PAP-laitteiden turvallisuutta koskevia usein esitettyjä kysymyksiä | ResMed
Laiteturvallisuus
Potilaat ja perheenjäsenet > Tukipalvelut > Laitteet > PAP device safety FAQs

PAP-laitteiden turvallisuutta koskevia usein esitettyjä kysymyksiä

Mitä sinun tulisi tietää PAP-laitteesi turvallisuudesta? Katso vastaukset laitteiden turvallisuutta koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin tästä.

Q. Käytetäänkö ResMedin laitteiden ja laitteiston osien valmistuksessa bisfenoli A:ta? Onko se turvallista?

A. Joissain ResMedin tuotteissa on käytetty polykarbonaatteja, joissa on raaka-aineena bisfenoli A:ta. Polykarbonaatin käyttö näissä tuotteissa on hyväksytty kaikissa niissä maissa, joissa näitä tuotteita myydään, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopan unionissa.

ResMed on seurannut tarkasti tieteellisiä tutkimuksia ja bisfenoli A:ta koskevia lakisääteisiä arviointeja eri puolilla maailmaa. Bisfenoli A on teollisuuskemikaali, jota käytetään polykarbonaattina tunnettua kovaa, kirkasta muovia valmistettaessa. Tätä muovia käytetään monissa kulutustuotteissa, kuten uudelleenkäytettävissä vesipulloissa ja vauvojen tuttipulloissa.

Hiljattain joissain maissa on alettu soveltaa lainsäädäntöä, joka vaikuttaa bisfenoli A:n käyttöön vauvojen tuttipulloissa. Kanadan terveysviranomaiset (Health Canada) asettivat polykarbonaatista valmistetut vauvojen tuttipullot käyttökieltoon maaliskuussa 2010. Euroopan komissio päätyi hiukan myöhemmin ratkaisuun, jonka mukaan BPA-pohjaisesta polykarbonaatista valmistettuja vauvojen tuttipulloja ei saa enää myydä 1.st kesäkuuta 2011 alkaen. Nämä päätökset eivät ole seurausta mistään BPA:n todetuista haittavaikutuksista, vaan pikemminkin varotoimi.

Lainsäätäjät ja tutkijat eri puolilla maailmaa esittävät, ettei BPA aiheuta vaaraa aikuisille, teini-ikäisille ja lapsille. Kanadan terveysministeriö on todennut, että kuluttajat voivat jatkaa polykarbonaatista valmistettujen tuotteiden käyttöä, koska altistuminen sellaisista tuotteista on hyvin vähäistä. Euroopan ruokaturvallisuusvirasto (EFSA) ja Maailman terveysjärjstön asiantuntijaraati analysoivat vuonna 2010 käytettävissä olleen tieteellisen tiedon. Molemmat viranomaiset tulivat siihen tulokseen, että BPA-pohjaisia materiaaleja voi käyttää turvallisesti ja että kaikki BPA:ta koskevat kansanterveydelliset suojatoimet olisivat ennenaikaisia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) pysyy BPA:ta koskevassa kannassaan, jonka mukaan ei ole todistettu, että aineesta olisi haittaa lapsille tai aikuisille tämänhetkisillä BPA-altistustasoilla.

Terveydenhuollon laitteiden valmistajana ResMedin tuotteet ovat tiukkojen määräysten alaisia. ResMedin on pystyttävä vakuuttamaan lainsäätäjät kaikkialla maailmassa siitä, että sen jokainen tuote on turvallinen ja tehokas sen aiotussa käyttötarkoituksessa. Yhtenä vaatimuksena tässä suhteessa on osoittaa jokaisen materiaalin sopiva bioyhteensopivuuden taso, jolle potilas altistuu. Kaikki ResMedin laitteet on testattu perusteellisesti vastaamaan kansainvälistä Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologisen arvioinnin ISO 10993-1 -standardia. Tässä tarkoituksessa ResMed on testannut ja varmistanut kyseessä olevan polykarbonaatin bioyhteensopivuuden.

ResMed on luottavainen sen suhteen, että sen polykarbonaatista valmistetut tuotteet ovat turvallisia niiden aiotussa käyttötarkoituksessa.

Onko sinulla sellainen laitteiden turvallisuutta koskeva kysymys, jota ei ole käsitelty tässä? Ota yhteyttä ResMedin asiakaspalveluun tai napsauta tätä linkkiä lähettääksesi tiedustelun verkon kautta