Restriktiivisen keuhkosairauden hoidosta koituvat hyödyt | ResMed
Hoidosta koituvat hyödyt

Hoidosta koituvat hyödyt

Tutkimukset ovat osoittaneet, että noninvasiivinen ventilaatiohoito (NIV) voi parantaa restriktiiviseen keuhkosairauteen liittyvää hengitysvajausta.

  • Kaasujen vaihto paranee (ts. veressä on oikeat määrät happea ja hiilidioksidia)
  • Verenkierto paranee
  • Sydän rasittuu vähemmän
  • Itsenäisesti hengittäminen vaatii vähemmän ponnistelua
  • Normaalimpi yöuni ja vähemmän apneoita
  • Vähemmän sairaalassaolopäiviä
  • Elämänlaatu paranee
  • Hengenahdistus lievittyy

NIV voi auttaa parantamaan elämälaatua siten, että pystyt liikkumaan ventilaattorisi kanssa ja nauttimaan elämästä mahdollisimman paljon.