ajan jatkuvasti potilaan hengitystapaa tutkien hengitysjaksojen pituuksia ja etsien merkkejä Cheyne-Stokes-hengityksestä.

Saatavissa kaikissa AirSense 10 -laitteissa.

CPAP-toimintamuoto

Hengitysteiden jatkuva ylipaine (CPAP) on hoitomuoto, jossa laite puhaltaa paineistettua ilmaa samalla kiinteällä paineella koko yön pitääkseen potilaan hengitystiet avoimina niin, ettei hän lopeta hengittämistä nukkuessaan.

Saatavissa AirSense 10 ja AirCurve 10 -laitteissa.

Easy-Breathe-toiminto

Easy-Breathe-aaltomuoto jäljittelee potilaan yksilöllistä hengitystapaa älykkäällä tavalla, niin että hengitys tuntuu luonnollisemmalta ja hoito on miellyttävämpää.

Uloshengitysvaiheen paineenalennus (EPR™)

Uloshengityksen paineenalennus (EPR) on suunniteltu tekemään hoidosta miellyttävämpää. Ominaisuus ylläpitää potilaan optimaalisen hoidon sisäänhengityksen aikana ja pienentää annettavaa maskipainetta uloshengityksen aikana.

Saatavissa kaikissa AirSense 10 -laitteissa.

Ilmavuodon hallinta

AirCurve 10 -laite seuraa ilmavuotoa ja kompensoi sitä jatkuvasti ja automaattisesti perustasovirtausta automaattisesti säätämällä. Tällöin potilaas saa tarvitsemansa hoitopaineen luotettavasti samalla kun potilaan ja laitteen välinen synkronointi säilytetään. (Vastaavat algoritmit, ks. Vsync.)

Saatavissa kaikissa AirCurve 10 -laitteissa.

Viivetoiminto

Hoidon aloittamisesta miellyttävämmän tekevä viivetoiminto on käytettävissä kaikissa toimintamuodoissa. Viiveaika määrittää ajanjakson, jonka aikana paine nousee asteittain alemmasta, miellyttävämmästä paineesta määrättyyn hoitopaineeseen.

Saatavissa AirSense 10 ja AirCurve 10 -laitteissa.

Hengitysponnistuksiin liittyvien heräämisten (RERA) raportointi

Hengitysponnistuksiin liittyvät heräämiset (RERA) ovat jaksoja, jolloin hengittämiseksi tehtävät suuremmat ponnistukset saavat aikaan heräämisen.4 Nämä ilmavirtaukseen perustuvat RERA-tapahtumat rekisteröidään lokiin ja tallennetaan yhteenvetona ja/tai yksityiskohtaisina tietoina. Niitä voidaan tarkastella ResMedin pilvipohjaisessa potilastietojen hallinnan AirView™-sovelluksessa.

RERA-raportointi on käytettävissä AirSense 10 AutoSet for Her -laitteen kaikissa toimintamuodoissa. (Ks. Yksilöllistä hoitoa naisille).

Saatavissa AirSense 10 AutoSet for Her -laitteessa.

TiControl – sisäänhengitysajan ohjaus

ResMedin kaksoispainelaitteiden ainutlaatuinen ominaisuus, TiControl, antaa mahdollisuuden asettaa minimi- ja maksimirajat ajalle, jonka laite antaa IPAP-painetta. Minimi- ja maksimiajan rajat asetetaan potilaan ihanteellisen spontaanin sisäänhengitysajan kummallekin puolelle. Näin potilaalle luodaan "mahdollisuuksien ikkuna", jossa hän voi siirtyä spontaanisti EPAP-paineeseen.

Minimiaikaraja asetetaan Ti Min -parametrilla ja maksimiaikaraja Ti Max -parametrilla.

TiControl-toiminnon Ti Max- ja Ti Min -aikaparametreilla on tärkeä merkitys synkronoinnin maksimoinnissa, kun ne joko rajoittavat tai pidentävät sisäänhengitysaikaa tarpeen mukaan. Näin voidaan varmistaa synkronointi jopa silloin, kun ilmaa vuotaa huomattavasti suun ja/tai maskin kautta.

Synkronisesti TiControl-toiminnon kanssa toimiva Vsync turvaa luotettavan hengityksen tunnistuksen (potilaan ja laitteen välinen synkronointi) myös suuren ilmavuodon aikana.

Käytettävissä AirCurve 10 VAuto - ja AirCurve 10 S -laitteissa.

Trigger- ja cycle-toiminnot

Normaalitilanteessa laite suorittaa triggauksen (aloittaa IPAP-vaiheen) ja cyclen (päättää IPAP-vaiheen ja siirtyy EPAP-vaiheeseen), kun se tunnistaa muutoksen potilaan hengitysilmavirrassa. ResMedin automaattinen vuotojen hallinta tehostaa potilaan hengityksen havaitsemista. Lisäksi laitteen trigger-/cycle-herkkyyttä voidaan säätää, jolloin tunnistustaso voidaan optimoida potilaan tilanteen mukaan.

Saatavissa kaikissa AirCurve 10 -laitteissa.

Vsync

Vsync valvoo ja kompensoi tahatonta ilmavuotoa maskista, jotta potilaat saavat heille määrätyn hoitopaineen.

Saatavissa kaikissa AirCurve 10 -laitteissa.

Climate Control

Climate Control on älykäs toiminto, joka ohjaa HumidAir™-kostutinta ja lämmittävää ClimateLineAir™-hengitysletkua antaakseen tasaisia, miellyttäviä lämpötila- ja kosteustasoja hoidon aikana.

Automaattinen säätäminen

Kostutinta ja lämmittävää ClimateLineAir-hengitysletkua ohjataan Climate Control -algoritmilla tasaisen kostutuksen ja lämpötilan aikaansaamiseksi. Järjestelmä reagoi automaattisesti seuraaviin muutoksiin:

- huonelämpötila ja kosteustasot

- painemuutoksista johtuva virtaus

- maski- tai suuvuodosta johtuva virtaus.

Climate Control -toiminnon Auto-asetus

Kun toimintoa käytetään ResMedin uuden HumidAir™-lämminvesikostuttimen ja lämmittävän ClimateLineAir™-hengitysletkunkanssa, kukin laite on suunniteltu antamaan automaattisesti hoitoa miellyttävimmillä lämpötila- ja kostutustasoilla laajennetun Climate Control Auto -vaihtoehdon ansiosta. Mitään asetuksia ei tarvitse muuttaa eikä liikkua hankalissa valikoissa.

Climate Control -toiminnon manuaaliset asetukset

Climate Controlin Manual-asetus on suunniteltu antamaan lisää joustavuutta ja ohjausta asetuksiin. Potilas voi säätää lämpötilan ja kosteuden siihen asetukseen, joka on hänelle miellyttävin.

Climate Controlin Manual-asetuksessa letkun lämpötila ja kosteustaso voidaan asettaa toisistaan riippumatta. Suojausta kondensoitumiselta ei kuitenkaan taata.

Letkun lämpötila

Jos ilma maskissa tuntuu liian lämpimältä tai liian kylmältä, potilas voi säätää lämpötilaa sen löytämiseksi, mikä on miellyttävintä, tai ottaa asetuksen kokonaan pois päältä. Letkun lämpötila voidaan asettaa väliltä 16-30 °C.

Lämmittävän ClimateLineAir-hengitysletkun maskin puoleisessa päässä olevan lämpötila-anturin avulla järjestelmä pystyy ohjaamaan automaattisesti potilaan saaman ilman lämpötilaa. Tämä mahdollistaa sen, että potilaalle menevän ilman lämpötila ei koskaan laske asetetun minimilämpötilan alapuolelle, ja maksimoi siten miellyttävän hengityksen potilaalle.

Kosteustaso

Kostutin kostuttaa ilman ja sen tarkoituksena on tehdä hoidosta miellyttävämpää. Jos potilaan nenä tai suu kuivuu, lisää kostutuksen määrää. Jos potilaan maskiin muodostuu kosteutta, vähennä kostutuksen määrää.

Voit asettaa kosteustason asetukseksi Pois tai väliltä 1–8, jossa 1 on pieni ja 8 on suurin kosteusasetus.

Climate Control -järjestelmä antaa kutakin kostutinasetusta kohden kiinteän määrän vesihöyryä tai absoluuttista kosteutta (AH) potilaan ylähengitysteihin.

Saatavissa AirSense 10 ja AirCurve 10 -laitteissa.

Täysin integroitu potilaan hoitoratkaisu ResMedin Air Solutions -tuotteilla.

Viitteet

  1. Mohsenin V. Gender differences in the expression of sleep-disordered breathing: role of upper airway dimensions. Chest 2001; 120(5):1442-7.
  2. Phillips B & Kryger, MH, Chapter 92, Management of Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome: An Overview; In Principles and Practice of Sleep Medicine, M Kryger, D Roth and W Dement, Editors. 2005, Elsevier Saunders: Philadelphia. pr. 1109-1121.